Home Biznes i Ludzie DEWELOPER: URBANISTA, INŻYNIER, WIZJONER
DEWELOPER: URBANISTA, INŻYNIER, WIZJONER
0

DEWELOPER: URBANISTA, INŻYNIER, WIZJONER

0
0

Dlaczego deweloperzy powinni mieć świadomość swoich zobowiązań wobec społeczeństwa oraz środowiska? Jaka jest ich rola w kształtowaniu ekonawyków wśród mieszkańców osiedli? Na te pytania w rozmowie z „Builderem” odpowiada Dawid Wrona – Członek Zarządu w Archicom SA oraz Dyrektor Sprzedaży Projektów Mieszkaniowych w Echo Investment.

Builder: Jak realizacja strategii ESG wpływa na działalność operacyjną?

Dawid Wrona: Wiemy, że konsumenci oczekują od biznesu zaangażowania społecznego i  środowiskowego. Nie inaczej sytuacja wygląda w  przypadku nabywców mieszkań. Przez wiele lat pracowaliśmy na zaufanie, którym dziś obdarzają nas klienci. Stawianie człowieka w centrum wszelkich projektów i  poszanowanie dla środowiska przyświecają nam od zawsze.

Nasze inwestycje stają się trwałym elementem tkanki miejskiej na wiele lat, dlatego zarządzamy wpływem na środowisko na każdym etapie procesu deweloperskiego. Dzięki temu nasze osiedla powstają zgodnie z  zasadami zrównoważonego rozwoju, a  także zyskują na atrakcyjności w  oczach mieszkańców lub inwestorów.

Czy świadomość społeczna na temat ekologii rośnie?

D.W.: Z badań satysfakcji klientów przeprowadzanych przez Echo Investment wynika, że już co trzecia osoba (34%) przykłada wagę do tego, czy jej mieszkanie spełnia wysokie normy ekologiczne. Zainteresowanie tym zagadnieniem rośnie bardzo szybko: jeszcze w 2020 r. było ono ważne dla 26% ankietowanych. Rolą odpowiedzialnego dewelopera jest inspirowanie i dostarczanie rozwiązań angażujących do dbania o planetę. Z badań opublikowanych w  Barometrze Archicom wynika, że respondenci sięgaliby po narzędzia wspierające dbałość o  środowisko, gdyby tylko mieli taką możliwość, m.in. 65% podlewałoby zieleń wodą deszczową.

Ponadto nieustannie poszukujemy w  tym obszarze nowych rozwiązań. W  zeszłym roku odbyło się wydarzenie PlayFair, którego inicjatorem był Prezes Zarządu Archicom SA – Waldemar Olbryk. Celem spotkania było stworzenie platformy do rozmowy na temat środowiska i  wpływu człowieka na nie, stało się ono podstawą do komunikacji międzysektorowej na temat zrównoważonego rozwoju. Jednym z  pierwszych efektów partnerstwa nawiązanego z markami 4F oraz Ubrania Do Oddania było uruchomienie Ubraniomatu na wrocławskiej inwestycji Olimpia Port. Maszyna pojawiła się tym samym po raz pierwszy na osiedlu mieszkaniowym.

Polacy stają się bardziej ekologiczni. Jednak zmiana nawyków ma często także podłoże ekonomiczne.

D.W.: Kupujący nieruchomość coraz częściej chcą wiedzieć, jak ich mieszkanie będzie wpływało na otoczenie, czy pozwoli prowadzić zrównoważony tryb życia oraz czy jego budowa była przeprowadzona z  szacunkiem dla środowiska naturalnego i  jego zasobów. Dlatego w  Echo Investment wprowadziliśmy autorski system oceny budynków mieszkalnych pod kątem ekologii, odpowiedzialnego prowadzenia budowy, udogodnień oraz wpływu na zdrowie. Przejrzyste kryteria pozwalają nam sprawdzić każdy nowo powstający projekt, a  naszym klientom ocenić każdą inwestycję, która jest na rynku, według przyjętych kryteriów. Staramy się także udowodnić mieszkańcom naszych osiedli, że zmiana nawyków na bardziej ekologiczne pozwala nie tylko ograniczyć negatywny wpływ na środowisko, ale także zużycie energii, wody czy innych zasobów, co realnie przekłada się na obniżenie kosztów utrzymania nieruchomości.

open