Home News Budownictwo na wysokim poziomie
Budownictwo na wysokim poziomie
0

Budownictwo na wysokim poziomie

0
0

Z ogromną przyjemnością prezentujemy wyniki Konkursu PZITB „Budowa Roku 2022″. To wydarzenie, które od ponad trzech dekad promuje najwybitniejsze osiągnięcia w polskim budownictwie. 19 września poznaliśmy laureatów XXXIII edycji.

Ogólnopolski konkurs „Budowa Roku” jest organizowany od 1989 roku przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa przy współudziale Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz Ministerstwa Infrastruktury. Konkurs ten ma na celu wyeksponowanie osiągnięć polskich firm budowlanych, zarówno inwestorów, jak i wykonawców, poprzez wskazanie wyjątkowych i inspirujących budowli, które zmieniają przestrzeń wokół nas. W dzisiejszym kontekście deficytu pracowników na budowach przedsięwzięcie kultywowane przez PZITB ma szczególne znaczenie dla promocji budownictwa jako aktywności zawodowej, co podkreślała podczas uroczystości wręczenia nagród przewodnicząca PZITB, prof. Maria Kaszyńska: – Coraz więcej polskich realizacji, budowanych w ostatnich latach jest rozpoznawanych w świecie, zdobywa nagrody i wyróżnienia na światowych konkursach. Nagradzając i promując najlepsze realizacje pragniemy pokazać przede wszystkim młodym, jak nieograniczone są dzisiaj możliwości kształtowania przestrzeni wokół nas, realizacji swoich wizji architektonicznych i konstrukcyjnych, jak nowoczesne jest nasze budownictwo. Chcemy zachęcić młodych do podejmowania nauki i studiów w tym zawodzie, pokazując, że mimo wielu trudności jest to zawód, który może przynieść bardzo dużo satysfakcji.

XXXIII edycja

W tegorocznej edycji Sąd Konkursowy, złożony z wybitnych specjalistów przeprowadził trzyetapową ocenę zgłoszonych projektów, oceniając je m.in. pod kątem funkcjonalności, jakości robót, stosowanych materiałów i rozwiązań technicznych, organizacji procesu budowlanego, bezpieczeństwa pracy, wpływu na środowisko i gospodarkę regionu. Wielokryterialność oceny sprawia, że konkurs „Budowa Roku” nie jest przede wszystkim rywalizacją o tytuł najpiękniejszej budowli w kraju, ale okazją do docenienia wszystkich aspektów związanych z procesem realizacji inwestycji budowlanych.

W XXXIII edycji nagrodzono 33 obiekty budowlane w dziewięciu różnych kategoriach. Ponadto już po raz drugi przyznano nagrodę specjalną, którą w tym roku otrzymali inwestor – Urząd Morski w Gdyni, i generalny wykonawca – konsorcjum spółek Grupa NDI oraz N.V. Besix – za budowę drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską (etap I: przekop Mierzei Wiślanej). Zwycięzcy odebrali statuetki oraz medale i dyplomy podczas uroczystej gali, która odbyła się w 19 września w Domu Technika NOT w Warszawie. Laureatom konkursu oraz wszystkim, którzy podjęli wyzwanie i zgłosili swoje najlepsze projekty z roku 2022, składamy serdeczne gratulacje i wyrazy uznania.

Sukces Budowlanych

Konkurs „Budowa Roku” to nie tylko wydarzenie promujące osiągnięcia w branży budowlanej w postaci realizacji, ale okazja do uznania tych, którzy wkładają ogromny wysiłek w tworzenie nowych i innowacyjnych obiektów, które kształtują przestrzeń w Polsce i wpływają na jakość życia społeczeństwa. Wysoki poziom, jakim odznaczają się nagrodzone projekty świadczy o zaangażowaniu i wiedzy wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego – inwestorów, wykonawców, projektantów, kierowników budowy i inspektorów nadzoru inwestorskiego. Bo sukces w budownictwie ma zawsze charakter zespołowy. Warto podkreślić, że gala konkursu „Budowa Roku”, nad którym patronat medialny objął miesięcznik „Builder” odbyła się w okresie, gdy w Polsce świętowany jest Dzień Budowlanych. To dobry moment, by uwyraźnić wysiłek osób pracujących w tym zawodzie, a jednocześnie intro do centralnych uroczystości z tej okazji, które odbędą się 3 października.

Grzegorz Przepiórka

LISTA LAUREATÓW

open