Home Biznes i Ludzie NA BUDOWLANEJ PLANECIE
NA BUDOWLANEJ PLANECIE
0

NA BUDOWLANEJ PLANECIE

0
0

Budimex zakończył prace związane z rozbudową Planetarium Śląskiego w Chorzowie. W ramach inwestycji o wartości około 80 mln zł największy polski generalny wykonawca zrealizował modernizację istniejących obiektów i wybudował nową część budynku. Dawne planetarium powiększyło swoją powierzchnię o ponad 3 200 metrów kwadratowych.

Budimex na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zrealizował modernizację Planetarium Śląskiego w Chorzowie oraz dostosował obiekt do najnowszych standardów technicznych i użytkowych. Zakres prac na podstawie umowy z dnia 27 marca 2019 r. obejmował modernizację budynku istniejącego i powstanie nowej podziemnej powierzchni użytkowej oraz wieży widokowej z zastosowanym wewnątrz urządzeniem camera obscura (łac. ciemnia optyczna – pierwowzór kamery fotograficznej). Prace budowlane w ramach inwestycji trwały 34 miesiące.

Dawne i nowe

Obiekt o powierzchni całkowitej równej 7 084 m2 został powiększony o 3 200 m2 powierzchni użytkowej. Modernizacji poddano cztery części obiektu o różnym przeznaczeniu oraz całkowicie odmiennej konstrukcji: Planetarium, Obserwatorium, budynek pomocniczy oraz małe obserwatorium (części A, B, C i F). Dawna oraz nowo powstała część planetarium (część D i E) zostały powiązane panoramiczną windą, usytuowaną przy zachodniej ścianie dziedzińca zegarowego. Znaczny obszar nowo powstałej części obiektu znajduje się poniżej poziomu terenu i został wykonany w technologii żelbetowej.

Dobudowana część budynku została połączona z już istniejącą podziemnymi korytarzami, a dawny dziedziniec Planetarium przekształcono w nową salę ekspozycyjną, na dachu której znajduje się odtworzony zegar słoneczny. – Obiekty połączone zostały poprzez utworzenie podziemnych korytarzy, w miejscu dwóch dylatowanych segmentów budynku pomocniczego. W obrysie dziedzińca budynku pomocniczego wykonaliśmy także podpiwniczenie, które zostanie przeznaczone do celów ekspozycyjnych. Wszystkie prace były wykonywane pod nadzorem konserwatora zabytków – mówi Andrzej Schmalenberg, Dyrektor Oddziału Budownictwa Ogólnego Południe Budimex SA.

Budimex w ramach prac budowlanych zabezpieczył istniejące fundamenty obiektów zabytkowych oraz wykopy. Wymagało to skomplikowanych robót geotechnicznych na styku z obiektem istniejącym i wewnątrz piwnic. W trakcie robót budynek pozostawał pod stałą obserwacją, poprzez kompleksowy system monitoringu, w skład którego wchodzą m.in. pomiar przemieszczeń oraz monitoring drgań.

Duże wyzwanie

W elewacji głównego budynku „A” zostały zamontowane nowe płyty dolomitowe, które zgodnie z rekomendacją konserwatora zabytków dostarczono z Libiąża. Oprócz tego przy Planetarium powstała wieża widokowa, z której można podziwiać panoramę Katowic, Siemianowic Śląskich i Chorzowa. – Budowa wieży była dużym wyzwaniem pod względem stopnia skomplikowania realizacji, ponieważ jej powstanie wiązało się bezpośrednio z montażem windy z funkcją camera obscura. Ponadto w zabytkowym budynku Planetarium Śląskiego zmodernizowaliśmy główną salę projekcyjną z panoramą Śląska okalającą salę – dodaje Andrzej Schmalenberg.

Budynek Planetarium Śląskiego został wzniesiony w latach 50. XX wieku, wpisany jest obecnie do rejestru zabytków Województwa Śląskiego pod nr A/399/13 i pozostaje pod ochroną Miejskiego Konserwatora Zabytków w Chorzowie.

open