Home Biznes i Ludzie REPREZENTUJEMY POTENCJAŁ, KTÓREGO NIE DA SIĘ IGNOROWAĆ
REPREZENTUJEMY POTENCJAŁ, KTÓREGO NIE DA SIĘ IGNOROWAĆ
0

REPREZENTUJEMY POTENCJAŁ, KTÓREGO NIE DA SIĘ IGNOROWAĆ

0
0

6 debat poruszających kluczowe wyzwania branży, 450 uczestników, kilkudziesięciu partnerów oraz kilkunastu panelistów, w tym przedstawiciele najwyższych instytucji państwowych – to najkrótsze podsumowanie II edycji Kongresu Projektantów i Inżynierów, który odbył się 17 kwietnia br. w Centrum Nauki Kopernik. Konferencja została zorganizowana przez Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów, Zespół Doradców Gospodarczych TOR oraz Rynek Infrastruktury. Builder Polska został partnerem medialnym wydarzenia.

 Po ubiegłorocznym sukcesie Kongresu poprzeczka została zawieszona wysoko. W 2024 r. nie tylko udało się go powtórzyć, ale jeszcze wyraźniej zaakcentować głos branży inżynieryjno-nadzorowej w dyskursie publicznym. Udział przedstawicieli administracji państwowej, Dariusza Klimczaka – Ministra Infrastruktury, Piotra Malepszaka – Wiceministra Infrastruktury czy Macieja Laska, Pełnomocnika Rządu ds. CPK – pokazuje, że branża projektantów i inżynierów coraz mocniej buduje swoją renomę, konsoliduje działania i jest ważnym partnerem w dialogu dotyczącym rozwoju infrastrukturalnego kraju. We wszystkich wystąpieniach podkreślano znaczenie projektantów i inżynierów dla sukcesu projektów inwestycyjnych.

Debaty o nowym porządku
Kongres otworzyło wystąpienie Dariusza Klimczaka, Ministra Infrastruktury, który podkreślił, że dla jego resortu priorytetem jest płynność inwestycji infrastrukturalnych z poszanowaniem i uwzględnieniem argumentów branży. Minister zadeklarował pełną otwartość na konsultacje eksperckie. Zaznaczył, że Ministerstwu zależy na stabilności rynku i będzie ono pilnować programów wieloletnich w odniesieniu do infrastruktury drogowej, kolejowej, a także portowej i lotniczej.

W debacie otwarcia Nowa „stara” rzeczywistość. Kontynuacja usług w istniejących i nowych inwestycjach udział wzięli m.in. Piotr Malepszak – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Maciej Lasek – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Piotr Wyborski – Prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych, Tomasz Kwieciński – Radca Generalnego Dyrektora w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Piotr Mechecki – Dyrektor Pionu Infrastruktury Towarzyszącej w Polskich Elektrowniach Jądrowych. Dyskusja dotyczyła m.in. przyszłości projektu CPK oraz Kolei Dużych Prędkości, podkreślono w niej znaczenie szerokich konsultacji z branżą, a także zapowiedziano przegląd projektów infrastrukturalnych pod względem ich realności, efektywności finansowej oraz jakości.

Podczas debaty strategicznej
(R)ewolucja w sposobie myślenia o usłudze intelektualnej, z udziałem m.in. przedstawicieli GDDKiA, PKP PLK oraz UZP, zapowiedziano finalizację waloryzacji umów na projektowanie i nadzór, jak również zadeklarowano zdefiniowanie pozacenowych kryteriów oceny ofert, aby cena nie stanowiła jedynego kryterium oceny ofert w ramach przetargów publicznych.

Cztery kluczowe wątki
Popołudniowa część Kongresu skupiała się wokół 4 kluczowych wątków, tj. energetyki jądrowej, cyfryzacji procesów, badań geologicznych oraz kadr projektowo-inżynieryjnych.

Podczas debaty jądrowej znakomici eksperci przybliżyli wyzwania i wymogi, którym muszą sprostać polskie firmy, przygotowując się do udziału w projekcie jądrowym. Odnieśli się do tzw. local content, czyli dążenia do zapewnienia udziału firm krajowych przy inwestycjach w Polsce. Szeroko dyskutowano kwestię kształcenia i przygotowania kadr do tak strategicznych inwestycji, w przypadku których wymagania są niezwykle wyśrubowane i nie ma przestrzeni na minimalne błędy. Zastanawiano się też, czy polskie firmy stać na to, by wejść w projekty jądrowe, które niewątpliwie wiążą się z koniecznością dużych nakładów finansowych na starcie.

Jakie korzyści mogą wynikać z cyfryzacji procesu inwestycyjnego w budownictwie? Czy cyfryzacja może przyczynić się do poprawy efektywności i jakości procesu budowlanego? To tylko niektóre z pytań, na które starano się odpowiedzieć podczas debaty o cyfryzacji. Geologia jest być może mniej atrakcyjnym tematem niż atom czy cyfryzacja, niemniej jednak równie istotnym, dlatego tego obszaru też nie mogło zabraknąć w agendzie Kongresu.

Debata o kadrach koncentrowała się wokół pytania: jak zainteresować i przyciągnąć młode kadry do zawodu? Zastanawiano się, czy twardy zawód inżyniera może być atrakcyjny dla młodych osób, które dziś szukają mniej wymagających ścieżek kariery, równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym. To na pewno palące wyzwanie i konieczne jest, by nie tylko firmy stawiały na atrakcyjne warunki zatrudnienia, ale by już na etapie kształcenia szukano rozwiązań przyciągających młodych na uczelnie, aby stawiano na praktykę w realizacji programów dydaktycznych.


Po zeszłorocznej, pierwszej edycji Kongresu, która zakończyła się niewątpliwym sukcesem, intensywnie pracowaliśmy, by tegoroczna konferencja była jeszcze lepsza i atrakcyjniejsza. To, na czym nam zależało i zależy, to przede wszystkim jakość merytoryczna, stąd taki dobór tematów kongresowych dyskusji, by odpowiedzieć na główne wyzwania branży. Stawialiśmy na szeroki dialog z udziałem sektora publicznego. Udało nam się zaprosić przedstawicieli najważniejszych instytucji państwowych, ministerstw i zamawiających publicznych, co pokazało, że nasza branża ma coraz mocniejszą pozycję i nie może być pomijana w dyskusji dotyczącej rozwoju infrastrukturalnego kraju. To jest niewątpliwy sukces naszego Związku, ale i całej branży. Niezależnie od trudnej sytuacji rynkowej firmy projektowe i inżynieryjne nie ustają w dążeniach do rozwoju i zdobywają nie tylko nowe projekty w kraju, ale również sięgają po rynki zagraniczne. Reprezentujemy potencjał, którego nie da się ignorować, dlatego będziemy kontynuowali nasze działania. Dziękujemy za tegoroczną obecność i już dziś zapraszamy na kolejną edycję Kongresu Projektantów i Inżynierów w 2025 roku.


tags:
open