Home Biznes i Ludzie LEPIEJ POZNAĆ SILIKATY
LEPIEJ POZNAĆ SILIKATY
0

LEPIEJ POZNAĆ SILIKATY

0
0

Rozmowa z Robertem Turskim, Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Producentów Silikatów „Białe Murowanie”

Grzegorz Przepiórka: Panie Prezesie, Stowarzyszenie Producentów Silikatów „Białe Murowanie” kończy 10 lat. Jak rozwijała się współpraca na rzecz branży, co udało się osiągnąć przez tę dekadę?

Robert Turski: To był czas owocnej współpracy na rzecz rozwoju branży. Dzięki naszym działaniom zmieniło się podejście do budowania i znacząco wzrosła popularność silikatów. Naszym sukcesem jest również to, że jednoczymy już 11 spośród 15 procentów silikatów działających na polskim rynku. Cieszy to, że współpracujemy w bardzo dobrej atmosferze, pomimo tego, że na co dzień jesteśmy dla siebie konkurencją. Ponadto siłą naszej organizacji jest współpraca w obszarze technicznym, co zawdzięczamy grupie roboczej, która reaguje na problemy branży, buduje trwałe relacje z mediami, uczelniami i innymi zewnętrznymi instytucjami, jak na przykład PKN.

G.P.: 23 czerwca odbędzie się organizowana przez Stowarzyszenie konferencja: „Silikaty odpowiedzią na współczesne wyzwania budownictwa”. Z jakich względów to silikaty są rozwiązaniem adekwatnym tu i teraz?

R.T.: Silikaty to nowoczesny materiał, pozwalający osiągnąć wysokie parametry wytrzymałościowe konstrukcji oraz najwyższe standardy akustyczne. To również cenione rozwiązanie do budowy obiektów energooszczędnych i pasywnych. Warto podkreślić, że silikaty są w pełni ekologiczną technologią ze względu na mineralny skład, czysty proces produkcji i możliwość recyklingu.

Od początku realizujemy misję popularyzacji silikatów jako materiału innowacyjnego, który spełnia wymagania współczesnego budownictwa. Naszym kolejnym celem jest wykazanie, że warto wznosić budynki w technologii murowej, w której silikaty doskonale się sprawdzają. Poprzez konferencję chcemy pokazać, że producenci wyrobów wapienno-piaskowych nie tylko stale rozwijają swoje produkty, ale również inwestują w edukację oraz wsparcie techniczne dla projektantów, architektów i wykonawców.

G.P.: Zapytam wprost – dlaczego warto wziąć udział w tej konferencji?

R.T.: Program wydarzenia opiera się na trzech ważnych dla Stowarzyszenia i branży tematach, będących jednocześnie wyzwaniami dla budownictwa. Są to akustyka budowlana, przyszłość konstrukcji murowych oraz cyfryzacja procesu budowlanego. Do grona prelegentów zaprosiliśmy zarówno teoretyków, praktyków, jak i producentów. Dzięki wieloaspektowemu podejściu uczestnicy będą mieli szansę na lepsze poznanie technologii silikatowej jako materiału konstrukcyjnego, który z powodzeniem spełnia wyśrubowane wymagania stawiane przez dzisiejsze prawo oraz rynek. Liczymy również na to, iż zainspirujemy gości do debaty na temat wyzwań dla branży i że tegoroczne wydarzenie stanie się początkiem cyklu konferencji poświęconych silikatom.

G.P.: Akustyka budowlana, przyszłość konstrukcji murowych i cyfryzacja procesu budowlanego to główne tematy wydarzenia. Czy możemy zdradzić więcej szczegółów? Jaka dawka wiedzy zostanie przekazana w poszczególnych obszarach?

R.T.: Program konferencji podzieliliśmy na trzy panele. Każdy z nich zostanie rozpoczęty przez wykład wprowadzający, a w dalszej części uczestnicy omówią przykłady konkretnych rozwiązań, w których wykorzystano silikaty. A dlaczego właśnie takie tematy wybraliśmy? Akustyka jest ważnym zagadnieniem, ponieważ z problemem nadmiernego hałasu w budynkach mierzy się wielu użytkowników. Temu zagadnieniu Stowarzyszenie poświęca szereg działań edukacyjnych, wydawniczych i technicznych, chcąc wielotorowo popularyzować optymalne rozwiązania. Ostatnio szczególnie zajmujemy się przyszłością konstrukcji murowych, pracując nad efektywnymi rozwiązaniami dla konstruktorów. Cyfryzacja procesu budowlanego to najnowsze wyzwanie, z którym się mierzymy. Jedni z producentów silikatów wprowadzili już zaawansowane rozwiązania BIM w swoich firmach, niektórzy nad nimi pracują. Poświęcony temu tematowi panel dyskusyjny będzie okazją do podsumowania dotychczasowych doświadczeń i jednocześnie próbą odpowiedzi na pytanie, co możemy zrobić, aby cyfryzacja nie była postrzegana jedynie jako konieczność, ale również jako usprawnienie procesu budowlanego.

G.P.: Mowa też będzie o przyszłości konstrukcji murowych. Jak rysuje się ona w Polsce? I na jakie aspekty zostanie zwrócona uwaga w panelu konferencyjnym?

R.T.: Konstrukcje murowe są trwałe i zapewniają dobre parametry użytkowe. Materiały do wznoszenia ścian są powszechnie dostępne, a proces ich wykonania nie wymaga specjalistycznego sprzętu, co stanowi o sile tego rozwiązania. Jest to jednak pracochłonna technologia, która wymaga zatrudnienia odpowiedniej liczby wykwalifikowanych murarzy. Należy się zatem spodziewać, że w dłuższej perspektywie, aby technologia murowa mogła być nadal stosowana, konieczna będzie automatyzacja prac budowlanych.

G.P.: Adresatami wydarzenia są architekci i inżynierowie budownictwa. Jaką popularnością cieszą się silikaty wśród obu tych grup?

R.T.: Materiały wapienno-piaskowe są jednymi z najpopularniejszych na naszym rynku. Projektanci i inżynierowie powszechnie je stosują – zwłaszcza w budownictwie wielorodzinnym czy innych obiektach mieszkalnych, jak hotele, akademiki, w których kluczowe są parametry wysokiej izolacyjności akustycznej. W dużych miastach białe bloczki silikatowe są wręcz najczęściej spotykanym rozwiązaniem ściennym w obiektach realizowanych w technologii szkieletowej.

G.P.: Naszą rozmowę rozpoczęliśmy od tematu jubileuszu Stowarzyszenia, spójrzmy więc może jeszcze w przyszłość organizacji. Co poza konferencją? Jakie zadania i wyzwania stoją przed „Białym Murowaniem”?

R.T.: Zależy nam na poszerzeniu grona członków, aby uzyskać pełną reprezentację producentów. Planujemy nadal rozwijać współpracę w obszarze technicznym, służącym zarówno projektantom oraz architektom, którzy są głównymi adresatami naszych działań, jak i innym uczestnikom procesu budowlanego, którzy przyczyniają się do rozwoju sektora wznoszenia ścian w Polsce.

open