Home Biznes i Ludzie CENTRALNY PORT KOMUNIKACYJNY
CENTRALNY PORT KOMUNIKACYJNY
0

CENTRALNY PORT KOMUNIKACYJNY

0
0

Merytoryczny głos branży, merytoryczne argumenty

To dobry czas na zaprezentowanie głosu branżowych ekspertów, których merytoryczne argumenty zaczynają się przebijać w medialnym i politycznym szumie informacyjnym. Warto pokazać rolę i jakość dialogu. Podkreślić ideę i znaczenie projektu, a także udział branży w tym przedsięwzięciu. Kontynuacja tego megaprojektu leży w interesie wielu firm budowlanych. Jest to zatem kolejny bardzo ważny temat, który poruszamy na prośbę branży w kwietniowym numerze „Buildera”, i uznajemy debatę za otwartą dla zainteresowanych.

Krzysztof Welik, Associate, Członek Konsorcjum Generalnego Projektowania CPK, Buro Happold Polska

Dzięki międzynarodowej współpracy – zespół projektowy rozlokowany jest zarówno w Europie, Ameryce Północnej, jak i Azji – zbieramy doświadczenia i wiedzę od najlepszych specjalistów w zakresie projektowania lotnisk i infrastruktury okołolotniskowej.

Projekty lotniskowe od zawsze budzą wiele kontrowersji, jednak to właśnie one są kołem zamachowym postępu i rozwoju gospodarczego. Od półtora roku w pracowniach Foster + Partners i Buro Happold projektujemy nowoczesny, przyjazny użytkownikom obiekt, spełniający jednocześnie wszystkie najnowsze standardy w zakresie zrównoważonego rozwoju i funkcjonalności. Dzięki międzynarodowej współpracy – szeroki zespół projektowy dla całej inwestycji rozlokowany jest zarówno w Europie, Ameryce Północnej, jak i Azji – zbieramy doświadczenia i wiedzę najlepszych specjalistów w zakresie projektowania lotnisk i infrastruktury okołolotniskowej. W obszarze konstrukcji pojawiło się kilka ciekawych wyzwań związanych ze skalą obiektu, dotąd niespotykaną w Polsce. Rzadko zdarza się, by obiekt kubaturowy projektowany był na 100 lat użytkowania, z zachowaniem wszystkich początkowych parametrów oraz możliwością rozbudowy, przebudowy i zmiany funkcji w ciągu użytkowania. Wymaga to niestandardowego podejścia projektowego – konstrukcja obiektów ma zapewnić elastyczność w kształtowaniu funkcji przy jednoczesnym zachowaniu miłych dla oka kształtów. Jako projektanci patrzymy również na rozwiązania uniwersalne czy też powtarzalne, by w trakcie realizacji prac zamawiający mógł polegać na lokalnym rynku. Z gospodarczego punktu widzenia to niezwykle istotne, by zarówno materiały, jak i kadry pochodziły w jak największym stopniu z Polski.

Ciekawostka: czy wiedzieli Państwo, że ze względu na krzywiznę kuli ziemskiej różnica w teoretycznie identycznych poziomach dwóch przeciwległych końców terminala wyniesie około 15 centymetrów?


Jan Styliński, Prezes Zarządu/CEO, Polski Związek Pracodawców Budownictwa

Polski Związek Pracodawców Budownictwa zdecydowanie popiera realizację CPK. Dla sektora budowlanego stanowić ona będzie szansę nie tylko na utrzymanie wysokiego poziomu produkcji, ale przede wszystkim na rozwój w obszarach nowoczesnych technologii budowlanych, zarówno kolejowych, jak i lotniczych.

W 1934 r. brytyjski podróżnik i późniejszy szpieg – Bernard Newman, zwiedzając Polskę na rowerze, stwierdził, że: „Jednak to Warszawa, a nie Berlin czy Wiedeń, jest geograficzną stolicą centralnej Europy. Weźcie mapę kontynentu i wykreślcie szereg długich linii (…), wszystkie przechodzą przez Warszawę. W dzisiejszej napowietrznej epoce – kiedy (…) najkrótszą odległość między dwoma punktami stanowi linia prosta – fakt ten może okazać się niezwykle znaczący”. Po 90 latach od tej konkluzji stoimy przed decyzją o kontynuacji CPK. Jest to historyczna szansa dla Polski na podniesienie naszego znaczenia gospodarczego i transportowego na mapie Europy oraz świata. Jak pokazują analizy, m.in. EY, CPK jest inwestycją o znaczącej stopie zwrotu. Może umożliwić zwiększenie udziału Polski w przyciąganiu zagranicznych inwestycji bezpośrednich nawet do poziomu 4 proc. w skali globalnej (z obecnych 2 proc.). Radykalnie zwiększy udział Polski w transporcie lotniczym cargo, który w 80 proc. wykonywany jest obecnie poprzez porty niemieckie, z których towary jadą drogami do naszego kraju.

