Home IT&BIM BYĆ LIDEREM
BYĆ LIDEREM
0

BYĆ LIDEREM

0
0

O tym, jak profesjonalnie zarządzać projektami liniowymi, w rozmowie z Iwoną Bogucką opowiada MARCIN CURKOWICZ – Kierownik Działu Technicznego – Oddział Kolejowy Budimex SA.

Iwona Bogucka: Co słychać na placach budów firmy Budimex?

Marcin Curkowicz: Na budowach „praca wre”, a tempo jest zawrotne. Kończy się jeden kontrakt, zaczyna następny. Jednocześnie stajemy się „beneficjentami” cyfryzacji i nowych technologii. Jesteśmy skazani na innowacje. Tylko taka droga zapewnia właściwy rozwój firmy. Chciałbym podkreślić – pozycja lidera zobowiązuje. Z powodzeniem wdrażamy różne rozwiązania IT na wielu płaszczyznach. Byliśmy mocno skoncentrowani na finansach oraz kosztach budowy, m.in. na wprowadzeniu elektronicznego obiegu faktur czy zautomatyzowaniu procesów zamknięcia miesiąca bądź budżetowaniu poprzez dostępne na rynku systemy. Pozostał jednak wciąż niezagospodarowany obszar procesów budowy, szczególnie istotny z punktu widzenia tzw. produkcji i jej planowania w ujęciu czysto realizacyjnym. I w tym miejscu zaczyna się wspólna historia Trimble TILOS oraz Budimex.

I.B.: Proszę nam opowiedzieć tę historię.

M.C.: Kilka lat temu, podczas realizacji jednego z kontraktów kolejowych, zdałem sobie sprawę, że w kwestii harmonogramu budowy podejście pracowników produkcji nie zmieni się dopóty, dopóki nie pojawi się alternatywa dla tradycyjnych metod prezentacji danych na diagramach Gantta. Kilkudziesięciostronicowy dokument w takim formacie potrafi skutecznie zniechęcić najwytrwalszych fanów harmonogramowania. Trzeba wziąć pod uwagę bardzo niską efektywność wykorzystania i ogromne nakłady pracy przy sporządzaniu oraz aktualizowaniu harmonogramu. Wtedy przypomniałem sobie o rozwiązaniu z mojej pierwszej budowy liniowej – harmonogramie w układzie „timelocation”, mozolnie opracowanym w Excelu, bez żadnej automatyzacji. Podczas jednego z naszych spotkań z firmą konsultingową DAT Computer Concepts dowiedzieliśmy się, że obecnie na rynku jest dostępny produkt dedykowany zarządzaniu projektami liniowymi, dający świetny przegląd odcinka i tego, co się na nim dzieje wraz z bilansem robót ziemnych oraz prezentacją graficzną na jednym arkuszu. Okazało się, że inne budowy kolejowe Budimex również poszukują rozwiązań IT dla liniowego planowania robót. Efekt synergii spowodował przychylność przełożonych, w tym Dyrektora Oddziału, który miał już doświadczenie z Tilos podczas pracy za granicą.

I.B.: Jak z perspektywy czasu postrzega Pan decyzję wyboru Trimble Tilos?

M.C.: Dziś wiemy, że była to najlepsza decyzja, jaką można było wtedy podjąć i chciałem za nią podziękować wszystkim, którzy się do niej przyczynili. Kontrakt kolejowy w Czechowicach-Dziedzicach jest tego doskonałym przykładem. Zamawiający przewidział w jednej fazie dwutorowe zamknięcie linii kolejowej, przebudowę 6 km odcinka wraz z obiektami inżynieryjnymi oraz przywrócenie ruchu w ciągu tylko 10 miesięcy. Idealna, wręcz książkowa sytuacja do wykorzystania Trimble Tilos. Oprócz technicznych funkcjonalności programu widzę jeszcze inne pozytywne aspekty, które dają ogromną przewagę harmonogramu z dodatkowym wymiarem lokacji. Praca z Tilos daje możliwość błyskawicznej aktualizacji zadań oraz analizy sytuacji. To doskonały przegląd budowy i miejsc kolizji międzybranżowych. Ich znajomość to szansa na szybką reakcję, a transparentność zmian pozwala zespołowi na wypracowanie pewnej kultury oraz ergonomii planowania. Moim zdaniem to bezcenne. W konsekwencji mamy kilka kontraktów, które w codziennej pracy wykorzystują program, ale udało się też zaangażować Dział rozwiązań IT i procesów realizacyjnych, który wsparł budowy poprzez zakup nowych licencji, co z pewnością przyczyni się do popularyzacji oraz szerszego wykorzystania Trimble Tilos wewnątrz firmy.

I.B.: Jakie jest prawdopodobieństwo utrzymania tendencji do zmian w zakresie wykorzystania nowych narzędzi i ogólnie pojętej cyfryzacji?

M.C.: Transformacja nie jest możliwa tylko dla wybranych stron procesu budowlanego. Obserwuję ogromny postęp, jeśli chodzi o zmiany w podejściu organów administracji państwowej. To dobry czas na wprowadzanie i akceptację zmian.

W całej tej historii nie można zapomnieć również o Zamawiającym (PKP PLK SA – przyp. red.), gdzie na przestrzeni ostatnich lat dąży się do usystematyzowania i ujednolicenia harmonogramów budowy. Pojawiły się pierwsze zapisy w materiałach przetargowych odnoszące się do wykorzystania Trimble Tilos. To znak, że inwestorzy podążają za trendami.

Niewątpliwie istotną rolę odgrywają firmy konsultingowe, takie jak DAT Computer Concepts czy FND, które dzielą się swoim międzynarodowym doświadczeniem i z którymi Budimex współpracuje już od wielu lat w zakresie rozwiązań Oracle Primavera, Trimble Tilos czy doboru Platform CDE takich jak ISETIA, Oracle Aconex.

______________________________________________


IWONA BOGUCKA Dyrektor Zarządzający
oraz Członek Zarządu DAT Computer Concepts Sp. z o.o.DAT Computer Concepts jest f irmą konsultingową cyfrowej transformacji biznesu. W ofercie posiada światowej klasy rozwiązania informatyczne, m.in.: Powerproject, Tilos, ISETIA, Oracle Primavera, Oracle Aconex, CostOS.

tel. 604 158 030 • bogucka@datcc.pl • www.datcc.pl

open