Home Biznes i Ludzie Dojrzale w przyszłość
Dojrzale w przyszłość
0

Dojrzale w przyszłość

0
0

Ze Zbigniewem Kalicińskim, Prezesem Zarządu BAUMIT Sp. z o.o., rozmawia Danuta Burzyńska, Redaktor Naczelna „Buildera”.

Danuta Burzyńska: Bieżący rok jest symptomatyczny dla Państwa organizacji. To rok jubileuszu oraz rok zmian i awansów.

Zbigniew Kaliciński: Tak, 2024 rok jest dla nas wyjątkowy. Przede wszystkim dlatego, że świętujemy piękny jubileusz – 30-lecie działalności na polskim rynku, co jest kamieniem milowym dla naszej organizacji, źródłem dużej satysfakcji, ale też chwilą głębszej refleksji i przemyśleń na temat tego, co było, i tego, co jeszcze przed nami. I choć historia jest dla nas ważna, koncentrujemy się jednak bardziej na przyszłości i tym, co jeszcze dobrego możemy zrobić na rzecz zdrowego, pięknego i energooszczędnego budownictwa w Polsce.

Jubileusz to jedno, jednak trudno też nie wspomnieć o zmianach personalnych, które zaszły w zarządzie naszej spółki z początkiem roku. Dotychczasowy Prezes firmy, Jacek Czyżewicz, przechodzi na zasłużoną emeryturę, przekazując stery w moje ręce. Zmiana ta pociągnęła za sobą kolejne. Po objęciu przeze mnie z dniem 1 stycznia funkcji Prezesa Zarządu moje dotychczasowe obowiązki Dyrektora Handlowego przejął Maciej Barcz, dla którego również jest to awans w strukturach naszej firmy, bo przez 20 ostatnich lat pełnił funkcję Regionalnego Dyrektora Sprzedaży. Z kolei nowym Regionalnym Dyrektorem Sprzedaży na województwa pomorskie, kujawsko-pomorskie i warmińsko-mazurskie, również w wyniku awansu wewnętrznego, został Dariusz Balcerak. Wszystkim im z tego miejsca raz jeszcze serdecznie gratuluję.

D.B.: Okazja skłania do przypomnienia kamieni milowych w rozwoju firmy…

Z.K.: Rzeczywiście, jubileusz to doskonała okazja, aby spojrzeć wstecz i przypomnieć sobie ważne momenty w rozwoju firmy BAUMIT, szczególnie że spojrzenie na kamienie milowe to fascynująca podróż przez naszą historię. Rozpoczęliśmy działalność w Polsce w 1994 roku, otwierając biuro we Wrocławiu, co stanowiło pierwszy krok na naszej drodze do sukcesu. Trzy lata później ruszyliśmy z pierwszą produkcją w kraju, uruchamiając fabrykę w Piotrkowie Trybunalskim. W roku milenijnym postawiliśmy kolejny krok, otwierając zakład kalcynacji gipsu w Bełchatowie.

Istotnym momentem w naszej historii było przyłączenie się firmy Bayosan do struktur BAUMIT w 2003 roku, co umożliwiło nam rozszerzenie oferty produktowej o specjalistyczne materiały renowacyjne. Następnie, w 2007 roku, otworzyliśmy zakład produkcyjny w Łowiczu. Tego samego roku przenieśliśmy biuro do wrocławskich Sukiennic. Kolejne lata przyniosły nam dalszy wzrost, w tym między innymi uruchomienie fabryki w Pobiedziskach w 2011 roku.

Nasz dynamiczny rozwój w Polsce sprawił, że w 2017 roku znów zmieniliśmy adres – tym razem przeprowadziliśmy się do biurowca Perydot przy ul. Wyścigowej, zajmując w nim powierzchnię 1 tys. mkw. Te kamienie milowe świetnie pokazują naszą determinację w dążeniu do doskonałości i ciągłego rozwoju, co stanowi fundament naszej silnej pozycji na rynku, ale mogę zapewnić, że nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa w tym zakresie.

D.B.: Rozwój firmy to budowanie silnej marki, bogatej oferty, ciągłe doskonalenie produktów. Jakie czynniki stymulowały rozwój i były fundamentem tego budowania?

