Home OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2023 Marta Sękulska-Wrońska – OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2023
Marta Sękulska-Wrońska – OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2023
0

Marta Sękulska-Wrońska – OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2023

0
0

Marta Sękulska-Wrońska – Architekt, Partner, Prezes Zarządu WXCA

Funkcja Prezesa pracowni architektonicznej to nie tylko zarządzanie dynamiczną i cenioną przez partnerów biznesowych firmą. To przede wszystkim misja oraz odpowiedzialność. Jako Prezes pracowni WXCA staram się tworzyć platformę, która wspiera architektów w ich indywidualnym rozwoju, dając możliwość wspólnej, partnerskiej pracy nad wyjątkowymi projektami oraz wzajemnego dzielenia się wiedzą i doświadczeniem w ramach interdyscyplinarnego zespołu specjalistów. WXCA to zespół złożony z 70 osobowości, doświadczonych architektów o różnych kompetencjach i specjalizacjach, którzy wspólnie uzupełniają się, razem stanowiąc o renomie pracowni. Wyznaję zasadę, że kierowanie pracownią architektoniczną powinno opierać się na zasadzie tworzenia sprzyjającego kreatywności środowiska pracy, a także miejsca wspierającego indywidualne pasje i zainteresowania pracowników, jak i umiejętność współpracy zespołowej – będącą jedną z kluczowych kompetencji w zawodzie architekta.


MARTA SĘKULSKA-WROŃSKA – specjalizuje się w opracowywaniu dokumentacji złożonych projektów publicznych i komercyjnych z zakresu architektury, urbanistyki oraz architektury krajobrazu. W swojej praktyce architektonicznej łączy wnikliwe rozpoznanie kontekstu naturalnego i społecznego, tworząc projekty będące integrującą platformą dialogu. Jest współautorką m.in. docenionego przez międzynarodową społeczność Pawilonu Polski na Expo 2020 w Dubaju, będącego opowiedzianą językiem architektury refleksją nad relacją człowieka ze środowiskiem naturalnym, a także kompleksu muzealnego złożonego z Muzeum Historii Polski i Muzeum Wojska Polskiego zaprojektowanego na Cytadeli Warszawskiej. Aktualnie odpowiada za wizjonerski projekt nowej, wielofunkcyjnej i zrównoważonej dzielnicy na terenie rewitalizowanego terenu dawnej Fabryki Samochodów Osobowych o powierzchni
ponad 60 ha.

PQ
open