Home Materiały i Technologie PŁYTY WARSTWOWE PIRTECH ORAZ WOOLTECH, CZYLI OFERTA DLA KAