Home Builder Online BUILDER 02.2024
BUILDER 02.2024
0

BUILDER 02.2024

0
0

BUILDER to głos branży. W ważnych momentach i pilnych sprawach, ważnych tematach i w obliczu nowych wyzwań – konsolidujemy środowisko oraz lobbujemy na jego rzecz, za priorytetami całej branży i budownictwa. Nie inaczej jest i tym razem. W debacie Buildera przedstawiamy głos silnej reprezentacji, bo najważniejszych i najaktywniejszych stowarzyszeń oraz organizacji budowlanych w Polsce. Jakie są oczekiwania biznesu, branży i środowiska inżynierów budownictwa oraz architektów na starcie nowego roku, nowego rządu i resortów? Jakie wyzwania ich czekają? Jak polityka wpływa na budownictwo? Czego oprócz wzrostu inflacji, stóp procentowych oraz cen paliw i energii obawiają się przedsiębiorcy? Debata otwarta. Łamy Buildera również. Można dopisać się do długiej listy oczekiwań.

open