Home ZOOM BUILDER ZOOM – MAŁGORZATA WINIAREK-GAJEWSKA, PREZES ZARZĄDU GRUPY NDI, POLSKI HERKULES 2022
BUILDER ZOOM – MAŁGORZATA WINIAREK-GAJEWSKA, PREZES ZARZĄDU GRUPY NDI, POLSKI HERKULES 2022
0

BUILDER ZOOM – MAŁGORZATA WINIAREK-GAJEWSKA, PREZES ZARZĄDU GRUPY NDI, POLSKI HERKULES 2022

0
0

O budownictwie komunikacyjnym należy myśleć wielopłaszczyznowo – o drogach, liniach kolejowych czy tramwajowych, ale i o centrach przesiadkowych oraz parkingach, które obsłużą ten strumień pasażerów.

Jedną z inwestycji, jaką obecnie prowadzimy, jest budowa dwóch Centrów Przesiadkowych dla Miasta Zabrze. W pierwszej lokalizacji przy ul. Goethego powstaje obiekt o powierzchni ok. 10,4 tys.m2 z peronami komunikacji autobusowej, parkingiem Park & Ride oraz poczekalnią i usługami towarzyszącymi.

W drugiej lokalizacji – w Rokitnicy, będą otwarte perony, parking zewnętrzny oraz obiekt o powierzchni 276 m2, w którym mieścić się będzie poczekalnia i drobne punkty usługowe. W obydwu centrach przewidziano możliwość ładowania pojazdów elektrycznych, strefy Kiss & Ride oraz biletomaty, tablice informacji pasażerskiej i tablice zajętości miejsc na parkingu P&R. To ważne, bo dziś o budownictwie komunikacyjnym należy myśleć wielopłaszczyznowo – o drogach, liniach kolejowych czy tramwajowych, ale i o centrach przesiadkowych oraz parkingach, które obsłużą ten strumień pasażerów.

Myślenie wielopłaszczyznowe pozwoli na to, aby powstawały nie tylko drogi czy parkingi, ale także punkty styczne, w których komunikacja przez jej zrównoważenie pozwoli na rozwój nie tylko transportu indywidualnego, ale przede wszystkim zbiorowego, bo w dużych miastach to konieczność, aby uniknąć ogromnych korków i rozwijać sprawny i komfortowy transport dla mieszkańców. Nie zapominajmy także o konieczności rozwiązań proekologicznych. Centra przesiadkowe to jeden z takich elementów i cieszymy się, że jako generalny wykonawca uczestniczymy w takich projektach.

tags:
open