Home News GRUPA NDI Z NOWYM KONTRAKTEM
GRUPA NDI Z NOWYM KONTRAKTEM
0

GRUPA NDI Z NOWYM KONTRAKTEM

0
0

Konsorcjum firm NDI Energy Sp. z o.o. jako Lider Konsorcjum, NDI S.A. oraz WUPRINŻ S.A. jako Partnerzy, podpisało umowę z Urzędem Gminy Kotla, na zaprojektowanie, budowę i modernizację infrastruktury wodno-kanalizacyjnej pod strefę przemysłową, na terenie gmin Głogów i Kotla. Realizacja inwestycji za niemal 140 mln zł brutto potrwa 36 miesięcy.

Konsorcjum w ramach inwestycji zajmie się zaprojektowaniem i wykonaniem infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w obu gminach. W zakresie części kanalizacyjnej zrealizowana zostanie oczyszczalnia ścieków w Kotli, która będzie pracować w technologii osadu czynnego i zostanie wyposażona między innymi w instalację membranową. Przy oczyszczalni powstanie wiele obiektów, takich jak pompownie ścieków, zbiornik retencyjny, hala mechanicznego oczyszczania ścieków czy reaktory biologiczne. Konsorcjum wykona również układ przesyłu ścieków. Ułożonych zostanie ponad 13 kilometrów rurociągów tłocznych i grawitacyjnych.

W zakresie części wodociągowej rozbudowana zostanie sieć przesyłowa wody do projektowanej strefy przemysłowej gminy Głogów oraz pomiędzy miejscowościami gminy Kotla. Wszystko po to, aby sieć gminna pracowała w układzie pierścieniowym. W ramach zadania powstanie prawie 16 kilometrów rurociągów wodociągowych. W obiektach zostaną przeprowadzone badania hydrogeologiczne. Na ich podstawie wybudowane zostaną nowe ujęcia wody podziemnej w obrębie miejscowości Kotla i Chociemyśl, wraz z infrastrukturą doprowadzającą wodę do stacji uzdatniania, która zostanie zaprojektowana i wybudowana w Chociemyślu.

Projektowana stacja o wydajności 163 m3/h, z możliwością rozbudowy do 210 m3/h, zostanie wyposażona między innymi w żelbetowe zbiorniki magazynowe wody czystej, odstojniki wód popłucznych czy farmę fotowoltaiczną dla zasilania stacji. Na terenie gminy Kotla zostanie również zamontowany system zdalnego odczytu wodomierzy. Oprócz tego Konsorcjum zajmie się likwidacją istniejących ujęć wody, stacji uzdatniania wody w Kotli i Chociemyślu oraz pompowni w Moszowicach.

– Pozyskaliśmy największy w historii NDI ENERGY kontrakt w branży wodno-kanalizacyjnej. Cieszymy się, że jako spółka jesteśmy coraz bardziej widoczni w nowej gałęzi przemysłu. Dwa miesiące temu ukończyliśmy realizacje oczyszczalni ścieków w Sośniach, aktualnie jesteśmy na etapie odbioru Oczyszczalni w Starym Wiązowie, kilka miesięcy temu podpisaliśmy umowę na realizację oczyszczalni ścieków w Witoblu, a już niebawem zaprojektujemy i wykonamy kolejne obiekty oczyszczalni w Kotli i stacji uzdatniania wody w Chociemyślu. Konsorcjum wykona również prawie 30 kilometrów rurociągów, co jest naturalnym uzupełnieniem całej Inwestycji – mówi Cezary Chruściński, prezes Zarządu NDI Energy.

Materiały Gmina Kotla

tags:
open