Home Builder Awards LAURY BUILDERA 2023 UNITY GROUP – LAURY BUILDERA 2023
UNITY GROUP – LAURY BUILDERA 2023
0

UNITY GROUP – LAURY BUILDERA 2023

0
0

UNITY GROUP – TWÓJ PARTNER W BUDOWANIU TRANSFORMACJI CYFROWEJ

Dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii wspierających handel prowadzi do nowego rozdania kart również na rynku budowlanym. Od czego zacząć i co wybrać, aby w odpowiednim momencie wyłożyć karty na stół bez mówienia „pas”? Jak dobierać partnerów do gry, aby podbić stawkę? Kiedy wyciągnąć… asa z rękawa? O tym opowie Artur Piekarczyk, Head of Consulting w Unity Group, która od 1997 roku jest partnerem transformacji cyfrowej wielu marek, również tych z branży budowlanej. Zapraszamy do lektury.

Transformacja cyfrowa czeka każdą branżę, a sektor budowlany stoi u progu sporej rewolucji. Przeniesienie biznesu do chmury, nowoczesne platformy B2B czy systemy CRM, rozwój handlu cross border, rozwiązania AI czy wejście w nowe kanały sprzedaży (omnichannel) – rozwiązań jest wiele, a konkurencja nie śpi. Jak zweryfikować potrzeby firmy, często nieuświadomione, z możliwościami, które niesie technologia?

As w rękawie, czyli zbuduj grunt pod budowę transformacji cyfrowej
Jak wynika z mało obiecujących badań uśredniających poziom cyfryzacji budownictwa (np. Monitor Transformacji Cyfrowej Biznesu w Polsce, 2023), każda z firm jest w pewnym stopniu scyfryzowana i wykorzystuje mniej lub bardziej swoje zasoby. Przełom następuje wtedy, kiedy firma zadaje sobie pytanie, jak zacząć świadomie wykorzystywać technologię i co ma jej to przynieść.

– Nasze doświadczenie pokazuje, że nie ma jednego uniwersalnego modelu transformacji cyfrowej. Każda firma jest w innym miejscu, jeśli chodzi o poziom cyfryzacji. Dlatego pierwszy etap tego procesu to pytanie o cel transformacji cyfrowej. Czemu ma służyć zmiana i jakie wymierne korzyści dla konkretnej firmy można z niej wyciągnąć? Ten etap przeprowadzany jest przez zespół konsultingu biznesowego, który podczas warsztatów sprawdza potrzeby i możliwości po stronie klienta i rekomenduje działania. Bardzo często, szczególnie w branży budowlanej, wyzwaniem jest zintegrowanie systemów, które już istnieją w firmie (takich jak ERP, PIM lub platformy B2B handlowe lub produkcyjne). Plusem jest korzystanie z różnych systemów, jednak brak integracji sprawia, że firma nie działa w zoptymalizowany sposób i nie pracuje poprawnie na danych. Naszą rolą jest kompleksowy audyt obecnych systemów, zaproponowanie nowych rozwiązań odpowiednich do danej firmy, wdrożenie ich i utrzymanie danej usługi. Klient zyskuje jednego partnera kompleksowo zarządzającego procesem zmiany i znającego realia rynkowe i nowe technologie. To wszystko jest realizowane przy bliskiej współpracy z klientem – mówi Artur Piekarczyk, Head of Consulting w Unity Group oraz CEO w ONe.

– Jednak zanim przejdziemy do kolejnego etapu, wypracowujemy roadmapę, która określa cele transformacji: może to być wzrost efektywności, wzrost przychodów, podniesienie marży lub obniżenie kosztów. Transformacja ma na celu również poprawę jakości serwisu z klientem, lepsze ofertowanie i w konsekwencji lepsze pozycjonowanie na rynku. Bez jasnego celu i strategii, jak go osiągnąć, nawet nie startujemy. Praca nad transformacją cyfrową musi mieć sens dla każdego pracownika firmy. To głęboka zmiana i każdy musi ją zrozumieć, a wtedy wdrożenie przebiega bez zakłóceń. Nie jest to łatwe, ale warte sukcesu, który jest na końcu – dodaje Artur Piekarczyk.

AI – joker w grze
Od jakiegoś czasu firmy silnie koncentrują się na możliwościach, jakie daje zastosowanie sztucznej inteligencji i analityki danych. Jak może skorzystać na tym sektor budowlany? Wdrożenia AI oraz narzędzi analitycznych często nie przynoszą natychmiastowych zysków, ale mogą zapoczątkować ważne zmiany organizacyjne, które umożliwiają lepsze wykorzystanie tych technologii.

– Istotne jest zrozumienie, że samo „doklejenie” inteligentnych rozwiązań do istniejących procesów bez ich głębokiej reorganizacji zazwyczaj kończy się niepowodzeniem. Efektywne wykorzystanie sztucznej inteligencji wymaga przekształcenia podejścia „wdrożę AI do obecnego procesu” na „przemodeluję proces, aby skutecznie wykorzystać AI”. Ta druga opcja przynosi znacznie lepsze wyniki, a w Unity Group wiemy, jak dobrze wykorzystać tego jokera w transformacji – mówi Artur Piekarczyk.

tags:
PQ
open