Home Builder Awards Osobowość Branży 2021 MACIEJ RUNKIEWICZ – OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2021
MACIEJ RUNKIEWICZ – OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2021
0

MACIEJ RUNKIEWICZ – OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2021

0
0

Prezes Kajima Poland

Z marką Kajima jestem związany od jej początków w Polsce. Można powiedzieć, że jest to mój projekt życia. Od dwudziestu lat z satysfakcją obserwuję, jak nasza organizacja rośnie, nabiera doświadczenia i zdobywa nowe kompetencje. Dwadzieścia lat temu prowadziliśmy średnio dwie – trzy realizacje rocznie.

Dziś jest to już kilkanaście dużych budów oraz miliard złotych rocznego przychodu. Tymczasem czeka nas sprawdzian. Globalne zmiany w sferze zdrowia, gospodarki oraz środowiska zachodzą ostatnio błyskawicznie i w sposób nieprzewidywalny. Jak wszyscy, również w Kajima Poland, szukamy nowych rozwiązań, by lepiej radzić sobie w obecnej sytuacji oraz minimalizować ryzyko. Jednak równie istotne jak wysiłek biznesowy jest dziś działanie zespołowe oraz wzajemne zaufanie w organizacji. Weryfikujemy i podnosimy swoje umiejętności komunikacyjne oraz szukamy właściwej równowagi pomiędzy empatią a asertywnością. Pamiętamy również, by wybaczać sobie nawzajem słabości i potknięcia zwielokrotnione nową chorobą towarzyszącą nam od niemal dwóch lat. Najważniejsze to stanowić zgrany zespół oraz być wzajemnie za siebie odpowiedzialnymi.


MACIEJ RUNKIEWICZ jest związany z firmą Kajima od 2001 roku. Tu, początkowo jako Deputy General Manager, był odpowiedzialny za budowę obiektów produkcyjnych. Obecnie, jako Członek Zarządu i Prezes spółki Kajima Poland, odpowiada za realizację polityki firmy i wszystkie aspekty jej funkcjonowania. Maciej Runkiewicz ukończył studia na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera budownictwa lądowego. Pracę dyplomową (we współpracy z RWTH Aachen University) poświęcił zagadnieniu z zakresu chemii budowlanej: technologii uszlachetniania zapraw używanych przy remontach obiektów zabytkowych. Jako czynny inżynier po-siada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz do projektowania w branży konstrukcyjnej. Jest członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (PIIB) oraz Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB). Posiada również dyplom Master of Business Administration (MBA) uzyskany na Politechnice Warszawskiej.

https://kajima.pl/

https://www.facebook.com/Kajima-Poland-1283700675107739

open