Home IT&BIM Cyfrowa potęga 5D BIM w MTWO Construction Cloud
Cyfrowa potęga 5D BIM w MTWO Construction Cloud
0

Cyfrowa potęga 5D BIM w MTWO Construction Cloud

0
0

Ewa Giniewska
Business Development Executive
SoftwareOne/MTWO

Branża budowlana w ostatnich latach przechodzi rewolucję, głównie za sprawą nowych technologii, w tym osiągnięć transformacji cyfrowej. Szybkim zmianom podlega sposób projektowania, planowania i realizacji projektów budowlanych. Modele, które stają się podstawą pracy, stanowią istotne źródło informacji umożliwiające przekształcanie danych w zasoby. Proces ten prowadzi do pełniejszego zrozumienia projektów, eliminacji błędów projektowych, optymalizacji procesów budowy oraz oszczędności kosztów i czasu.

Model to podstawa
Wprowadzenie metodyki BIM jest promowane przez rząd (projekty takie jak DK28 obwodnica Zatora, Centralny Port Komunikacyjny), organizacje branżowe (np. BIMKlaster, Polska Izba Inżynierów Budownictwa), instytucje (np. Ministerstwo Rozwoju i Technologii, buildingSMART Polska) oraz coraz większą rzeszę inwestorów prywatnych. Wynika to głównie z korzyści organizacyjnych i finansowych związanych z tym sposobem prac, m.in.: wprowadzenia ujednoliconych standardów związanych z komunikacją (jedno środowisko danych dla wszystkich interesariuszy projektów budowlanych), łatwego dostępu do wielowarstwowych danych (geometria budowli, koszty, harmonogram, właściwości materiałów, przydzielone zasoby, energetyka, bezpieczeństwo), możliwości przeprowadzenia analiz ryzyka i symulacji (wydajność energetyczna, optymalizacja układów przestrzennych, analizy strukturalne, kolizje, symulacje związane z warunkami środowiska, value engineering) oraz koordynacji i zarządzania projektem (monitoring postępu prac, zarządzanie zmianami, kontrola jakości). Przyszłość nie jest płaska, nie jest też trójwymiarowa, ponieważ obecnie coraz częściej stosuje się już środowiska 6D, łączące ze sobą cyfrowe modele 3D oraz czas, koszty i parametry zrównoważonego rozwoju. Wdrożenie tego rodzaju metodyki pozwala na porzucenie nieefektywnej pracy na rozbudowanych systemach arkuszy kalkulacyjnych, które nie dają takiej szybkości i pewności w dostępnie do danych ani nie są w stanie połączyć się z elementami modelu.

Wykorzystanie metodyki BIM pociąga za sobą fundamentalne zmiany w sposobie myślenia o projekcie budowlanym. Ścisła integracja między różnymi elementami dokumentacji projektowej i działami przedsiębiorstwa budowlanego jest zdecydowanie bardziej naturalna w przypadku wykorzystania modeli niż rysunków płaskich czy plików pdf. Informacje przechowywane w modelu BIM są powiązane i aktualizowane w sposób automatyczny w odpowiedzi na wprowadzane zmiany. Oznacza to, że wszystkie zmiany w geometrii i atrybutach modelu są odzwierciedlane we wszystkich powiązanych informacjach eliminując potrzebę osobnej, ręcznej aktualizacji danych w rozproszonych narzędziach, np.: arkuszach kalkulacyjnych, harmonogramach, dokumentach tekstowych itp.

Planowanie połączone z modelem
Tu należy się na chwilę zatrzymać i pomyśleć jak obecnie są wykorzystywane modele w procesach realizacji. Naturalnym krokiem w łańcuchu zdarzeń fazy wykonawczej projektu jest przygotowanie harmonogramu prac. Są trzy najpopularniejsze metody przenoszenia informacji z modelu do harmonogramu, które są nieadekwatne i nieefektywne w ujęciu metodyki BIM. Pierwszą z nich jest eksport danych z modelu do formatów odczytywanych przez oprogramowanie dedykowane do tworzenia harmonogramów (np. przez format XML). Drugą metodą jest połączenie programów (do modelowania i harmonogramowania) poprzez otwarte API oraz trzeci, najbardziej nieskuteczny sposób polega na ręcznym przepisywaniu informacji. Wszystkie te metody mogą prowadzić do powstania dużej ilości błędów wynikających z mnogości zmian i operacji koniecznych do wykonania podczas normalnej pracy. Już dziś wiemy, że łączenie danych za pomocą API jest najbardziej efektywne, jednak proces nie jest wykonany „raz na zawsze”. Każda zmiana w wersji oprogramowania po obu stronach (model i harmonogram) wymaga sprawnego dostosowania się do zmian. Aktualizacje software’u są naturalną konsekwencją rozwoju programów specjalistycznych, dlatego też i ta metoda może zakłócić pracę i wpłynąć na skuteczną wymianę informacji. Zadaniem transformacji cyfrowej jest przekształcenie pracy w silosach danych na korzyść wspólnego, zintegrowanego procesu korzystania ze wspólnych źródeł informacji. Istnieje również czwarta, efektywna metoda, które sprowadza się do pracy w jednym zintegrowanym środowisku w chmurowej platformie i daje narzędzia do bezpośredniego łączenia modeli z harmonogramami. Takie połączenie jest trwałe i responsywne w stosunku do wprowadzanych zmian. Podejście to prowadzi do ożywienia harmonogramu, w którym znajdują się dane odpowiadające na pytania: kto? co? kiedy? gdzie? i za ile? wykonuje zlecone prace budowlane.

