Home Biznes i Ludzie CFE: GOTOWI NA NOWE WYZWANIA!
CFE: GOTOWI NA NOWE WYZWANIA!
0

CFE: GOTOWI NA NOWE WYZWANIA!

0
0

We wrześniu 2022 r. firma CFE ogłosiła nową strategię, ukierunkowaną na zrównoważony rozwój i innowacyjność, w myśl hasła „CHANGING FOR GOOD”.

Chcemy oferować zintegrowane rozwiązania w  odpowiedzi na ważne wyzwania ekologiczne i  społeczne naszych czasów – mówi Isabelle De Bruyne, Główny Specjalista ds. Zrównoważonego Rozwoju, w  wielodyscyplinarnej Grupie CFE od 20 lat. – Zmiany klimatyczne, kryzys energetyczny, dostępność taniego i  jakościowego budownictwa, zarządzanie odpadami, mobilność, zdrowie i  dobre samopoczucie dotyczą każdego z  nas. CFE chce być kołem napędowym większej zrównoważoności w  sektorze budowlanym i  nieruchomościowym. Zrównoważony rozwój i  innowacje są oficjalnie priorytetem w nowej strategii CFE, ale nie oznacza to, że dopiero teraz firma zaczęła zwracać uwagę na ekologię. – Dla nas to nigdy nie było hasło marketingowe – wyjaśnia De Bruyne. – Koncentracja na zrównoważonym rozwoju jest wpisana w  DNA Grupy. Zawsze byliśmy świadomi, że nasz sektor może być narzędziem do zmian w  kwestii klimatu. Poprzez wyraźne podkreślenie tego mamy nadzieję faktycznie poruszyć cały dość konserwatywny sektor budowlany.

Innowacje dla dobra przyszłych pokoleń

Wewnętrzne zmiany organizacyjne nie są jedynym powodem, dla którego CFE mocniej podkreśla nową misję. – Jesteśmy aktywni w sektorach, które kształtują przyszłość, i dlatego czujemy się odpowiedzialni za przyszłe pokolenia – mówi Bruno Lambrecht, Prezes Zarządu CFE Polska. – Zaangażowanie działających w  Polsce firm CFE, BPI Real Estate oraz VMA dotyczy nie tylko maksymalizacji zysków dla akcjonariuszy, ale także dobra planety i ludzkości. Koncentrując się na zrównoważonych budynkach oraz inteligentnych gałęziach przemysłu, możemy połączyć mocne strony i  umiejętności techniczne naszych zespołów, aby opracować zintegrowane rozwiązania i  być kołem napędowym dla całego sektora. Małgorzata Boroń, Dyrektor Regionalny w  CFE, dodaje: – Branża budowlana i  nieruchomości od dawna wykazywała pewną powściągliwość wobec wszystkiego, co innowacyjne. Nie jest to zaskakujące, ponieważ innowacje niosą ze sobą ryzyko i  charakterystyczne dla naszej branży jest ich unikanie. My jednak osiągnęliśmy już punkt, w  którym możemy wyraźnie pokazać, że poczyniono znaczne postępy w  zakresie zrównoważonego rozwoju i  że nadal stoją przed nami ogromne możliwości dzięki zastosowaniu zrównoważonych materiałów i  starannie zarządzanej produkcji na halach produkcyjnych, która pozwala uniknąć błędów popełnianych na budowach.

Wood Hub – synergia w pełnym wymiarze

Jesienią 2023 r. CFE otworzy w  Brukseli nową siedzibę: Wood Hub. Drewniany biurowiec już teraz odzwierciedla synergię różnych kompetencji w  ramach Grupy: obiekt został zaprojektowany przez BPI Real Estate, wybudowany przez Wood Shapers i BPC Group, wreszcie VMA dostarcza technologię i  oprogramowanie „inteligentnego budynku” VMANAGER, które umożliwia wykorzystanie danych ze wszystkich instalacji technicznych do poprawy i optymalizacji zużycia energii oraz komfortu użytkowników. – Wood Hub będzie budynkiem o niemal zerowym zużyciu energii, między innymi dzięki panelom słonecznym i  systemom pomp ciepła. Ponadto obiekt pokaże w  praktyce, że połączenie naszej zróżnicowanej wiedzy dodaje znaczącą wartość. Chcemy rozszerzyć tę filozofię synergii na wszystkie nasze projekty – mówi Małgorzata Boroń, a Bruno Lambrecht dodaje: – Również na polskim rynku jesteśmy zaangażowani w  drewniane budownictwo i gotowi do dążenia w kierunku niemal zerowej emisyjności.

