Home News Zrównoważony rozwój – slogan czy realne działanie?
Zrównoważony rozwój – slogan czy realne działanie?
0

Zrównoważony rozwój – slogan czy realne działanie?

0
0

Zmiany klimatu to jeden z najpoważniejszych problemów, z jakimi musimy się obecnie mierzyć. Stale przyspieszające pogarszanie się stanu środowiska naturalnego wpływa niemal na każdy aspekt naszego życia. To właśnie z tego powodu walka z tym negatywnym zjawiskiem powinna odbywać się na wielu frontach. Jednym z nich jest szeroko rozumiany sektor budownictwa. Dlaczego właśnie on? Badania potwierdzają, iż jest odpowiedzialny za 10% światowej emisji gazów cieplarnianych1. W tym kontekście należy pamiętać, iż wpływ na ten stan ma również bieżące użytkowanie obiektów, m.in. zarządzanie temperaturą wnętrz czy ich doświetlanie, które, przy zachowaniu efektu skali, jest niezwykle energochłonne. Od pewnego czasu rozwija się jednak idea budownictwa energooszczędnego i niskoemisyjnego. Czy ma ona realny wpływ na walkę ze zmianami klimatu?

Wiele lat na szlaku do neutralności klimatycznej

Choć dyskusja na temat negatywnego wpływu sektora budowlanego na stan środowiska naturalnego nasiliła się szczególnie w ostatnich latach, należy pamiętać, iż rozpoczęła się znacznie wcześniej. Jednym z pierwszych bodźców do rozmów na ten temat był tzw. kryzys naftowy z 1973 roku, który do dyskursu wniósł pojęcie modelu energetycznego. Jeśli chodzi o koncepcję zrównoważonego budownictwa, jest ona pokłosiem idei zrównoważonego rozwoju, która po raz pierwszy pojawiła się w raporcie Brudtland z 1987 roku. Od tego czasu jest ona stale rozwijana, zaś w przypadku sektora budowlanego szczególny nacisk zaczęto kłaść na takie zagadnienia, jak: ograniczenie zużycia zasobów naturalnych, ponowne wykorzystywanie zasobów (czyli tzw. recycling), promowanie przyrody w projektach architektonicznych, a także stawianie na wysoką jakość inwestycji i ich energooszczędność.

Od wielu lat rozwijane są nowe technologie, implementuje się rozwiązania, a także wdraża procedury, których wspólnym mianownikiem jest dążenie do poprawy jakości środowiska naturalnego – mówi Maciej Mańko, Marketing Manager Saint-Gobain Glass. – Dzięki temu zmierzamy w stronę strategicznego celu całej Unii Europejskiej, jakim jest osiągnięcie tzw. neutralności klimatycznej do 2050 r.

Niskoemisyjność, czyli ekologiczny standard

Same dyrektywy oraz decyzje zapadające na szczeblu międzynarodowym z reguły stanowią jedynie drogowskaz i wyznaczają ogólne kierunki działań. Konkretniejsze są za to lokalne przepisy dedykowane poszczególnym branżom. W kontekście rodzimego sektora budowlanego należy wspomnieć o prawie budowlanym, a konkretnie o Warunkach Technicznych z 2021 (tzw. WT 2021), które mają znaczący wpływ na niemal każdą inwestycję budowlaną w naszym kraju.

Znowelizowane warunki techniczne określają zapotrzebowanie energetyczne budynków. Warto zaznaczyć, iż dotyczą one zarówno nowych inwestycji, jak i obiektów poddawanych modernizacji. Jeśli chodzi o nowo budowane domy, promują one ograniczenie ich zapotrzebowania na tzw. energię pierwotną, która nie może przekraczać 70kWh/mkw./rok. WT 21 dotykają również takich zagadnień, jak propagowanie instalacji fotowoltaicznych czy wykorzystywanie innych odnawialnych źródeł energii oraz poprawę energooszczędności elementów konstrukcyjnych i przegród zewnętrznych, w tym m.in. stolarki okiennej. W tym przypadku Standard WT 2021 określa maksymalny współczynnik przenikania ciepła Uw na poziomie 0,9 W/m2K dla okien w elewacji oraz 1,1 W/m2K dla okien dachowych.

To właśnie stolarka okienna odgrywa obecnie jedną z kluczowych ról w budownictwie niskoemisyjnym – tłumaczy Maciej Mańko.– Szkło jest materiałem uniwersalnym – wykorzystuje się je m.in. na fasadach budynków, jako wewnętrzne i zewnętrzne ściany działowe, przeszklone połacie dachowe czy podłogi. Oszklenie wpływa na design bryły, a także poprawia funkcjonalność samej przestrzeni. Jeśli chodzi o jego parametry związane z niskoemisyjnością, warto postawić na szyby, które optymalizują bilans energetyczny budynku oraz poprawiają dostęp do światła dziennego. Przykładem jest jedno z proponowanych przez nas rozwiązań – szyby dwukomorowe ECLAZ, które zapewniają 10% więcej naturalnego światła we wnętrzach oraz 20% lepszy bilans energetyczny okna – dodaje.

Dowód na proekologiczność

Wybierając poszczególne rozwiązania wykorzystywane podczas budowy czy remontów energooszczędnych zabudowań, warto zwrócić uwagę nie tylko na ich parametry, ale także certyfikaty potwierdzające określone właściwości produktów. W tym kontekście na pierwszy plan wysuwa się Deklaracja Środowiskowa Produktu. Z dużą precyzją określa ona wpływ danego materiału na środowisko w trakcie całego cyklu jego życia (LCA) – od pozyskania surowca, przez etap produkcji, użytkowanie oraz utylizację. EPD stanowi również duży atut dla architektów i inwestorów, gdyż dzięki niemu dana realizacja może ubiegać się o przyznanie międzynarodowych, zielonych certyfikatów, takich jak WELL, LEED czy BREEAM.

Wytwarzane w zakładach Saint-Gobain szkło posiada deklarację EPD, bowiem już na etapie produkcji dbamy o jak najmniejszy wpływ na środowisko. Powstaje ono w oparciu o gospodarkę cyrkularną, przy wykorzystaniu stłuczki pochodzącej z kilku źródeł (własnej, pokonsumpcyjnej i poprzemysłowej). Zrównoważona produkcja wykorzystująca odpad szklany umożliwia nam redukcję emisji CO2 do atmosfery o 30% oraz ograniczenie zużycia naturalnych surowców i nieodnawialnych źródeł energii. Dostarczane przez nas produkty są z sukcesem stosowane w energooszczędnych i zeroenergetycznych inwestycjach, czego potwierdzenie stanowią uzyskiwane przez owe obiekty wysokie oceny w międzynarodowych systemach certyfikacji zrównoważonego budownictwa – mówi Maciej Mańko.

Idea zrównoważonego budownictwa z pewnością stanowi duży atut w walce z postępującymi zmianami klimatu. Niewątpliwie w najbliżej przyszłości możemy spodziewać się wzrostu jej znaczenia dla całego sektora budowlanego. Dlatego należy traktować ją niezwykle poważnie, kompleksowo edukować rynek oraz stawiać na sprawdzone, najwyższej jakości rozwiązania.


1) The World Economic Forum 2021

open