A co z kosztami?
Szybkie i rzetelne kosztorysowanie oraz ofertowanie są podstawą do wygrywania większej ilości kontraktów. Bazą dobrze przygotowanej oferty, gotowej na przejście w fazę wykonawczą jest „know how” przedsiębiorstwa. Realne biblioteki przedmiarowania, które zawierają zweryfikowane ceny materiałów, faktycznie zmierzone czasy i konieczne zasoby niezbędne do wykonania danego zadania, pozwalają na dokładną wycenę planowanych prac. Aktualizacja tych bibliotek zachodzi zawsze po zakończeniu danego typu kontraktu, co daje możliwość porównania pierwotnego planu z jego rzeczywistą realizacją. Czy dziś takie analizy są wykonywane? Bardzo rzadko. W świecie, w którym dostęp do danych z przygotowania i realizacji inwestycji kończy się wraz z przekazaniem obiektów do użytkowania, archiwizacją dokumentacji i zakończenia subskrypcji narzędzi zakupionych „na projekt” jest to bardzo trudne i nieefektywne. Wiedza, która została zgromadzona przez lata trwania projektu zostaje zamknięta w segregatorach lub na dyskach i nie jest już nigdy możliwa do wykorzystania. Platformy cyfrowe przekształcają zgromadzone dane w ustrukturyzowane zasoby, mające zastosowanie w ciągłym budowaniu wiedzy niezbędnej do osiągnięcia sukcesu. Jeśli dane procesy są powtarzalne można je porównywać, optymalizować i sprawiać, aby były bardziej efektywne.

Finalnie połączenie modelu, harmonogramów i kosztów prowadzi do możliwości przeprowadzenia symulacji, które są źródłem wiedzy na temat ekonomicznych i rzeczowych warunków prowadzenia procesów. Możliwość przestudiowania wielu scenariuszy na platformie pozwala na wybór optymalnej, opłacalnej i bezpiecznej drogi prowadzenia inwestycji budowlanej.

MTWO Construction Cloud platforma nieograniczonych możliwości
Łączenie danych 5D BIM w procesach kosztorysowania, przygotowania budżetu i planowania prac to tylko podstawa możliwości jakie daje platforma MTWO. Obszarów, w których możemy szukać optymalizacji jest zdecydowanie więcej wliczając w to zadania związane z kontrolingiem, przygotowywaniem i prowadzeniem przetargów, zarządzaniem procesami zakupów i zaopatrzenia, prowadzenia współpracy z inwestorem i podwykonawcami, wsparcia organizacji prac na placu budowy i wielu innych. Za pomocą takich narzędzi jak MTWO transformacja cyfrowa staje się nową rzeczywistością firm budowlanych, które chcą być liderami rynku.

Wiele przedsiębiorstw na polskim rynku dojrzało już do zmiany metodyki pracy i dokonało wyboru narzędzi pozwalających na wspólną wyminę informacji oraz pracę opartą na wewnętrznej komunikacji wykorzystującej jakościową wymianę danych. Firmy, które zdecydowały się na zastosowanie nowych technologii (GIS, Lidar, teledetekcja, PMS, IoT, BIM, AI, VR) potrafią zbierać i analizować dane w znacznie szybszym tempie, co stanowi podstawę budowania przewagi konkurencyjnej. W dobie rosnących wymagań związanych z ilością przetwarzanych informacji, nieuniknioną zmianą przepisów (dotyczących chociażby zrównoważonego rozwoju czy raportowania prac), szalejącymi cenami materiałów budowlanych oraz zmianą pokoleniową i odpływającymi pracownikami, doświadczenie i intuicja mogą być niewystarczające, aby z sukcesem prowadzić biznes. Warto zatem zainwestować w narzędzia pozwalające wykorzystywać zebraną wiedzę, które dają możliwości podejmowania strategicznych decyzji w oparciu o fakty.

open