Z.K.: Zacznijmy od tego, że jako BAUMIT Sp. z o.o. jesteśmy częścią silnej Grupy, posiadającej bogate tradycje i duże, bo blisko 40-letnie doświadczenie w produkcji materiałów budowlanych. Nasza centrala mieści się w Austrii, dokładnie w miejscowości Wopfing. Tam też w 2012 roku pracę rozpoczęło nowoczesne Centrum Innowacyjności Baumit, w którym wszystko zostało podporządkowane opracowywaniu nowych i doskonaleniu dotychczasowych produktów. Co więcej, tuż obok niego w 2015 roku został uruchomiony Baumit Viva Park – jedyny w Europie park badawczy materiałów budowlanych. Jego działalność istotnie przyczynia się do rozwoju naszej oferty i budowania naszej przewagi konkurencyjnej, pozwalając nam tworzyć produkty nie tylko przyjazne w użyciu, lecz także wywierające pozytywny wpływ na mikroklimat i jakość powietrza w pomieszczeniach.

Trzeba jednak podkreślić, że silna pozycja BAUMIT w Europie, w tym w Polsce, to przede wszystkim zasługa zaangażowanych pracowników, bo to właśnie oni każdego dnia przyczyniają się do realizacji strategii firmy, i zasługa naszych partnerów oraz klientów: wykonawców, dystrybutorów, architektów i inwestorów. Bez ich zaufania do marki BAUMIT i jej produktów nasz rozwój nie byłby możliwy.

D.B.: Miał Pan w tym procesie swój udział, pracując dla firmy od wielu lat. Co uznałby Pan za największe swoje osiągnięcie w dotychczasowej działalności, a co będzie dla Pana największym wyzwaniem w managemencie?

Z.K.: Zgadza się, z firmą BAUMIT jestem związany już od 12 lat. Zanim zostałem Prezesem Zarządu, pełniłem w jej strukturach obowiązki Dyrektora Handlowego. Za największy swój sukces w tym okresie uważam zbudowanie i utrzymanie stabilnego, silnego i zaangażowanego zespołu sprzedażowego. Na pewno będę dążył do zapewnienia jeszcze lepszej komunikacji między poszczególnymi działami. Wierzę, że poprawa współpracy i przepływu informacji wewnętrznej, jak również z naszymi partnerami może przyczynić się do jeszcze bardziej efektywnego działania firmy jako całości oraz przyspieszy realizację naszych celów strategicznych. Jest to jeden z obszarów, na którym będę koncentrował swoje wysiłki, aby zapewnić dalszy wzrost naszej organizacji.

D.B.: W jakiej kondycji znajdowała się firma, gdy przejął Pan w niej stery? Jaki jest dzisiaj potencjał spółki BAUMIT?

Z.K.: BAUMIT przez ostatnie lata konsekwentnie wzmacniał swoją pozycję w głównych obszarach naszego zainteresowania. Dzisiaj jesteśmy liderem w wielu obszarach rynku i dążymy do poszerzenia naszej obecności w segmencie materiałów budowlanych poprzez proponowanie nowych rozwiązań produktowych, ułatwiających pracę naszym partnerom i spełniających ich wysokie wymagania jakościowe.

D.B.: Jaki był miniony rok z perspektywy wyników spółki? Jak ważne są dla firmy BAUMIT pozycje rankingowe? Jak je Pan skomentuje?

Z.K.: Rok 2023 nie był łatwym czasem na rynku materiałów budowlanych. Wielki wpływ na wyniki firm producenckich miała cena energii elektrycznej i gazu. Popyt był ograniczony poprzez zmniejszającą się liczbę rozpoczynanych budów przez firmy deweloperskie. Inwestorzy prywatni zachowywali wielką ostrożność w kwestii inwestowania w budowy lub remonty z powodu wysokiej inflacji i niepewności związanej z wydarzeniami za naszą wschodnią granicą. Przetargi publiczne także były wstrzymywane ze względu na braki finansowania z funduszy europejskich. Wszystkie te czynniki spowodowały spowolnienie na rynku, które będziemy jeszcze odczuwali w roku 2024.

D.B.: Co będzie największym przyszłościowym wyzwaniem, które stoi przed Panem, firmą, branżą oraz budownictwem?

