Home News Nabrzeże Czeskie z pozwoleniem na użytkowanie!
Nabrzeże Czeskie z pozwoleniem na użytkowanie!
0

Nabrzeże Czeskie z pozwoleniem na użytkowanie!

0
0

szczecińskim porcie trwa budowa nowych nabrzeży. Harmonogram prac obejmuje między innymi roboty czerpalne. Miesięcznie wydobywa się tam ok. 100 000 m3 urobku. Inwestycja jest jednym z ważniejszych projektów realizowanych przez ZMPSiŚ w Porcie Szczecin. Generalnym wykonawca prac są spółki z Grupy NDI.

Modernizacja nabrzeży poprawi dostęp do portu, szczególnie w rejonie Kanału Dębickiego i pozwoli na obsługę największych statków. Aktualnie zakończyły się prace I etapu Nabrzeża Czeskiego, a jednocześnie rozpoczęły się prace rozbiórkowe oraz kafarowe na II etapie.

Po przeciwnej stronie kanału trwają prace na ostatnich dwóch sekcjach Nabrzeża Duńskiego, które zostaną zakończone w lipcu. Na całym odcinku trwają prace wykończeniowe, które zakończą się w sierpniu.  

– Obecnie kontynuujemy roboty czerpalne. Pozyskujemy ok. 100 000 m3 urobku miesięcznie. Prace wykonywane są wzdłuż nowo wybudowanego Nabrzeża Norweskiego oraz Duńskiego. Urobek odkładany jest na wyspie Ostrów Mieleński oraz na Ostrowie Grabowskim – mówi Piotr Arabczyk, Dyrektor Projektu z Grupy NDI. – Równolegle trwają prace rozbiórkowe i kafarowe na Nabrzeżu Czeskim, ostatnie prace żelbetowe na Nabrzeżu Duńskim oraz Norweskim wraz z pracami wykończeniowymi. Ważnym punktem naszych prac jest zakończenie robót żelbetowych pierwszego etapu Nabrzeża Czeskiego, dzięki czemu uzyskaliśmy pozwolenia na użytkowanie – dodaje Piotr Arabczyk.

Zakończenie budowy pola odkładu na wyspie Ostrów Mieleński zaplanowano na koniec lipca. Do wykonania nadal pozostały roboty czerpalne – wydobycie ok. 750 tys. m3 urobku, ale też przebudowa Nabrzeża Czeskiego i Słowackiego od sekcji 17 do sekcji 51. Po wykonaniu całości robót czerpalnych głębokość w kanale wyniesie 12,5 metra. Będzie to kontynuacja toru wodnego, który zaczyna się już w Świnoujściu. Do września zostanie zakończona ostatnia sekcja Nabrzeża Norweskiego, która połączy istniejące nabrzeża Fińskie i Norweskie, a Inwestor, Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, uzyska kolejne nabrzeża do użytkowania.

Projekt jest współfinansowany ze środków z Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Koszt to ok. 343,1 milionów złotych brutto. Generalnym wykonawcą są spółki z Grupy NDI.

open