CYFROWA BUDOWA
0

CYFROWA BUDOWA

0
0

Cyfryzacja branży budowlanej jest już faktem i nabiera tempa. Coraz trudniej wyobrazić sobie realizację inwestycji bez wsparcia cyfrowych narzędzi, rozwiązujących faktyczne problemy oraz odpowiadających na potrzeby biznesu.

W artykule przedstawiono doświadczenia Mostostalu Warszawa związane z cyfryzacją budowy, poparte praktyką. Opisano wykorzystanie technologii openBIM i platformy cyfrowej Dalux. Rozwiązania zastosowane w opisanej poniżej inwestycji zostały przeskalowane na kolejne projekty. Obecnie już ponad 30 budów skorzystało z wypracowanych rozwiązań.

Strategia wdrożenia

Strategia cyfryzacji w Mostostalu Warszawa opiera się na wprowadzaniu rozwiązań wspierających codzienne działania dla jak najliczniejszej grupy uczestników projektów, przy włączeniu w nie podwykonawców. Wierzymy, że wdrożenie nowych pomysłów poprawia komunikację i zapewnia transfer dobrych praktyk wśród realizowanych kontraktów. W efekcie możliwe jest dostarczenie Klientom jeszcze wyższej jakości usług oraz usprawnienie procesu realizacji.

O projekcie

Inwestycja Szkoły Podstawowej w Wilanowie, prowadzona w formule „projektuj-buduj”, to jeden z najczęściej nagradzanych projektów w Warszawie za niepowtarzalną architekturę. Mostostal Warszawa, generalny wykonawca tej inwestycji, za wykorzystanie technologii openBIM w procesie realizacji, został nagrodzony w prestiżowym konkursie buildingSMART International Awards 2021, gdzie rywalizował z projektami z ponad 40 krajów. Nagroda została przyznana przez międzynarodowe jury, składające się z doświadczonych specjalistów w dziedzinie openBIM.

Zastosowanie BIM

Wybrane funkcje BIM zostały ukierunkowane na uzyskanie konkretnych korzyści na budowie. Modele BIM w formacie IFC wykorzystano do wykonania analiz i przedmiarów dla m.in. robót ziemnych, konstrukcji żelbetowej, murów oraz prac wykończeniowych, a ponadto stanowiły podstawę do rozliczeń z podwykonawcami. Model BIM został użyty w raportowaniu postępu prac przez przypisanie elementom informacji o statusie i dacie wykonania.

Stosując programy do koordynacji międzybranżowej w 3D podczas projektowania, uniknięto wielu kolizji podczas budowy.

Wybór modeli BIM pozwolił, w ocenie kadry budowy, przyspieszyć wykonanie przedmiarów o około 70%, a proces koordynacji międzybranżowej o około 50%, w stosunku do analogicznego procesu przy zastosowaniu dokumentacji płaskiej.

Platforma cyfrowa Dalux

Liczba przetwarzanych na budowie informacji bywa przytłaczająca (pisma, notatki, maile, telefony). Kiedy dodamy do tego zarządzanie dokumentacją i procesami na budowie, możemy dostrzec potrzebę wprowadzenia usprawnień. Z pomocą przychodzi w tej sytuacji platforma Dalux, która pozwala na usprawnienie zarządzania dokumentacją projektową, ułatwiając jednocześnie jej dystrybucję na budowę z wykorzystaniem urządzeń mobilnych.

Nadzór nad procesami budowy

Stały nadzór nad pracami na budowie to podstawa utrzymania wysokiej jakości usług. Platforma Dalux Field, dzięki rozwiniętemu modułowi do obsługi procesów i zdarzeń na placu budowy, stała się głównym źródłem komunikacji w zakresie BHP oraz zlecania napraw usterek na budowie. Była wykorzystywana aktywnie przez 90% firm podwykonawczych. Ta intuicyjna aplikacja mobilna umożliwiła precyzyjne wskazanie lokalizacji zgłoszenia, załączenie zdjęcia i opisu bezpośrednio z placu budowy. Dzięki platformie bardzo sprawnie przeprowadzono odbiory prac, z włączeniem odbiorów końcowych z Zamawiającym.

Skalowanie rozwiązań

Platforma Dalux Field na stałe wpisała się w standard realizacji projektów w Mostostalu Warszawa. Wraz ze wzrostem kompetencji cyfrowych kadry oraz rozwojem narzędzia, w kolejnych realizacjach zwiększa się zakres zastosowania platformy. Wybrane budowy wykorzystują zdjęcia 360, wykonywane przez aplikację specjalistycznymi kamerami. Tego typu zdjęcia mają wiele zastosowań, m.in. usprawnienie narad koordynacyjnych, dokumentowanie prac ulegających zakryciu czy archiwizacja stanu budowy na potrzeby obsługi gwarancyjnej i rozliczeń z podwykonawcami.

Budujemy przyszłość

Wprowadzanie cyfrowych narzędzi umożliwia świadczenie Klientom jeszcze wyższej jakości usług oraz zapewnienie sprawnego zarządzania budową. W efekcie możemy osiągać korzyści z perspektywy zarówno poszczególnych projektów, jak i całej organizacji. Platformy cyfrowe, takie jak Dalux, dostarczają narzędzi odpowiednich do realizacji celu Mostostalu Warszawa, ujętego hasłem: „Budujemy przyszłość”.

open