Z.K.: Obecnie cała branża budowlana musi radzić sobie z wieloma trudnościami. Jednym z głównych problemów jest niedobór pracowników, który może znacząco wpłynąć na tempo realizacji projektów i prowadzenie działalności. Do tego dochodzi niepewność wynikająca z ograniczeń w dostępie do surowców wykorzystywanych w procesie produkcji materiałów budowlanych. Bardzo ważne w tym kontekście jest dążenie do zrównoważonego rozwoju i praktyk cyrkularnych, które pozwolą na efektywne wykorzystanie zasobów oraz ograniczenie odpadów.

Pamiętajmy również o rosnących cenach energii, co także komplikuje i tak już trudną sytuację, bo może wpływać na koszty prowadzenia działalności w branży budowlanej. Dlatego konieczne staje się poszukiwanie alternatywnych, bardziej ekologicznych źródeł energii oraz efektywne zarządzanie jej zużyciem.

Dodatkowo ograniczenia dotyczące redukcji emisji CO2 stawiają przed nami wyzwanie związane z koniecznością adaptacji do zmian klimatycznych oraz promowaniem budownictwa energooszczędnego i ekologicznego. Edukacja rynku w tym zakresie jest kluczowa, aby zwiększyć świadomość społeczną i zachęcić do podejmowania działań na rzecz lepszego jutra.

D.B.: Jakie są inne ważne, poza core businessem, kierunki biznesowe i edukacyjne firmy?

Z.K.: Zdając sobie doskonale sprawę z tego, że nie działamy w próżni, i wyznając zasadę odpowiedzialności, jako Grupa Baumit dużą wagę przywiązujemy do naszej strategii zrównoważonego rozwoju – Go2morrow, zarówno w aspekcie ekonomicznym, jak i społecznym czy środowiskowym. Mamy świadomość, że nasza działalność podstawowa może oddziaływać na środowisko naturalne, dlatego w ramach polityki Go2morrow wyznaczamy sobie ambitne cele, przyjmując za nadrzędny z nich redukcję emisji CO2 o 20 proc. do 2030 roku. Koncentrujemy się na oszczędzaniu zasobów naturalnych i minimalizowaniu naszego śladu węglowego, kładąc przy tym główny nacisk na ciągłe ulepszanie receptur produktów, wykorzystywanie przyjaznych dla środowiska alternatywnych spoiw, a także priorytetowe traktowanie materiałów opakowań pochodzących z recyklingu.

Wierzymy również, że biznes może pozytywnie wpływać na życie lokalnych społeczności, dlatego chętnie angażujemy się w rozmaite działania CSR, szczególnie te promujące zdrowy styl życia oraz aktywność ruchową dzieci i młodzieży, a także wspierające ich rozwój, kreatywność i odpowiednie postawy. Trudno wymienić je wszystkie, ale na pewno wspomniałbym tutaj o projektach ColorLove Przedszkole czy Kolorowe Emocje oraz wydarzeniach piłkarskich, takich jak m.in. Baumit Junior Soccer, Mini Mistrzostwa Europy Przedszkolaków czy turniej Baumit Parasol Cup. Realizujemy też szereg działań edukacyjnych. Stale staramy się przypominać społeczeństwu o ważnej roli materiałów budowlanych w procesie kształtowania zdrowego mikroklimatu, a także o tym, jak – dzięki zastosowaniu odpowiednich technologii – możemy nie tylko poprawić sobie komfort życia, lecz także zadbać o dobre samopoczucie oraz środowisko naturalne.

Pamiętamy także o naszych partnerach biznesowych. Od kilku lat realizujemy program szkoleniowy Baumit Akademia, w którego ramach dzielimy się z firmami ogólnobudowlanymi, remontowymi, podłogowymi oraz tynkarskimi, a także z pracownikami hurtowni wiedzą o naszych produktach. Dzięki temu mogą lepiej odpowiadać na oczekiwania nawet najbardziej wymagających inwestorów, a przy tym budować swoją przewagę konkurencyjną.

D.B.: Jaka jest Pana wizja firmy i strategia rozwoju marki?

Z.K.: Cele firmy BAUMIT pozostają niezmienne bez względu na konstelacje personalne. BAUMIT od lat dąży do umożliwienia swoim klientom mieszkania, przebywania w zdrowym, energooszczędnym i estetycznym otoczeniu. Dostarczamy naszym klientom wysokiej jakości produkty i systemy, które – takie mamy założenia – spełniają technologiczne wymagania naszych klientów i partnerów, jak również powstają z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju.

