Home Builder Super Power BUILDER SUPER POWER 2023 BUILDER SUPER POWER O MOTYWACJI
BUILDER SUPER POWER O MOTYWACJI
0

BUILDER SUPER POWER O MOTYWACJI

0
0

Przenosić góry w biznesie? Tak, to jest możliwe, o ile silnik danej organizacji napędza MOTYWACJA. I o ile na czele stoją prawdziwi liderzy. Jak zatem konstruować systemy motywacyjne, aby odpowiadały dzisiejszym czasom? Jak generować bądź odbudować ducha zespołu? Jak motywują swoje zespoły liderzy – laureaci Builder Super Power?

MAREK MIELNIK, Członek Zarządu, Dyrektor Pracowni Projektowej, WPIP Construction

Dbanie o odpowiedni poziom motywacji każdego członka zespołu to jeden z najważniejszych obowiązków lidera. Osobiście jestem za wdrażaniem różnych metod i bacznym ob-serwowaniem ich skuteczności. Na pewno ważny czynnik stanowi satysfakcjonują-ce wynagrodzenie za pracę oraz klarowny system premiowy. Jednak to tylko baza. Pracownik musi mieć także jasno określone cele służbowe, ścieżkę awansu oraz możliwość doskonalenia zawodowego. Dużą wagę powinno przykładać się także do tworzenia właściwej atmosfery między członkami zespołu, budowania je-go ducha oraz rozładowywania ewentualnych napięć. Każdy pracownik powinien czuć się ponadto doceniony, dlatego trzeba poświęcić mu czas na rozmowę.


JUSTYNA POSADZY, Dyrektor Wydziału Marketingu, Rutkowski Development

Kilku-, maksymalnie kilkunastoosobowy zespół marketingu daje mi możliwość indywidualnego podejścia do każdego z pracowników. Moim priorytetem przy budowaniu efektywnych systemów motywacyjnych jest przede wszystkim rozpoznanie osobowości, z którymi pracuję, oraz zgłębienie ich motywacji i aktualnych potrzeb. Dla jednych liczą się bardziej korzyści materialne, dla innych istotniejszy jest temat realizowanego projektu czy elastyczność zatrudnienia. Dogłębne wejście w temat pozwala mi zbudować trwałe relacje zawodowe i celniej dopasowywać system motywacyjny do określonej osobowości. Zauważyłam także, że gdy pracownicy angażowani są w projekty w taki sposób, że mają na nie realny wpływ, pracują dynamiczniej i efektywniej, mając przy okazji poczucie satysfakcji zawodowej.


MARTA LESZCZYŃSKA, Marketing Manager, Vetrex

Poziom zaangażowania i satysfakcji pracowników przekłada się na jakość wykonywanej pracy oraz sukces biznesowy firmy. Jako producent z segmentu premium, o dobrze zbudowanej kulturze korporacyjnej prowadzimy różnorodne programy motywacyjne. Pracownikom oferujemy stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej, możliwości rozwoju zawodowego i dodatkowe benefity pozapłacowe. Pomagamy w określaniu osobistych planów rozwoju i ścieżek kariery. Umożliwiamy doskonalenie posiadanych kwalifikacji oraz nabywanie umiejętności w nowych obszarach. Osobom zatrudnionym staramy się zapewnić potrzebne w danym momencie szkolenia, wsparcie wykwalifikowanej kadry i wymianę informacji. W przypadku rekrutacji na nowe stanowiska pierwszeństwo dajemy naszym utalentowanym pracownikom. Zależy nam na tym, aby pracownicy mieli poczucie, że poprzez swoją pracę przyczyniają się do rozwoju firmy. Darzymy ich zaufaniem, powierzając odpowiedzialne zadania oraz upoważniając do podejmowania samodzielnych decyzji w ramach pełnionych funkcji. Stwarzamy również możliwość zgłaszania pomysłów i sugestii oraz z uwagą je analizujemy. Przywiązujemy dużą wagę do tworzenia przyjaznego środowiska pracy oraz prowadzimy otwartą komunikację. Wyrazem uznania za zaangażowanie i wkład pracowników są realizowane przez nas programy doceniania i nagradzania.


OSTAP IVANIV, Architekt-Partner, Członek Zarządu APA Wojciechowski Architekci

W naszej pracowni wspólnie budujemy ducha zespołu. Główną motywację czerpiemy z bardzo ciekawych i różnorodnych (pod względem funkcji, wielkości, lokalizacji) tematów, nad którymi pracujemy. Zespoły projektowe są elastyczne, zatem mamy przyjemność spotykać się w różnych podgrupach – co daje nam szerszy pogląd na wiele spraw. Szczególnie, że pracują u nas Osoby z różnych krajów. Chętnie wymieniamy się wiedzą, doświadczeniami i spostrzeżeniami. Zespołowa dynamika oraz zdolność do współpracy są bardzo ważnym aspektem pracy w naszej pracowni, ponieważ projekty architektoniczne często wymagają wspólnego wysiłku w celu osiągnięcia doskonałych rezultatów. Intensywnie pracujemy nad doskonaleniem umiejętności technicznych i śledzeniem nowych trendów w branży, aby tworzyć innowacyjne i funkcjonalne rozwiązania projektowe.


