Home Komentarze INFRASTRUKTURA KRWIOBIEGIEM GOSPODARKI
INFRASTRUKTURA KRWIOBIEGIEM GOSPODARKI
0

INFRASTRUKTURA KRWIOBIEGIEM GOSPODARKI

0
0

„Dobrze rozwinięta sieć infrastrukturalna jest czynnikiem wspierającym osiąganie lepszych wskaźników ekonomicznych, dlatego infrastruktura musi ” być krwiobiegiem polskiej gospodarki” – deklaruje Minister Infrastruktury DARIUSZ KLIMCZAK. Jakie działania prowadzi resort? Jak wychodzi branży budowlanej naprzeciw? Jaki klimat polityczny mamy dla budownictwa, zwłaszcza drogowego i kolejowego? O tym w komentarzu.

Celem, który założyliśmy w Ministerstwie Infrastruktury, jest przyspieszenie tempa rozbudowy infrastruktury drogowej, kolejowej, morskiej, lotniczej – w racjonalnych ramach finansowych i z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Chciałbym, żeby te cele były realizowane zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami polskiego przedsiębiorcy, osób fizycznych i samorządu terytorialnego. Nastawienie proinwestycyjne jest konieczne z uwagi na rozwijający się sektor przewozowy oraz silnie pobudzony popyt indywidualny. Trendy te w nadchodzących latach pozostaną rosnące i widzimy to we wszystkich badaniach, dlatego będziemy realizować szeroki zakres inwestycji, zwracając uwagę na programy wieloletnie.

Jeżeli chodzi o inwestycje drogowe, od 2022 r. zwiększane były limity waloryzacji dla tego rodzaju zadań, co wymagało także zwiększenia limitów w rządowych programach drogowych. Waloryzacją objęci zostali wykonawcy, podwykonawcy, a w ostatniej nowelizacji limitów wprowadzono również możliwość powiększenia waloryzacji wynagrodzenia w umowach z firmami projektowymi i nadzorczymi o 5 punktów procentowych. Aktualnie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad kończy uzgodnienia dokumentów w tym zakresie i rozpocznie zawieranie aneksów.

Jesteśmy zaangażowani w realizację rządowych programów, takich jak Program Budowy Dróg do 2030 r. z perspektywą do 2033 r., który obejmuje dokończenie budowy sieci autostrad i dróg ekspresowych, Program Budowy 100 obwodnic na lata 2020–2030 oraz Program Wzmocnienia Krajowej Sieci Drogowej do 2030 r. W odniesieniu do inwestycji drogowych Ministerstwo przygotowało zupełnie nowe przepisy techniczno-budowlane. Mają one charakter ogólnych wymagań funkcjonalno-technicznych, co jest w moim przekonaniu kluczową różnicą w stosunku do poprzednich, bardzo szczegółowych regulacji. W konsekwencji zwiększyła się rola i znaczenie projektantów dróg krajowych w procesie budowlanym. Ponadto rekomendowanych zostało około 50 wzorców i standardów dotyczących przygotowania inwestycji, różnych aspektów projektowania dróg i mostów. Wszystkie dokumenty są bezpłatnie udostępniane na stronie Ministerstwa Infrastruktury. Planujemy dalsze rozwijanie zbiorów wzorców i standardów.

W przypadku projektowania modernizacji linii kolejowych będziemy opierać się na rzetelnych i mocnych analizach. Należy brać pod uwagę przede wszystkim efektywność. Dotyczy to inwestycji wpisanych do programu Kolej Plus, Programu Przystankowego czy Krajowego Programu Kolejowego. Chcemy precyzyjnie inwestować bardzo duże pieniądze i uzyskiwać maksymalne efekty inwestycji. Oprócz tego bardzo zależy mi na sprawności organizacyjnej. Dlatego od samego początku zabiegałem, żebyśmy mieli wpływ na transport w maksymalnym wymiarze. Stąd decyzja rządu o tym, aby spółka PKP PLK na trwale była związana z Ministerstwem Infrastruktury. Chciałbym doprowadzić do sytuacji, w której pełna zdolność organizacyjna i odpowiedzialność za projekty infrastrukturalne będzie spoczywała w jednych rękach.


DARIUSZ KLIMCZAK, Minister Infrastruktury Absolwent historii na Uniwersytecie Jagiellońskim, doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji. Od 2009 r. do 2018 r. Członek Zarządu Województwa Łódzkiego III, IV i V kadencji, w tym od 2014 r. w randze Wicemarszałka. Od 2015 r. Wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego. W latach 2010–2019 Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego. Od 2019 r. Poseł na Sejm RP (ponownie wybrany w 2023 r.). 13 grudnia 2023 r. powołany na urząd Ministra Infrastruktury.

open