Siłę naszej marki chcemy nadal budować na fundamencie zaufania do naszych partnerów, zaufania w zakresie wiedzy i zaangażowania naszych pracowników, wysokiej jakości i potencjału innowacyjnego naszych produktów.

D.B.: BAUMIT to jeden z czołowych graczy w branży, który zbudował swoją markę na fundamencie szeregu innowacyjnych rozwiązań i był w tym procesie pionierem. Gdzie i jak powstają innowacje? Jak wygląda etap badań, a jak etap wdrożeń i jaką rolę odgrywa tu park badawczy Viva?

Z.K.: Zgadza się, można by nawet rzec, że innowacje to nasza specjalność, i nie byłoby w tym grama przesady. Jako BAUMIT każdego roku wprowadzamy na rynek nowe produkty, wśród których nie brakuje także nowatorskich rozwiązań, wyznaczających kierunek rozwoju branży. Mógłbym długo wymieniać, ale wspomnę tylko o wybranych, dla przykładu. Zaledwie na przestrzeni kilku ostatnich lat opracowaliśmy i wprowadziliśmy na rynek pierwsze szybkowiążące tynki cementowo-wapienne Baumit MPI 30 Speed i MPI 30 Speed L, nowej generacji beton w rozpuszczalnym worku Baumit ALL IN Beton B25, farbę do ścian oczyszczającą powietrze Baumit IonitColor czy duet zapewniający długotrwałą czystość elewacji – Baumit CrystalTop, składający się z tynku mineralnego w postaci pasty oraz specjalnego podkładu aktywującego. Kolebką wszelkich naszych innowacji jest Centrum Innowacyjności Baumit, zlokalizowane w austriackim Wopfing. To tu rodzą się wszystkie nowatorskie produkty, które następnie trafiają na europejski rynek, w tym także do Polski. Natomiast same pomysły na nowe rozwiązania to wypadkowa wielu czynników: zmian zachodzących w całej Europie, ale także stale ewoluujących potrzeb rynku i oczekiwań klientów. Ogromną inspiracją są dla nas także wyniki badań przeprowadzanych w parku badawczym Baumit Viva Park, w którym nasi eksperci wspólnie z instytucjami badawczymi analizują między innymi wpływ różnych materiałów budowlanych i wykończeniowych na klimat panujący we wnętrzach, a co za tym idzie – na zdrowie ich użytkowników.

D.B.: Co według spółki BAUMIT ma wpływ na zdrowe mieszkanie?

Z.K.: Podpierając się wynikami badań przeprowadzonych w parku badawczym Viva Park, możemy śmiało powiedzieć, że kluczową kwestią w kontekście zdrowego mieszkania jest ocieplenie budynku. Oprócz tego, że pozwala ograniczyć straty ciepła i obniżyć rachunki za energię, ma ono także korzystny wpływ na mikroklimat wnętrz. Zapewnia optymalny komfort cieplny o każdej porze roku, zapobiegając wychłodzeniu wnętrz zimą i ich przegrzaniu podczas upałów. Ponadto pomaga utrzymać poziom wilgotności w pomieszczeniach na zrównoważonym poziomie, pozbawiając przy tym zarodniki grzybów, w tym pleśni, warunków do rozwoju. Oczywiście ocieplenie to nie wszystko, ważne są też inne elementy, takie jak masywna konstrukcja budynku czy materiały, którymi wykończone są ściany wewnętrzne, bo to one mogą pomagać lub szkodzić mieszkańcom, jeśli nie będą wspierać funkcji dyfuzora wilgoci czy będą emitować szkodliwe substancje i zapachy.

D.B.: W jaki sposób prowadzone są badania i jaki procent osiągnięć będących rezultatami badań udaje się później wdrożyć?

