Home News Firma Bentley Systems ogłasza integrację narzędzia EC3 z platformą Bentley iTwin na potrzeby obliczania emisji dwutlenku węgla przez infrastrukturę
Firma Bentley Systems ogłasza integrację narzędzia EC3 z platformą Bentley iTwin na potrzeby obliczania emisji dwutlenku węgla przez infrastrukturę
0

Firma Bentley Systems ogłasza integrację narzędzia EC3 z platformą Bentley iTwin na potrzeby obliczania emisji dwutlenku węgla przez infrastrukturę

0
0

Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), firma dostarczająca oprogramowanie do inżynierii infrastruktury, ogłosiła na konferencji COP27 rozszerzenie zintegrowanych procesów pracy do obliczeń emisji dwutlenku węgla w budownictwie, będących częścią platformy Bentley iTwin. Nowe funkcje umożliwią ocenę emisji dwutlenku węgla w rozwiązaniach cyfrowych bliźniaków infrastruktury, z użyciem narzędzia Embodied Carbon in Construction Calculator (EC3). EC3 to opracowane przez organizację non-profit Building Transparency bezpłatne i ogólnodostępne narzędzie, które umożliwia analizę porównawczą, ocenę oraz redukcję emisji dwutlenku węgla ze szczególnym uwzględnieniem emisji materiałów budowlanych na wstępnych odcinkach łańcucha dostaw. Building Transparency zapewnia szkolenia, zasoby i narzędzia, w tym sam kalkulator EC3, umożliwiające rozwiązanie problemu udziału emisji dwutlenku węgla związanej z infrastrukturą w zmianach klimatu. Narzędzie EC3 wraz z jego późniejszym wpływem na branżę stanowi bodziec do zwiększania popytu na rozwiązania niskoemisyjne i zachęca producentów oraz dostawców materiałów budowlanych do redukcji emisji dwutlenku węgla poprzez inwestowanie w ujawnianie informacji, przejrzystość oraz innowacje w zakresie materiałów.

Rodrigo Fernandes, director of ES(D)G (dyrektor ds. realizacji celów zrównoważonego rozwoju) w firmie Bentley, powiedział: „Ta nowa integracja z platformą cyfrowych bliźniaków infrastruktury firmy Bentley jest przykładem naszej strategii wspierania użytkowników w dążeniu do celów zrównoważonego rozwoju. Dostarczone przez Building Transparency narzędzie EC3 to doskonały przykład ukierunkowanej na cel, otwartej współpracy ekosystemów, dzięki której sektor prywatny może wspólnie wspierać i przyspieszać działania na rzecz klimatu”.

Stacy Smedley, executive director firmy Building Transparency, powiedziała: „Cieszymy się, że możemy teraz być częścią ekosystemu platformy Bentley iTwin. Wspaniale, że integracja opiera się na strukturze open source, stanowiącej fundament zarówno dla EC3, jak i platformy iTwin. Postrzegamy ten zintegrowany proces pracy jako dużą szansę dla firm z branży AEC, niezależnych dostawców oprogramowania oraz integratorów systemów cyfrowych, którzy mogą teraz połączyć analizę emisji dwutlenku węgla z cyfrowymi bliźniakami infrastruktury przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej kontroli nad danymi, aplikacjami i własnością intelektualną”.

Integracja z EC3 zapewnia rozwiązaniom cyfrowych bliźniaków infrastruktury firmy Bentley, zasilanym przez iTwin, oraz aplikacjom innych firm zbudowanym na platformie Bentley iTwin, uprościć i przyspieszyć generowanie raportów i analiz dotyczących emisji dwutlenku węgla w oparciu o bezpłatną, otwartą bazę danych i kalkulator emisji dwutlenku węgla EC3. Bentley iTwin to otwarta, skalowalna platforma dostarczana jako usługa, która umożliwia programistom tworzenie i wprowadzanie na rynek rozwiązań służących rozwiązywaniu problemów z rzeczywistą infrastrukturą z wykorzystaniem cyfrowych bliźniaków.

Kaustubh Page, director of product management, który w firmie Bentley Systems odpowiada za platformę iTwin, powiedział: „Postrzegamy integrację z EC3 jako kluczową funkcję platformy Bentley iTwin, która pozwoli nam jeszcze wydajniej zmierzać do jej wykorzystania do celów zrównoważonego rozwoju. To wspaniale, że użytkownicy korzystają z naszego narzędzia do obliczeń emisji dwutlenku węgla na platformie Bentley iTwin w ramach procesów pracy związanych z emisją dwutlenku węgla, takich jak raportowanie, opracowywanie opcji projektowych i optymalizacja doboru materiałów. Cieszymy się, mogąc zintegrować dodatkowe narzędzie do oceny cyklu życia, które zapewni nowe możliwości w ramach procesów pracy związanych z dekarbonizacją”.

