Home News CEMEX Polska opublikował Deklarację Środowiskową za 2019 rok
CEMEX Polska opublikował Deklarację Środowiskową za 2019 rok
0

CEMEX Polska opublikował Deklarację Środowiskową za 2019 rok

0
0

EMAS jest prestiżowym unijnym systemem ekozarządzania i audytu, który skupia organizacje działające w myśl zasad zrównoważonego rozwoju. CEMEX Polska uczestniczy w systemie od 2011 roku i z tej okazji już po raz dziewiąty udostępnia Deklarację Środowiskową. Publikacja jest corocznym podsumowaniem zakresu oddziaływania firmy na otoczenie oraz dowodem spełnienia europejskich wymogów w zakresie zarządzania środowiskowego.

CEMEX Polska jest czołowym producentem cementu, betonu i kruszyw, który swoją działalność prowadzi na obszarze całego kraju. Szeroko rozumiana ochrona środowiska jest jednym z kluczowych elementów strategii biznesowej firmy. Mając na uwadze zapewnienie najwyższych standardów środowiskowych od 2011 roku CEMEX utrzymuje wpis do rejestru systemu ekozarządzania i audytu EMAS, w którym obecnie wyróżnione są zaledwie 64 organizacje w całej Polsce.

W październiku ukazała się Deklaracja Środowiskowa za 2019 rok dla dwóch zakładów CEMEX objętych systemem EMAS – Cementowni Chełm oraz Przemiałowni Gdynia. Coroczna publikacja deklaracji jest jednym z wymogów uczestnictwa w systemie, stanowi element dialogu z opinią publiczną oraz umożliwia interesariuszom zapoznanie się z działalnością firmy. Jak co roku CEMEX potwierdził w publikacji, że prowadzi produkcję zgodnie z wymaganiami prawa, ma wdrożony skutecznie działający zintegrowany system zarządzania oraz może pochwalić się licznymi certyfikatami, nagrodami i wyróżnieniami za podejmowane inicjatywy.

W deklaracji opisane zostały zarówno podjęte, jak i planowane działania mające na celu ograniczenie negatywnego oraz wzmocnienie pozytywnego wpływu działalności firmy na środowisko. Wśród poczynionych inwestycji znalazła się między innymi budowa namiotu nad placem składowym surowca w Przemiałowni Gdynia. W publikacji zostało również szczegółowo opisane jedno z najistotniejszych osiągnięć CEMEX, czyli skuteczne wdrażanie założeń gospodarki o obiegu zamkniętym, dzięki którym możliwe jest racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych oraz odzysk odpadów.

CEMEX stawia na edukację i podnoszenie świadomości ekologicznej zarówno wśród pracowników, jak i społeczności lokalnych, dlatego w deklaracji znalazły się również opisy licznych inicjatyw takich jak kampanie edukacyjne, dialog z interesariuszami, zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży, czy wsparcie lokalnych projektów środowiskowych w ramach konkursów grantowych organizowanych przez Fundację CEMEX „Budujemy Przyszłość”.

CEMEX zaprasza do zapoznania się z publikacją, która jest dostępna na stronie internetowej https://www.cemex.pl/zarzadzanie-wplywem-na-srodowisko.aspx

open