Wood Hub jest namacalnym przykładem tego, jak wykorzystując model gospodarki cyrkularnej, można tworzyć bardziej zrównoważony projekt. Rozbiórkę budynku poprzedzono audytem, aby ustalić, które materiały nadawałyby się do odzysku i/lub ponownego użycia na budowie lub w innym miejscu. Drugim wyzwaniem było znalezienie zrównoważonych materiałów jako alternatywy dla znanych surowców, takich jak podłogi podniesione, materiały izolacyjne lub ścianki działowe. Przeprowadzono dokładną analizę. Morgane Stock, której misją stało się ustandaryzowanie takiego podejścia, podkreśla: – Fakt, iż staramy się znaleźć zrównoważone opcje na taką skalę, jest niezwykle odkrywczy. Nowa siedziba CFE, BPI Real Estate, BPC Group oraz Wood Shapers to projekt zrównoważony, począwszy od etapu projektowego po jego realizację, bogaty w  innowacyjne rozwiązania, powstały dzięki wspaniałej pracy zespołowej. Przyjrzyjmy się bliżej temu wzorcowemu przedsięwzięciu.

Zrównoważony rozwój od samego początku

Projekt Wood Hub jest zrównoważony w każdym aspekcie – i to samo dotyczy budowy. – Na początku każdego projektu zastanawiamy się m.in. nad tym, jak możemy sprawić, by obiekt był bardziej zrównoważony. Na przykład poprzez odzysk wody deszczowej, instalację paneli słonecznych itp. Właśnie takie niuanse mają znaczenie i robią ogromną różnicę – wyjaśnia Małgorzata Boroń i dodaje, że wszystkie elementy są ściśle monitorowane. – Wiadomo dokładnie, ile wody i energii jest zużywane, a to pozwala na odpowiednie dostosowanie maszyn. Monitorowanie zużycia pozwala zachować kontrolę i nie dopuścić do marnotrawienia. Budowa Wood Hub zakłada starannie przemyślane wykorzystanie wody: woda deszczowa jest wykorzystywana w sanitariatach, ale także do czyszczenia lejów do betonu w wieży myjącej, która również pozwala odzyskać wodę i ponownie ją oczyścić. Absolutnie nic się nie marnuje.

Wprowadzono szereg konkretnych działań, aby wpasować Wood Hub w globalną i długoterminową wizję zrównoważonego rozwoju w ramach grupy CFE. Można sobie tylko wyobrazić, jak bardzo pracownicy z Belgii nie mogą doczekać się, aby przenieść się do nowej siedziby.

Oto co wyróżnia Wood Hub:

  • konstrukcja CREE drewno/beton (wyłączna licencja Wood Shapers);
  • NZEB (nearly zeroenergy building) – budynek o niemal zerowym zużyciu energii;
  • zero energii z paliw kopalnych;
  • ciepło geotermalne, pompy ciepła, panele słoneczne;
  • stacje ładowania pojazdów elektrycznych;
  • New Way of Working (NWOW) – elastyczne przestrzenie biurowe wokół centralnego atrium wspólnego dla wszystkich użytkowników;
  • ambicje – certyfikacja BREEAM na poziomie „outstanding” oraz WELL
  • – „platinum”;
  • strategiczna lokalizacja promująca miękką (niezmotoryzowaną) mobilność.

Skontaktuj się z nami po więcej informacji: m.kazmieruk@cfe.com.pl, tel. 665 920 267


EU TAXONOMY – dlaczego jej potrzebujemy?

Aby osiągnąć cele UE w zakresie klimatu i energii na 2030 r. oraz cele Europejskiego Zielonego Ładu, ważne jest, abyśmy inwestowali w zrównoważone projekty i działania. Taksonomia UE to system klasyfikacji ustanawiający wykaz działalności gospodarczej zrównoważonej środowiskowo. Może odegrać ważną rolę, wspierając Unię Europejską w  zwiększeniu skali zrównoważonych inwestycji. Unijna taksonomia dostarczy przedsiębiorstwom, inwestorom i decydentom odpowiednich definicji, według których działalność gospodarczą można uznać za zrównoważoną środowiskowo. W ten sposób powinna zapewnić bezpieczeństwo inwestorom, chronić inwestorów prywatnych przed greenwashingiem, pomagać firmom w stawaniu się bardziej przyjaznymi dla klimatu, ograniczać fragmentację rynku i pomagać w lokowaniu inwestycji tam, gdzie są najbardziej potrzebne.

VMANAGER – rozwiązanie dla zielonej optymalizacji

Inteligentne i zrównoważone zarządzanie budynkiem wymaga dużej wiedzy technicznej, intensywnego monitorowania oraz narzędzi do sprawdzania i  monitorowania rzeczywistej (energetycznej) wydajności budynku.

VMANAGER stanowi zintegrowane rozwiązanie, w  którym połączone są ze sobą systemy od kilku dostawców i  producentów, niezależnie od dyscypliny technicznej (oświetlenie, ogrzewanie, chłodzenie, wentylacja, wykrywanie pożaru, kontrola dostępu, geotermia, zarządzanie stacjami ładowania…).

Inteligentne wykorzystanie wszystkich dostępnych danych z  instalacji technicznych pozwala nam uzyskać dokładny wgląd w działanie budynku, co gwarantuje poprawę i optymalizację zużycia energii.

tags:
open