Pierwszym dużym korporacyjnym użytkownikiem kalkulatora Embodied Carbon in Construction Calculator była firma Microsoft, która obecnie wdraża to narzędzie (hostowane na platformie Microsoft Azure) w ramach projektu przebudowy 17 budynków w centrali firmy w Redmond w stanie Waszyngton. Celem realizowanego projektu jest redukcja emisji dwutlenku węgla o 30%. „Jesteśmy dumni ze znalezienia się w gronie pierwszych użytkowników narzędzia EC3, a jednocześnie nawiązania strategicznego partnerstwa z firmą Bentley Systems” — powiedziała Katie Ross, Global Sustainability Lead For Real Estate And Facilities w firmie Microsoft. „Konwergencja narzędzia EC3 i platformy Bentley iTwin jest doskonałym przykładem dążenia do przyspieszenia realizacji celów zrównoważonego rozwoju poprzez współpracę, który pokazuje siłę drzemiącą w demokratyzacji danych”.

Projektanci i inżynierowie ds. zrównoważonego rozwoju w branży architektonicznej, inżynierskiej i budowlanej poświęcają znaczne ilości czasu na ocenę oraz raportowanie wpływu projektów infrastrukturalnych na środowisko, przy czym ma to miejsce głównie na etapie ręcznego eksportowania i agregowania danych z obliczeń ilościowych i list materiałowych. Jest to proces nie tylko czasochłonny, ale również podatny na błędy i wymagający dodatkowej weryfikacji udanego wprowadzenia danych za pomocą narzędzi do analizy emisji. Co więcej, specjaliści z branży AEC nie chcą, aby ograniczano ich do jednego kalkulatora emisji dwutlenku węgla, ponieważ różne kalkulatory mogą dostarczać różne wyniki (na przykład z powodu niepewności w deklaracjach środowiskowych produktów — EPD), a wymagania dotyczące sprawozdawczości i certyfikacji w zakresie emisji dwutlenku węgla różnią się w zależności od projektu, kraju i właściciela infrastruktury.

Dodatkowa integracja z EC3 nie tylko zapewnia oszczędność czasu przy jednoczesnej poprawie dokładności, ale także pozwala na oszacowanie niepewności danych deklaracji EPD, a dzięki przyjętej przez Building Transparency strategii open source / open access zwiększa przejrzystość danych dotyczących emisji dwutlenku węgla. Platforma Bentley iTwin pozwala użytkownikom łączyć dane inżynierskie wytworzone z użyciem różnych narzędzi projektowych w jeden obraz, a także generować ujednolicone raporty materiałowe i ilościowe oraz, poprzez synchronizację w chmurze, udostępniać je różnym narzędziom do analizy emisji dwutlenku węgla, wśród których jest teraz również EC3.

Jednym z użytkowników obu rozwiązań zainteresowanych tą nową integracją jest firma WSP, która w swoich projektach infrastrukturalnych, takich jak program Interstate Bridge Replacement, wykorzystuje zarówno bazę danych EC3, jak i platformę Bentley iTwin. „W przypadku WSP analiza i redukcja śladu węglowego są niezbędne od początku do końca etapów planowania, projektowania, budowy i obsługi projektu infrastrukturalnego” — powiedział Thomas Coleman, vice president firmy WSP USA. „Lepsza integracja iTwin z EC3 jest dla nas przełomem w wielu projektach infrastrukturalnych. Wdrożenie tego połączonego rozwiązania i możliwość wykorzystania EC3 na etapie projektowania i budowy znacznie skróci czas, a także obniży koszty generowania szczegółowych analiz wbudowanej emisji dwutlenku węgla oraz raportowania. Ostatecznie, w dłuższej perspektywie czasowej, postrzegamy tę współpracę jako kolejny krok w kierunku otwartych, stale aktualnych cyfrowych bliźniaków infrastruktury, w których obliczanie i optymalizacja emisji dwutlenku węgla są przejrzyste i stanowią nieodłączny element wszystkich etapów cyklu życia infrastruktury w całym łańcuchu wartości”.


Grafika w nagłówku: Mapowanie/grupowanie; eksport danych ilościowych do EC3 z cyfrowego bliźniaka infrastruktury (za pośrednictwem platformy Bentley iTwin). Ilustracja dzięki uprzejmości Bentley Systems.

open