Praca w standardzie BIM, realizacja zupełnie nowych szlaków kolejowych o parametrach kolei dużych prędkości, dostawa rozwiązań dla lotnictwa, stworzą poważne szanse dla pogłębionej specjalizacji polskich firm, dającej wyższą rentowność, a także dla rozwoju działalności w niszowych obszarach budownictwa. To także wielka szansa dla powstających na rynku budowlanym start-upów technologicznych. Polski Związek Pracodawców Budownictwa zdecydowanie popiera realizację CPK.


Anna Oleksiewicz, Prezes Zarządu, Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów (ZOPI)

Stoimy na stanowisku, że w trakcie audytu powinien być wzięty pod uwagę głos firm i środowisk branżowych. Istotne jest również, aby proces decyzyjny nie trwał w nieskończoność.

Obserwujemy dyskusję publiczną, która od pewnego czasu towarzyszy projektowi Centralnego Portu Komunikacyjnego. Staramy się być powściągliwi w ocenach, głównie z jednego powodu: brakuje nam wystarczających danych merytorycznych, które pozwoliłyby na zajęcie tak jednoznacznego stanowiska, jakie prezentują niektóre strony sporu. Dlatego rozumiemy potrzebę obecnego Zarządu CPK i przedstawicieli władzy, aby przeprowadzić weryfikację pierwotnych założeń realizacji tego multimodalnego projektu. Nie ulega wątpliwości, że ewentualne błędy popełnione przy przyjęciu pierwotnych założeń należy poprawić, a dokumenty programowe uzupełnić o brakujące analizy. Równocześnie jednak stoimy na stanowisku, że w trakcie audytu powinien być wzięty pod uwagę głos firm i środowisk branżowych. Gotowość do konsultacji podkreślaliśmy podczas naszych spotkań z przedstawicielami strony rządowej.

Nie sposób zaprzeczyć, że projekt jest niezwykle ważny z punktu widzenia podmiotów skupionych w Związku. Część z nich już realizuje prace na rzecz CPK, część stara się o pozyskanie zleceń – trudno się zatem dziwić, że kontynuacja projektu leży w interesie branży. Istotne jest również, aby proces decyzyjny nie trwał w nieskończoność – dalsze decyzje odnośnie do inwestycji w sposób niezwykle istotny wpływają na funkcjonowanie firm projektowych i nadzorowych, które aktualnie są zaangażowane w projekt. Dziś te podmioty nie mają pewności co do dalszych kroków, a tym samym nie mogą skutecznie planować swoich działań biznesowych. Niezależnie jednak od tego duży nacisk kładziemy na stronę merytoryczną – dalsze decyzje odnośnie do losów projektu powinny być oparte na ekspertyzach uznanych autorytetów i niekwestionowanych ekspertów.

Tylko takie działanie pozwoli na pozyskanie wiedzy niezbędnej do podjęcia właściwych decyzji, jak i zminimalizuje ryzyko kwestionowania tych decyzji w odbiorze społecznym.


Renata Mordak, Członkini Zarządu i Dyrektorka Pionu Transportu w Multiconsult Polska

Jako reprezentantka branży konsultingowej i inżynieryjnej potwierdzam wysoki poziom przygotowania tej inwestycji oraz jej pozytywny wpływ na rozwój gospodarki oraz konkurencyjność Polski w Europie Środkowo-Wschodniej.

Centralny Port Komunikacyjny, łączący nowoczesny hub lotniczy i kolej dużych prędkości, to przedsięwzięcie będące odpowiedzią na autentyczne potrzeby państwa i społeczeństwa. Począwszy od 2003 r., opracowano szereg raportów i analiz, pełnych danych i argumentów merytorycznych, przemawiających za budową CPK w obu komponentach. Mnie te analizy przekonują.

