Home Materiały i Technologie AKTUALNE PROBLEMY BUDOWNICTWA W ENERGETYCE
AKTUALNE PROBLEMY BUDOWNICTWA W ENERGETYCE
0

AKTUALNE PROBLEMY BUDOWNICTWA W ENERGETYCE

0
0

W dniach 24–27 kwietnia 2022 r. w hotelu Bornit w Szklarskiej Porębie odbyły się obrady XIII Konferencji Naukowo-Technicznej „Budownictwo w Energetyce”, zorganizowanej przez PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej oraz Wrocławski Oddział PZITB.

Problematyka konferencji dotyczy szeroko rozumianych problemów budownictwa związanego z obiektami budowlanymi w przemyśle energetycznym. W tym roku Elektrownia Turów w Bogatyni obchodzi 60lecie swojej pracy, stąd w program obrad zostały włączone zagadnienia związane z budową, pracą oraz perspektywami jej dalszej eksploatacji. Honorowy patronat nad konferencją objął Minister Klimatu i Środowiska, a jego przedstawiciele przybliżyli uczestnikom program polskiej energetyki jądrowej, jej aktualny status, a także najbliższe perspektywy.

Goście

Wydarzenie uświetnili znakomici goście, wśród których byli przedstawiciele organizatorów, w tym Andrzej Legeżyński – Prezes Zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. wraz z Wiceprezesem Zarządu – Norbertem Grudniem i Oktawianem Leśniewskim – Dyrektorem Oddziału Elektrownia Turów. Politechnikę Wrocławską reprezentował dr hab. inż. Tomasz Trapko, prof. PWr – Prodziekan Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego, a Oddział Wrocławski PZITB – Janusz Superson – Przewodniczący Oddziału. Od 20 lat konferencję wspiera Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, którą reprezentował Janusz Szczepański – Przewodniczący Okręgowej Rady tej izby. Ministra Klimatu i Środowiska reprezentował Andrzej Sidło – Główny Specjalista Departamentu Energetyki Jądrowej w tym ministerstwie. Wszyscy podkreślali duże znaczenie takich wydarzeń dla rozwoju energetyki w Polsce, a także zwracali uwagę na potrzebę kontynuacji tej cyklicznej konferencji. Niezwykle efektownym akcentem był popisowy występ Reprezentacyjnej Orkiestry Elektrowni Turów.

Program

Program merytoryczny Konferencji powstał dzięki pracy Komitetu Naukowego, któremu przewodniczył dr hab. inż. Eugeniusz Hotała, prof. PWr wraz z wiceprzewodniczącymi: prof. dr. hab. inż. Piotrem Konderlą i dr. hab. inż. Jackiem Korenzem, prof. UZ oraz sekretarzem – dr. hab. inż. Dariuszem Czepiżakiem, prof. PWr. Niezwykle trudne i odpowiedzialne prace we wszystkich obszarach organizacyjnych spoczywały na barkach Janusza Darłaka z Elektrowni Turów, które owocowały jak zawsze podziwem, zadowoleniem oraz wdzięcznością uczestników konferencji. Dobra organizacja była też zasługą sponsorów konferencji, którzy zaprezentowali się również w numerze 4/2022 miesięcznika Builder Science, który był patronem medialnym konferencji.

Wykłady

Jak zawsze konferencja zgromadziła najlepszych specjalistów z dziedziny budownictwa i energetyki, na których branża energetyczna może zawsze liczyć. Jest to zatem bardzo specjalistyczne grono. W odróżnieniu od innych krajowych konferencji autorzy referatów stanowią tylko ok. 25% uczestników spotkania, a pozostali pochodzą z różnych elektrowni i specjalistycznych firm budowlanych związanych z energetyką.

Podczas obrad wygłoszono 32 referaty, z których 18 opublikowano w kwietniowym numerze Builder Science oraz 1 w numerze majowym. Przedstawiono łącznie 13 referatów. Autorzy reprezentowali 9 ośrodków naukowych z Polski oraz specjalistyczne firmy z Polski i Niemiec.

Elektrownia Turów

Szczególny charakter podczas obrad miało wystąpienie Oktawiana Leśniewskiego – Dyrektora PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów, który przedstawił proces budowy i 60letniej eksploatacji tej elektrowni, co rozpoczęło się w roku 1962. Osobiste zmagania z utrzymaniem w dobrym stanie technicznym obiektów budowlanych w ciągu ostatnich 30 lat zaprezentowali dr hab. inż. Rajmund Oruba, prof. AGH i dr hab. inż. Eugeniusz Hotała, prof. PWr. Problematyka wykorzystania energetyki jądrowej czy odnawialnych źródeł energii w Polsce była prezentowana na specjalnej sesji, a dyskusja w czasie jej trwania bardzo interesująca i pożyteczna. Jak zwykle sporym zainteresowaniem cieszyły się referaty dotyczące utrzymania w sprawności eksploatacyjnej obiektów budowlanych w elektrowniach konwencjonalnych, które są oraz będą nadal niezastąpionymi wytwórcami energii elektrycznej. Część referatów dotyczyła ogólnie pojętych zagadnień badawczych, związanych z szeroko rozumianymi obiektami budownictwa przemysłowego.

W dyskusji na zakończenie konferencji uczestnicy podkreślali, że dzisiaj przed całą branżą energetyczną w Polsce stoją wielkie wyzwania, związane m.in. z modernizacją technologii wytwarzania energii, ochroną środowiska, wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii oraz przebudową i rozbudową istniejących obiektów. To jest taka szczególna dziedzina gospodarki, która bez stosowania innowacyjnych rozwiązań, a także bez wpisania się w kierunki inteligentnego rozwoju nie ma szans na sukces. Aby ten sukces był możliwy, potrzebne są takie wydarzenia jak obecne spotkanie. Wyrażono ogólne życzenie, aby za 2 lata zorganizować XIV Konferencję„ Budownictwo w Energetyce”.


Fot. 1. Uroczyste otwarcie konferencji (od lewej: E. Hotała, O. Leśniewski, N. Grudzień, J. Darłak)

open