Home Aktualności WYNIKI FINANSOWE UNIDEVELOPMENT SA ZA 2021 ROK
WYNIKI FINANSOWE UNIDEVELOPMENT SA ZA 2021 ROK
0

WYNIKI FINANSOWE UNIDEVELOPMENT SA ZA 2021 ROK

0
0

REKORDOWE WYNIKI FINANSOWE: POCHODNA ATRAKCYJNYCH PROJEKTÓW I DOBREJ SPRZEDAŻY, ROSNĄCY PORTFEL INWESTYCJI I BANK ZIEMI NA PONAD 5 TYS. LOKALI DO REALIZACJI, 130 MLN ZŁ GOTÓWKI NA KOLEJNE PROJEKTY

w mln zł – wyniki skonsolidowane2021 r.2020 r.Zmiana % rdr
Przychody ze sprzedaży285,9242,5+18%
EBIT47,418,8+153%
Marża EBIT16,6%7,7%
EBITDA49,920,8+140%
Marża EBITDA17,5%8,6%
Zysk netto42,126,9+56,5%
Gotówka na koniec okresu153,558,2+163,9%

Za nami kolejny rok dynamicznego rozwoju. Spółka realizuje coraz więcej projektów deweloperskich w dużych i średnich miastach w Polsce, co przekłada się na wzrost biznesu. UNIDEVELOPMENT to dziś jeden z wiodących deweloperów mieszkaniowych w Polsce. Za nami 13 lat doświadczenia na rynku, 30 zrealizowanych inwestycji i ponad 4,9 tys. sprzedanych mieszkań i lokali użytkowych. Jesteśmy obecni w Warszawie, Poznaniu, Radomiu i Gdańsku. Sukcesy biznesowe ostatnich lat znalazły swoje potwierdzenie w rekordowych wynikach finansowych za 2021 rok, podsumowuje Zbigniew Gościcki, Prezes UNIDEVELOPMENT SA.

REKORDOWE WYNIKI FINANSOWE – POCHODNA ATRAKCYJNYCH PROJEKTÓW I DOBREJ SPRZEDAŻY

Grupa UNIDEVELOPMENT zakończyła 2021 rok z prawie 18% wzrostem przychodów do poziomu 285,9 mln zł. To już 3. rok z rzędu, kiedy przychody grupy rosną dwucyfrowo. W omawianym okresie spółka zrealizowała kolejne projekty w Warszawie, Poznaniu i Radomiu. Całkowita liczba wydanych lokali mieszkalnych wyniosła 908 w porównaniu z portfelem 770 lokali w 2020 roku.

Dwucyfrowy wzrost sprzedaży przełożył się na skokową poprawę zysków. EBITDA grupy wyniosła 49,9 mln zł wobec 20,8 mln zł w 2020 roku. Skonsolidowany EBIT osiągnął poziom 47,4 mln zł tj. 153% wzrostu rdr. Marża EBIT wyniosła 16,6%, tj. wzrost o 8,9 pkt. proc. rdr. Zysk netto grupy wzrósł do 42,1 mln zł, tj. o 56,5% wobec 26,9 mln zł w roku 2020. Wartość ROE wzrosła o 4,7 pkt. proc. i wyniosła 16,3%. Na koniec roku grupa dysponowała gotówką w wysokości 153,5 mln zł, tj. 163,9% wzrostu rdr. Koszty grupy w omawianym okresie pozostały pod kontrolą, co także wpłynęło na wzrost rentowności.