BARTOSZ PILCH, Group Director of Omnichannel, SIG

Cieszę się, że od 10 lat mogę kierować stabilnym, doświadczonym zespołem współpracującym w oparciu o duże zaufanie. Nasz team z roku na rok odnosi coraz większe sukcesy, powiększa się, ale jego główny skład pozostaje niezmienny od początku uruchomienia platformy e-commerce SIG. Wiem, że dla mojego zespołu, oprócz oczywiście finansowej motywacji, bardzo istotna jest kwestia pozafinansowa naszej współpracy. Na co dzień nie brakuje nam zróżnicowanych zadań dopasowanych do indywidualnych predyspozycji i upodobań, możliwości rozwoju osobistego oraz zdobywania nowych umiejętności, sukcesów zespołowych, a przede wszystkim bardzo dobrych relacji między pracownikami. Ludzie chcą pracować w miejscu, gdzie są doceniani i czują się częścią zespołu. Jestem przekonany, że skuteczne zarządzanie motywacją pracowników wymaga zrównoważonego podejścia, uwzględniającego zarówno aspekty finansowe, jak i pozafinansowe. Dostosowanie strategii motywacyjnych do indywidualnych potrzeb pracowników może przynieść najlepsze rezultaty.


MAŁGORZATA LUBCZYŃSKA, Dyrektor Marketingu, Pruszyński

Brak motywacji chyba dosięga każdego, dlatego na stanowisku kierowniczym warto spojrzeć na ten problem z własnej perspektywy. Co nas osobiście demotywuje? Jakie czynniki się na to składają? Analiza samych siebie zdecydowanie pomaga w podjęciu kolejnych działań. Jako dyrektorka marketingu staram się patrzeć na ten problem najpierw ogólnie, a potem dopiero podchodzę do niego indywidualnie, czyli dopasowuje go do danej osoby. W pracy kreatywnej najczęstszym problemem jest powtarzalność. Dlatego często proszę współpracowników o nowe pomysły, nawet mimo powtarzalnego projektu jakim są chociażby Szkolenia Dekarskie organizowane w naszej firmie. Oczywiście część elementów, szczególnie biurowych, musi być wykonywana tak samo. Jest jednak dość duże pole do pracy kreatywnej – na wszystko można spojrzeć z innej perspektywy. Dzięki takiemu podejściu pracownik może zaproponować swoje pomysły, które wciąż są spójne z przyjętą wcześniej stylistyką. Warto też zadbać o odpowiednią atmosferę w biurze. Im lepiej pracownicy się znają, tym bardziej ufają sobie nawzajem, co niweluje napięcia w zespole. Integracja jest bardzo ważna, dlatego jako firma nie przepadamy za pracą zdalną – stacjonarnie więzi tworzą się znacznie lepiej. Oczywiście motywacją są również wszelkie kwestie finansowe, dlatego za dobrze wykonaną pracę, oferujemy odpowiednie wynagrodzenie, ale to już jest sprawa oczywista.


MICHAŁ CIESIELSKI, Dyrektor Marki, Komunikacji i Cyfryzacji Saint-Gobain w Polsce, Dyrektor Marketingu Strategicznego Saint-Gobain Solutions

Prawdziwy lider jest osobą, za którym inni zechcą podążyć, aby realizować wspólne cele. Sukces zespołu w dużej mierze zależy od atmosfery współpracy, gdzie najważniejsze w moim przekonaniu jest wzajemne zaufanie. Nie bez znaczenia jest też kultura organizacyjna biznesu, która sprzyja autonomii i przyzwolenie do uczenie się na błędach, co zachęca zespół do eksperymentowania.

Wartości firmy, w której realizujemy swoje sukcesy z pełnym zaangażowaniem, są fundamentem. Dla przykładu : cel nadrzędny Grupy Saint-Gobain „Making the World a Better Home” i powiązana z nim ściśle strategia. Łatwiej być zmotywowanym, pracując w organizacji, która każdego dnia realizuje szczytne zobowiązanie, i co więcej widzieć swój udział w ważnych osiągnięciach czy czasem przełomowych dla świata innowacjach.

Słowem klucz jest też humanizm i związana z nim empatia – czy nie mieliśmy w swoim życiu takich sytuacji, kiedy nasz szef zachował się po prostu jak „dobry człowiek? Osobiście mam takie doświadczenia. Pamiętam jaką motywację do pracy potrafi wzbudzić to, że drugi człowiek wsparł mnie z wyrozumiałością czy dał mi potrzebny czas w trudnym momencie.

Aspekt formalny i ilościowy zostawiłem na koniec – dobre, rynkowe warunki zatrudnienia, bezpieczeństwo i ergonomia miejsca pracy, ciekawy system benefitów – ukierunkowany na wellbeing i utrzymywanie równowagi praca-życie – to oczywiście zupełna podstawa, „must have” dzisiejszych czasów!

open