Home OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2023 Zbigniew Wojciul – OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2023
Zbigniew Wojciul – OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2023
0

Zbigniew Wojciul – OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2023

0
0

Zbigniew Wojciul – Prezes Zarządu Anchem Sp. z o.o.

Przed branżą budowlaną stoi ważne zadanie związane z ochroną środowiska. Nieustannie pracujemy nad tym, by nasze rozwiązania były przyjazne środowisku i na wskroś ekologiczne. Nasze rozwiązania pozwalają również na zmniejszenie zużycia wody, ścieków, ciepła technologicznego i chemii basenowej. Poza wymiernymi korzyściami ekonomicznymi bardzo ważne jest zadowolenie użytkowników z jakości wody i środowiska w hali basenowej. Nasze prawie 30-letnie doświadczenie i lista zadowolonych klientów są gwarancją osiągnięcia powyższych celów.


ZBIGNIEW WOJCIUL – pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywał w przemyśle ciężkim – koksownictwie i hutnictwie. Będąc w kadrze technicznej, miał możliwość uczestniczyć w budowie Huty Katowice. Jednak w 1989 roku jego sytuacja życiowa i zawodowa diametralnie się zmieniła. Przeprowadzka z południa kraju na północ pozwoliła otworzyć się na nowe możliwości. Browarnictwo, budowa wiatraków, wodociągi, oczyszczalnia ścieków, wreszcie w 1995 roku – rozpoczęcie działalności gospodarczej. Firma Anchem, której jest założycielem, prowadziła badania analityczne wody, ścieków i osadów oraz zajmowała się technologią wody i oczyszczania ścieków. Jako człowiek otwarty na innowacje coraz większą uwagę poświęcał budownictwu obiektów basenowych, gdzie mógł wykorzystać swoje doświadczenie wywiedzione z obsługi technologicznej basenów. Poszukując nowych rozwiązań budowlanych, technologicznych, zawsze ma na uwadze szeroko rozumiane aspekty ochrony środowiska.

PQ
open