ATRAKCYJNA OFERTA PROJEKTÓW

W omawianym okresie spółka realizowała sprzedaż kolejnego, ósmego już etapu projektu Ursa (Ursa Sky II), prowadzonego w formule JV w warszawskiej dzielnicy Ursus oraz zakończyła sprzedaż czwartego etapu Osiedla Coopera na warszawskim Bemowie. Do oferty wprowadzano także nowy projekt na stołecznych Bielanach – Osiedle Latte, gdzie powstają 124 mieszkania. W omawianym okresie sprzedaż lokali na stołecznym rynku (przekazania klientom) wyniosła 433 wobec 468 w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Drugim kluczowym rynkiem jest Poznań, gdzie działa spółka zależna Monday Development Sp. z o.o. W 2021 roku ukończono tam inwestycję Bookowska 18, w której ofercie zostały ostatnie trzy mieszkania. Zgodnie z planem sfinalizowano również budowę pierwszego etapu osiedla Fama Jeżyce – przedsięwzięcia prowadzonego w formule JV. W ramach tej współpracy prowadzony jest wieloetapowy projekt mieszkaniowy na terenach pofabrycznych przy ul. Dąbrowskiego. Ta inwestycja dostarczy na rynek łącznie ok. 2,5 tys. mieszkań. Spółka pozyskała także inwestora instytucjonalnego, który zdecydował się na zakup całego drugiego etapu tej inwestycji, z myślą o wynajmie długoterminowym. W omawianym okresie sprzedaż lokali na poznańskim rynku (przekazania klientom) wyniosła 331 wobec 251 w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Spółka kontynuuje również realizację wieloetapowego projektu w Radomiu. W ubiegłym roku ukończono inwestycję Idea Omega i prowadzono sprzedaż mieszkań w etapie Osiedle Idea Leo oraz kolejnym etapie Osiedla Idea Ogrody. W omawianym okresie sprzedaż lokali na tym rynku (przekazania klientom) wyniosła 136 wobec 32 w analogicznym okresie ubiegłego roku. Łączna powierzchnia gruntu w Radomiu wynosi 29 ha, co przekłada się na potencjał kolejnych 2 000 mieszkań.

Sukces sprzedaży to pochodna dopasowanej oferty i dobrych lokalizacji. Dzięki współpracy w Grupie UNIBEP, pomimo presji cenowej w generalnym wykonawstwie, spółka utrzymała koszty budowy i dochowała terminowości realizacji projektów. Wyniki grupy potwierdzają właściwy kierunek strategiczny rozwoju UNIDEVELOPMENT, w tym geograficzną dywersyfikację rynków.

STABILNE PERSPEKTYWY ROZWOJU

W ostatnich latach UNIDEVELOPMENT wykorzystał dobrą koniunkturę w branży i zbudował swoją pozycję na rynku ogólnopolskim. W 2022 rok weszliśmy z ofertą 670 mieszkań dostępnych do sprzedaży, z tego 206 na rynku warszawskim, 387 na rynku poznańskim i 77 na pozostałych rynkach. W przygotowaniu są projekty w Trójmieście. W grudniu 2021 sfinalizowaliśmy zakup nieruchomości w Gdyni. Szacujemy, że będzie to kilkuetapowa inwestycja na około 900 mieszkań. W bieżącym roku startujemy już ze sprzedażą i budową pierwszej inwestycji w Gdańsku. Spółka analizuje kilkanaście kolejnych inwestycji w innych aglomeracjach, pod kątem dalszego rozwoju portfela projektów. Naszym celem są wieloetapowe projekty mieszkaniowe dla klasy średniej. Nie rezygnujemy z projektów typu PRS dla odbiorcy instytucjonalnego. Mamy jedną taką inwestycję zakończoną, a w Poznaniu i Warszawie przygotowujemy kolejne. Inwestycje dla klienta instytucjonalnego to szybszy zwrot kapitału i czysty bilans, dlatego może to być ciekawe uzupełnienie przychodów gwarantujące dodatkowe szybkie zyski.

W odniesieniu do analizy koniunktury na rynku Zarząd zakłada w bieżącym roku stabilizację popytu w branży przy rosnących cenach. Wzrost cen mieszkań jest stymulowany m.in. wzrostem cen generalnego wykonawstwa i ograniczoną ofertą.

W banku ziemi mamy obecnie około 5000 mieszkań oraz 200 lokali usługowych. Planujemy akwizycje kolejnych gruntów: do dyspozycji na ten cel mamy 130 mln zł. To daje przestrzeń do działania na następne lata. Rozważamy różne możliwości dalszego rozwoju, od wzrostu organicznego po partnerstwo czy przejęcia lokalnych firm lub projektów. Mamy dobre doświadczenia we wdrażaniu każdego modelu. W perspektywie 2-3 lat chcielibyśmy osiągnąć portfel sprzedaży o wartości 1500 mieszkań rocznie.

Myśląc o skali biznesu nie tracimy z oczu zyskowności. Bardzo uważnie analizujemy koszty naszych projektów. W celu dalszej poprawy efektowności spółka zakłada utrzymanie ścisłej kontroli kosztowej oraz gotówkowej firmy i realizowanych projektów, tak aby celować w 2022 roku w utrzymanie dwucyfrowej marży.

W PLANACH DEBIUT NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE

UNIDEVELOPMENT to obecnie dojrzała spółka z potencjałem dalszego wzrostu. W grudniu 2021 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o możliwość przeprowadzenia oferty publicznej i notowaniu spółki na giełdzie w Warszawie. Czas na kolejny krok w rozwoju.

open