Zespół Multiconsult Polska brał udział w szeregu opracowań dla CPK, w tym w studium wykonalności dla linii kolejowej łączącej Łódź z Wrocławiem. Ponad 150 naszych projektantów i specjalistów analizowało potoki pasażerskie i towarowe, przygotowało sześć wariantów przebiegu, w sumie ponad 600 km, linii kolejowej. Warianty oceniono pod względem technicznej wykonalności, ale też finansowej opłacalności, społecznej akceptowalności oraz wpływu na środowisko. Obecnie kolejne trzy firmy przygotowują dla tej linii dokumentację będącą podstawą złożenia wniosków o pozwolenie na budowę, a Multiconsult Polska czuwa nad jakością tych opracowań jako doradca CPK. Pozostałe linie kolejowe planowane do budowy są na podobnym etapie przygotowania. Wielu komentatorów nie zdaje sobie sprawy, że planowanie, projektowanie i uzyskiwanie pozwoleń to proces często bardziej czasochłonny niż faktyczna budowa. Etap przygotowawczy dobiega dziś końca, ogrom pracy został wykonany – pozostały w zasadzie decyzje lokalizacyjne i pozwolenia na budowę.

Bierzemy udział również w opracowywaniu analiz dla części lotniskowej CPK, w tym opracowujemy raport środowiskowy. Tu również wykonano szereg analiz potwierdzających konieczność powstania nowoczesnego portu lotniczego.


Piotr Jakóbczak, Dyrektor Sprzedaży, Flowcrete & Vandex, Tremco CPG Poland

Z punktu widzenia dostawcy wysokiej jakości materiałów budowlanych realizacja tego projektu oznacza szansę udziału w ciekawym, prestiżowym projekcie.

Decyzja o tak dalekosiężnej inwestycji jak Centralny Port Komunikacyjny powinna zostać poprzedzona szczegółowymi analizami ekspertów od planowania infrastruktury komunikacyjnej. Niezależnie od dyskusji dotyczących zasadności tego przedsięwzięcia z punktu widzenia dostawcy wysokiej jakości materiałów budowlanych realizacja tego projektu oznacza szansę udziału w ciekawym, prestiżowym projekcie.

W tego typu inwestycjach występują obiekty i konstrukcje o zróżnicowanym charakterze, a w ofercie grupy Tremco CPG mieszczą się liczne rozwiązania, które mogą znaleźć w nich zastosowanie, m.in. hydroizolacje, bierna ochrona przeciwpożarowa, materiały do uszczelniania konstrukcji fasadowych, szklenia strukturalnego, płynne membrany dachowe oraz bezspoinowe posadzki żywiczne, w tym wiele nowoczesnych, zrównoważonych technologii.

Jako wiodący producent systemów posadzkowych marki Flowcrete mamy spore doświadczenie związane z udziałem w podobnych projektach, zarówno publicznych, jak i prywatnych. Nasze materiały zostały zastosowane m.in. w Międzynarodowym Porcie Lotniczym w Birmingham (posadzki typu terazzo żywiczne), w hali odlotów Portu Lotniczego Warszawa- Modlin (posadzki epoksydowo-kwarcowe), w licznych hangarach lotniczych w Polsce i na świecie (specjalistyczne powłoki odporne chemicznie m.in. na działanie płynu hydraulicznego Skydrol), a także na parkingach w biurowcach, które powstają w pobliżu lotnisk (m.in. system Deckshield w Airport City Gdańsk).

W przypadku inwestycji publicznych kluczową kwestią jest przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej w taki sposób, aby liczyła się nie tylko najniższa cena, ale także jakość materiałów i technologii budowlanych oraz doświadczenie i skala działalności firm wykonawczych.

Realizacja tego typu projektów najniższym kosztem wyklucza wielu potencjalnych, poważnych partnerów, a dla mniejszych firm, które zostają zaangażowane jako podwykonawcy, może stanowić ryzyko utraty płynności finansowej w sytuacji długotrwałych opóźnień płatniczych. Podsumowując, z punktu widzenia producentów wysokiej jakości materiałów budowlanych udział w realizacji CPK może stanowić impuls do rozwoju ich biznesu pod warunkiem, że inwestycja ta będzie realizowana z myślą o trwałości, efektywności i estetyce rozwiązań, przy zachowaniu elastyczności w zakresie wagi kryterium cenowego. Dzięki temu Centralny Port Komunikacyjny, poza funkcją użytkową, będzie miał szansę stać się wizytówką naszego kraju.

open