Home Biznes i Ludzie WYZWANIA TECHNOLOGICZNE ZAPEWNIAJĄCE SUKCES
WYZWANIA TECHNOLOGICZNE ZAPEWNIAJĄCE SUKCES
0

WYZWANIA TECHNOLOGICZNE ZAPEWNIAJĄCE SUKCES

0
0

Ekspansja zagraniczna polskich przedsiębiorstw a wyzwania dotyczące standardów cyfryzacji budownictwa w Europie.

ARKADIUSZ LEŚKO – Dyrektor Rynku – Budownictwo i Infrastruktura Arkance Systems Poland

Ostatnie lata dla szeroko pojętego polskiego rynku budowlanego to fala dynamicznych zmian. Od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej realizowane są liczne, znaczące w skali Europy, projekty podlegające wahaniom perspektyw budżetowych: Program Budowy Dróg Krajowych i Autostrad, Programy Kolejowe, Planowane CPK czy też „mniejsze projekty”, takie jak Program Budowy 100 Obwodnic. Wszystkie projekty infrastrukturalne, w połączeniu z inwestycjami sektora prywatnego, budują kapitał, który warto wykorzystać w przyszłości, próbując wyjść poza granice Polski.

PRZEANALIZOWALIŚMY KILKADZIESIĄT KONTRAKTÓW WSPIERANYCH PRZEZ ARKANCE W CAŁEJ EUROPIE

Menadżerowie największych polskich firm budowlanych, opracowując plany długoterminowe, uwzględniają ekspansję zagraniczną swoich przedsiębiorstw. Co istotne, część z firm ukończyła już pierwsze inwestycje, przykładem jest elektrociepłownia w Wilnie (Budimex, Steinmüller Babcock Environment, UAB Kauno dujotiekio statyba 178,29 mln EUR), blok kogeneracyjny opalany biopaliwem w Wilnie (Rafako 149,65 mln EUR), kompleks handlowo-rekreacyjny w Kijowie (Unibep 44,8 mln EUR).

Należy zwrócić uwagę na fakt, że inwestycje prowadzone przez firmę w „nieodkrytych” dla niej lokalizacjach, wiążą się z większym ryzykiem. Oprócz wyzwań prawnych, technicznych, organizacyjnych czy nawet językowych firmy coraz częściej spotykają się z wyzwaniem stawianym na polu szeroko pojętej cyfryzacji procesu inwestycyjnego. Coraz więcej państw wprowadza jako wymóg obligatoryjny zastosowanie nowych technologii (m.in. BIM), a niektóre rynki są już bardzo zaawansowane w tym zakresie (np. rynki skandynawskie). Jako międzynarodowa firma consultingowa, dostarczająca zarówno narzędzia (m.in. Autodesk, Trimble, AGACAD), jak i usługi (audyty, wdrożenia, szkolenia, doradztwo), przeanalizowaliśmy kilkadziesiąt największych kontraktów wspieranych przez Arkance w Europie. Na tej podstawie określiliśmy pięć najczęstszych wyzwań z zakresu digitalizacji, które mogą zadecydować o sukcesie (zgodności z harmonogramem oraz budżetem) całego projektu:

• KSZTAŁCENIE ODBIORCY KOŃCOWEGO TECHNOLOGII
Dane (np. w postaci modeli BIM) powinny być odebrane tak samo jak prace budowlane – zmiany osobowe u zamawiających często są pierwotną przyczyną wielu nieporozumień, dlatego też warto zadbać o odpowiedni poziom kompetencji (zakończenie inwestycji jest wspólnym interesem).

• LITERALNE TRAKTOWANIE WYMOGÓW KONTRAKTOWYCH
Wymogi kontraktowe, niezależnie od ich klarowności, muszą zostać wypełnione. Odbiór stworzonych danych (cyfrowych, czy też tradycyjnych) jest tak samo ważny jak wykonanie prac zgodnie z projektem.

• UWZGLĘDNIENIE LOKALNEJ SPECYFIKI PROJEKTOWEJ
Przyzwyczajenia i „tradycja” projektowa w wielu krajach jest różna – niezależnie od wielkości inwestycji – warto więc stworzyć własne biuro wsparcia projektowania, złożone z lokalnych projektantów, które będzie mogło nadzorować pracę podwykonawców.

• UWZGLĘDNIENIE KOORDYNACJI JAKO KLUCZOWEGO ETAPU PROCESU INWESTYCYJNEGO
Koordynacja projektu jest niedoceniana, niezależnie od kraju prowadzenia inwestycji. Warto ograniczyć ryzyka związane z błędami wywołanymi niespójnościami przez odpowiednią koordynację wszystkich etapów inwestycji.

• BARIERY TECHNOLOGICZNE
W różnych krajach stosowane są odmienne lokalne narzędzia – ustalenie standardów pracy oraz sama świadomość dotycząca ograniczeń wykorzystywanych rozwiązań pozwala uniknąć kosztownych „niespodzianek” w całym procesie inwestycyjnym.

Podsumowując, odpowiednie przygotowanie jest kluczowe i warto przetestować nowe technologie na rynku macierzystym (na kontrakcie obarczonym najniższym możliwym ryzykiem), aby przygotować się na wyzwania przyszłości. Kontaktując się z naszą firmą, uzyskasz więcej szczegół owych informacji dotyczących naszych analiz oraz profesjonalne wsparcie w pracy nad bieżącymi projektami.


Arch. Arkance

open