Home Builder Awards Osobowość Branży 2021 MAŁGORZATA WINIAREK-GAJEWSKA – OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2021
MAŁGORZATA WINIAREK-GAJEWSKA – OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2021
0

MAŁGORZATA WINIAREK-GAJEWSKA – OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2021

0
0

Prezes Zarządu Grupa NDI

Rok 2021 był dla nas wyjątkowy, obchodziliśmy 30-lecie naszej działalności. Dzięki ciężkiej pracy oraz zaangażowaniu zespołu rok ten okazał się także rekordowy – zarówno pod względem liczby zrealizowanych projektów, jak i naszych wyników finansowych.

W NDI nigdy nie baliśmy się wyzwań oraz skomplikowanych projektów – dzisiaj mamy przyjemność realizować jednocześnie niezwykle ciekawe, różnorodne, a często strategiczne inwestycje. Budujemy m.in. Centrum Kompetencji STOS dla Politechniki Gdańskiej, które wkrótce stanie się jednym z najnowocześniejszych centrów informatycznych w naszej części Europy. Prowadzimy budowy gazociągów wysokiego ciśnienia na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System SA. Wreszcie – realizujemy jedną z najpilniej obserwowanych budów w ostatnich latach, jaką jest Przekop Mierzei Wiślanej. Każdy projekt, niezależnie od jego skali, to dla nas źródło bezcennej nauki i doświadczenia. Staramy się ciągle udoskonalać oraz rozwijać nasze kompetencje. Dobrze wykonana praca stanowi źródło osobistej satysfakcji, ale i motywacji do dalszego rozwoju.

Przed nami jak zawsze mnóstwo pracy, mamy jednak wiele powodów do optymizmu oraz wiary we własne siły. Dziękujemy za wyróżnienia, jakie zdecydowała się przyznać nam redakcja miesięcznika „Builder”. To potwierdzenie, że cały czas zmierzamy we właściwym kierunku.


MAŁGORZATA WINIAREK-GAJEWSKA, Prezes Zarządu NDI. Absolwentka Politechniki Gdańskiej, w 1993 roku ukończyła studia wyższe magisterskie na Wydziale Hydrotechniki, kierunek budownictwo w zakresie inżynierii wodnej i morskiej. Od 1993 r. związana z grupą NDI, nad którą od 2014 roku sprawuje nadzór, zasiadając w organach zarządczych lub nadzorczych spółek grupy. Karierę zawodową zaczynała na stanowisku inżyniera budowy. W 1996 roku objęła kierownictwo kolejno Działu Consultingu Inwestycyjnego, a następnie Pionu Deweloperskiego w NDI. W związku z rozwojem grupy kapitałowej NDI w listopadzie 2014 roku została powołana do Zarządu Grupa NDI SA, spółki holdingowej skupiającej wszystkie spółki działające w ramach grupy kapitałowej NDI. Bierze aktywny udział w promowaniu programów edukacyjnych, których celem jest wspieranie młodych architektów oraz inżynierów budownictwa w uzupełnianiu edukacji, poszerzaniu fachowej i praktycznej wiedzy, m.in. pełniąc funkcję członka kapituły Konkursu dla Młodych Inżynierów „Builder 4Young Engineers”. Od marca 2020 r. jest członkiem Rady Uczelni Politechniki Gdańskiej.

https://www.ndi.pl/

https://www.facebook.com/GrupaNDI

open