Z.K.: Jak wcześniej wspomniałem, w 2015 roku przy Centrum Innowacyjności Baumit rozpoczął działalność park badawczy Viva Park, w którym przeprowadzane są analizy porównawcze materiałów budowlanych. Początkowo Viva Park składał się z 10 – teraz jest ich już 13 – domów testowych, wzniesionych w różnych technologiach i wykończonych różnymi materiałami. W każdym są zamontowane czujniki, które przez całą dobę rejestrują różnorodne wartości fizyczne. Ponadto wszystkie budynki wyposażono w sterowaną instalację na- i odpowietrzającą. Dzięki temu można programować i symulować określone warunki użytkowania. Wszystkie dane pomiarowe są przesyłane do współpracujących z nami instytutów badawczych. W ten sposób w ciągu zaledwie kilku lat, we współpracy z niezależnymi ekspertami, udało nam się zebrać i przeanalizować już ponad pięć milionów danych pomiarowych, dostarczających nam rzetelnych informacji o wpływie różnych materiałów i technologii budowlanych między innymi na zdrowie i samopoczucie mieszkańców. Część z nich już posłużyła nam do opracowania nowych produktów. Jednym z wielu przykładów jest system pokrycia ścian wewnętrznych Baumit Ionit, zapewniający przyjazny klimat we wnętrzach. Składa się on z farby Baumit IonitColor, aktywnie wytwarzającej jony ujemne – mikrocząsteczki oczyszczające powietrze z zanieczyszczeń, takich jak drobny kurz, pyłki roślin czy aerozole, oraz z mas szpachlowych Baumit IonitFinish i Baumit IonitFino, regulujących wilgotność w pomieszczeniach i wspierających utrzymanie jej na zrównoważonym poziomie.

D.B.: Na zakończenie ważna kwestia dotycząca rynku wykonawczego. Jak go Pan obecnie ocenia w ujęciu krajowym i globalnym? Jak wpływają Państwo jako producent na reżim technologiczny, jakość montażu/ wykonawstwa?

Z.K.: Obecnie rynek wykonawczy, zarówno na poziomie krajowym, jak i globalnym, podlega wielu zawirowaniom. Szczególnie odczuwalne są niedobory kadrowe, które dodatkowo pogłębiła wojna w Ukrainie. Konflikt za naszą wschodnią granicą spowodował odpływ pracowników, którzy powrócili do swojego kraju, a którzy dotąd stanowili istotne wsparcie.

Jako jeden z czołowych producentów materiałów budowlanych staramy się mieć realny wpływ na rozwój rynku budowlanego w Polsce – nie tylko poprzez wprowadzanie każdego roku nowości produktowych, lecz także poprzez programy edukacyjne, takie jak na przykład wspominana wcześniej Baumit Akademia. Szkolimy wykonawców, pokazując im, jak poprawnie stosować nasze produkty, które są często innowacyjne, wprowadzające nowe zasady aplikacji. Proponowane przez nas rozwiązania często mają na celu skrócenie czasu pracy z materiałem, co odpowiada na potrzeby rynku w obliczu niedoboru pracowników. Dążymy do tego, aby praca była szybsza i łatwiejsza. Poprzez innowacje technologiczne i ciągłe doskonalenie naszych produktów oraz organizowane szkolenia chcemy zapewnić profesjonalistom w branży budowlanej narzędzia, które umożliwią im wydajniejsze i efektywniejsze wykorzystanie zasobów ludzkich, a także poprawę jakości wykonawstwa na budowach.

D.B.: Czego oprócz niesłabnącego powodzenia mogę Panu życzyć na starcie prezesowskiej kadencji?

Z.K.: Może nie będę zbyt oryginalny w tym, co teraz powiem, ale życzyłbym sobie przede wszystkim zdrowia, abym mógł skutecznie realizować postawione przed sobą cele i konsekwentnie wypełniać powierzoną mi misję rozwoju firmy BAUMIT w Polsce. No i oczywiście work–life balance – bez osiągnięcia równowagi trudno o efektywne zarządzanie firmą i osobisty dobrostan.


Zbigniew Kaliciński ma 60 lat. Od 1 stycznia 2024 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu w BAUMIT Sp. z o.o., gdzie przez 12 poprzednich lat zajmował stanowisko Dyrektora Handlowego. Wcześniej zdobywał doświadczenie jako Dyrektor Zarządzający w spółkach Saferoad Polska, Woodcote Polska czy Górażdże Mix, a także jako Dyrektor Handlowy w firmach Maxit oraz Ahlers Poland. Jest absolwentem Uniwersytetu w Giessen (Niemcy).

tags:
open