Home Biznes i Ludzie BAROMETR RYNKU III kwartały 2023 roku
BAROMETR RYNKU III kwartały 2023 roku
0

BAROMETR RYNKU III kwartały 2023 roku

0
0

Grupa PSB jest imponującym graczem na polskim rynku materiałów budowlanych oraz artykułów do domu i ogrodu. W ramach organizacji ponad 400 małych i średnich firm z całej Polski prowadzi handel hurtowy w 364 placówkach oraz sprzedaż detaliczną w 356 sklepach PSB Mrówka, tym samym zapewniając klientom dostęp do produktów na rynkach lokalnych. Poniżej prezentujemy dane za III kwartały 2023 roku.

W okresie od stycznia do września 2023 r. przychody partnerów Grupy PSB ze sprzedaży materiałów budowlanych wykazały zmienną dynamikę w zależności od kanału dystrybucji. Przeciętny partner zanotował spadek przychodów o 9%.

Przychody sieci PSB
Znacząco lepsza była sytuacja w sektorze remontów, utrzymania mieszkań oraz ogrodów – dynamiki sprzedaży wyniosły -3%, co sugeruje niewielki spadek lub stabilizację, podczas gdy sektor hurtowy związany z nowymi inwestycjami mieszkaniowymi odnotował większy spadek o 12%. Sytuację w tym sektorze obrazują spadki sprzedaży w grupach asortymentowych związanych ze wznoszeniem nowych domów, takich jak: materiały ścienne, pokrycia dachowe czy izolacje termiczne.

Dynamika sprzedaży oraz cen w grupach asortymentowych
Przychody Grupy PSB Handel SA (centrali) w omawianym okresie były niższe o 7% od osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego. Zmianom w sprzedaży towarzyszył wzrost cen, który wyniósł ponad 5%. Sprzedaż wzrosła w 8 kategoriach, zaś ceny – w 17 analizowanych grupach asortymentowych. Ranking sprzedaży otwiera grupa farby, lakiery która odnotowała 17% wzrost przy 14% podwyżkach cen. Kolejna kategoria to cement, wapno – uzyskała wzrost sprzedaży na poziomie 16% przy 28% wzroście cen. W kolejnych 6 podgrupach dynamiki wzrostów sprzedaży były do 7%.

Największe spadki sprzedaży odnotowały produkty w kategoriach: izolacje termiczne -33% (ceny -8%), ściany, kominy -33% (ceny +4%), dachy, rynny -27% (ceny -3%), płyty OSB i drewno -18% (ceny -19%) oraz stolarka -14% (cent +7%).

W przypadku cen największa dodatnia dynamika wystąpiła w grupach asortymentowych: cement, wapno +28%, farby, lakiery +14%, chemia budowlana +11%, sucha zabudowa +11% oraz ogród i hobby +10%. Ceny spadły w 3 kategoriach: dachy, rynny (-3%), izolacje termiczne (-8%) oraz płyty OSB, drewno (-19%).

Dynamika sprzedaży i cen Grupy PSB Handel (centrali) w grupach asortymentowych (9 m-cy 2023 do 9 m-cy 2022)

Podsumowanie
Po gwałtownym wzroście cen materiałów budowlanych z ubiegłego roku, licząc od szczytu materiałowej drożyzny z kwietniowo-majowej górki (średnia dynamika cen na poziomie +34%), od kilkunastu miesięcy obserwujemy bardzo dynamiczne hamowanie wzrostu cen, aż do osiągniętej we wrześniu wartości ujemnej (-0,6%). Był to pierwszy spadek cen od kilku lat. Porównując dane za okres 9 miesięcy 2023 r. w stosunku do roku poprzedniego, wzrost cen wyniósł ponad 5%. Oznacza to, że mimo spadku cen w ostatnich miesiącach ceny są wyższe niż rok temu.

W przypadku sprzedaży materiałów budowlanych znacząco lepsza była sytuacja w sektorze związanym z remontami mieszkań niż w sektorze dotyczącym nowych inwestycji. Sektor detaliczny odnotował spadek o 3%, zaś hurtowy o 12%.

open