Home Builder Awards LAURY BUILDERA 2023 Polski Związek Pracodawców Budownictwa – LAURY BUILDERA 2023
Polski Związek Pracodawców Budownictwa – LAURY BUILDERA 2023
0

Polski Związek Pracodawców Budownictwa – LAURY BUILDERA 2023

0
0

Polski Związek Pracodawców Budownictwa wszedł w rok 2023 jako trzydziestolatek, co pozwala nam już na pewną dozę refleksji. Większość nowych inwestycji, z których jesteśmy w Polsce dumni – takich jak stadiony, drogi szybkiego ruchu, obwodnice, zmodernizowane dworce kolejowe, nowe nabrzeża portowe, bloki energetyczne, biurowce, centra handlowe, osiedla mieszkaniowe czy infrastruktura ochrony środowiska, a także wiele innych, wykonały firmy związane z PZPB oraz z naszymi organizacjami członkowskimi. Bogatymi doświadczeniami dzielimy się między sobą, zaś zagadnienia kluczowe dla rynku omawiamy cyklicznie na szczeblu zarządów firm. Również działające w strukturze Związku komitety eksperckie są kierowane bezpośrednio przez członków zarządów firm. Daje nam to wyjątkową siłę merytoryczną i zapewnia efektywność działania.


Dzięki temu w trudnym okresie pandemii udało nam się utrzymać stały dialog z administracją publiczną, stworzyć i uzgodnić z wieloma stronami tak złożone dokumenty jak Kodeks Dobrych Praktyk dla Branży Energetycznej, a także skutecznie uczestniczyć w zapewnieniu ciągłości pracy budów, pomimo zakazów działania obejmujących wiele sektorów gospodarki. Po wybuchu wojny w Ukrainie efektywnie zabiegaliśmy o zmiany zasad waloryzacji kontraktów, nie tylko tych największych, ale także tysięcy mniejszych. I w tym obszarze odnieśliśmy sukces.

A teraz? Kolejne wyzwania już na nas czekają… Jak wesprzeć odbudowę poziomu inwestycji w Polsce? Skąd pozyskać kadry? Jak je edukować? Które kierunki dywersyfikacji i ekspansji będą najlepsze? Jak zwiększyć innowacyjność? Z przyjemnością deklarujemy, że Polski Związek Pracodawców Budownictwa pomoże wspólnie znaleźć na powyższe pytania najlepsze odpowiedzi!


Polski Związek Pracodawców Budownictwa (PZPB) to największa ogólnopolska organizacja zrzeszająca firmy z sektora budownictwa i infrastruktury. Firmy członkowskie wspólnie generują obrót ponad 70 mld zł (16 mld euro) i zatrudniają ponad 50 tys. osób. Polski Związek Pracodawców Budownictwa reprezentuje ponad 500 podmiotów rynku budowlanego, z których blisko 150 jest członkami bezpośrednimi. Wśród firm członkowskich PZPB znajduje się 10 z 15 największych przedsiębiorstw zajmujących się kompleksową realizacją inwestycji, firmy deweloperskie, specjalistyczne firmy projektowe, producenci wyrobów budowlanych, maszyn, dostawcy technologii, kancelarie prawne i firmy doradcze związane z branżą infrastruktury i budownictwa. PZPB aktywnie uczestniczy w konsultacjach aktów prawnych regulujących działalność gospodarczą w obszarach infrastruktury i budownictwa, w imieniu członków wnosi postulaty i podejmuje interwencje w organach administracji państwowej. PZPB jest członkiem Federacji Przedsiębiorców Polskich, Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz Rady Rynku Pracy. Jego przedstawiciele działają w ramach Rady Dialogu Społecznego oraz Rady Rynku Pracy. Zaufaj najlepszym w branży! Jesteśmy Twoim profesjonalnym wsparciem!

tags:
PQ
open