Home Architecture Design ARCHIZOOM – AGNIESZKA KALINOWSKA-SOŁTYS, PREZES SARP, ARCHITEKT-PARTNER W APA WOJCIECHOWSKI ARCHITEKCI
ARCHIZOOM – AGNIESZKA KALINOWSKA-SOŁTYS, PREZES SARP, ARCHITEKT-PARTNER W APA WOJCIECHOWSKI ARCHITEKCI
0

ARCHIZOOM – AGNIESZKA KALINOWSKA-SOŁTYS, PREZES SARP, ARCHITEKT-PARTNER W APA WOJCIECHOWSKI ARCHITEKCI

0
0

Moje plany jako Prezesa SARP to również plany całego Zarządu Głównego SARP i po części Rady Prezesów, która jest bardzo ważną częścią Stowarzyszenia Architektów Polskich. Zostałam wybrana na Prezesa w połowie kadencji, po niespodziewanej rezygnacji poprzedniego Prezesa Bohdana (Biś-a) Lisowskiego. Do końca kadencji mamy 2 lata, przed nami wiele wyzwań i ogrom pracy. Przede wszystkim, musimy uporać się z przejściowymi trudnościami finansowymi, które w dużej części są następstwem pandemii Covid-19. Głównym celem Stowarzyszenia Architektów Polskich jest współudział w kreowaniu nowoczesnego oblicza kraju, jego kultury, cywilizacji i społeczeństwa obywatelskiego. Wierzymy, że architektura i urbanistyka odgrywa w tym bardzo ważną rolę. Poprzez konkursy architektoniczne, programy edukacyjne, konsultacje eksperckie przy tworzeniu prawa w Polsce mamy możliwość dbałości o piękno i jakość architektury w naszym kraju.  Dodatkowo, ściśle współpracujemy z kolegami architektami z zagranicy – szczególnie ze Związkiem Architektów Ukrainy, gdzie główną kwestią jest pomoc architektom w dążeniu do odbudowy swojego kraju – oraz z członkami podobnych stowarzyszeń z Grupy Wyszehradzkiej V4, z Czech, Słowacji i Węgier, aby wspólnie wypracować standardy i dobre praktyki zawodu architekta, a także dbać o ochronę dziedzictwa architektonicznego naszych krajów.

open