Home News Cosentino partnerem zjazdu walnego OW SARP
Cosentino partnerem zjazdu walnego OW SARP
0

Cosentino partnerem zjazdu walnego OW SARP

0
0

Hiszpańska marka Cosentino wspiera profesjonalne działania związane z promocją architektury. Do najważniejszych zadań OW SARP należą dbałość o jakość architektury i środowiska, tworzenie warunków do rozwoju twórczości architektonicznej i jej ochrona, a także rozwój warsztatu i zawodu architekta. 14 maja 2022 r., w siedzibie SARP w Warszawie, odbyło się Walne Zebranie członków Warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia. Podczas pierwszego po pandemicznej przerwie spotkania, przedstawiono sprawozdanie z ponad dwuletniej działalności, przyznano także honorowe odznaki za aktywną pracę społeczną na rzecz Stowarzyszenia.

Warszawski Oddział SARP od lat integruje środowisko najlepszych architektów w stolicy oraz osoby zainteresowane poszerzaniem swej wiedzy o architekturze i urbanistyce. Pod wodzą Prezes arch. Marty Sękulskiej-Wrońskiej, stowarzyszenie kontynuuje wieloletnią tradycję, aktywnie wspierając członków i sympatyków swą wiedzą i doświadczeniem. Podczas zebrania w warszawskiej siedzibie przy ul. Foksal 2, uroczystość uświetniło uhonorowanie wybranych członków Oddziału odznakami SARP. Złotą odznakę pośmiertnie otrzymał Włodzimierz Mucha, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, Członek SARP od 1985 r., członek Zarządu Oddziału Warszawskiego SARP 1994-1997, Wiceprezes Oddziału Warszawskiego SARP 1997-2000, Wiceprezes SARP 2012-2015, Laureat Honorowej Nagrody SARP 2015, Sędzia konkursowy SARP, twórca, autor i współautor wielu obiektów architektonicznych i rozwiązań urbanistycznych, w tym m.in.: BRE BANK S.A. w Bydgoszczy, Odbudowy i adaptacji zespołu Starej Papierni w Konstancinie Jeziornie na Centrum handlowo-usługowo-kulturalne, Zespołu mieszkaniowego EKO PARK – CAMERATA, Biblioteki Miasta Stołecznego Warszawy przy ul. Koszykowej, Przebudowy i modernizacji dawnej siedziby Towarzystwa Ubezpieczeniowego PRUDENTIAL (HOTEL „WARSZAWA”) w Warszawie, Centrum Edukacyjnego Pułaskiego – WARKA, Studium Rewitalizacji Fabryki Wódek KONESER, Klub Sportowego DESKI w Warszawie, Budynku biurowego przy ul. Chmielnej w Warszawie.

Srebrne odznaki powędrowały do Justyny Biernackiej, Katarzyny Łowickiej i Magdy Pios. Brązowe odznaczenia otrzymali natomiast Roman Dziedziejko, Kalina Eibl, Konrad Grabowiecki, Justyna Kowalik, Igor Łysiuk, Natalia Płoszaj-Mazurek, Mateusz Płoszaj-Mazurek, Magdalena Strużycka, Anna Tofiluk, Kinga Zinowiec-Cieplik.

Podczas spotkania zastanawiano się także nad przyszłymi kierunkami działania Stowarzyszenia. Zgłoszono 12 projektów Uchwał, które zostaną przedstawione na kolejnym Walnym Zebraniu Delegatów SARP, które odbędzie się w dniach 24-25 czerwca 2022 roku (piątek, sobota) w siedzibie SARP w Warszawie przy ul. Foksal 2.

Po części oficjalnej uczestnicy spotkania dzielili się swoim doświadczeniem i wymieniali poglądy podczas rozmów kuluarowych przy dobrej kawie, a także mieli okazję zapoznać się z najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi i produktami na zaaranżowanych przez Partnerów stoiskach.

open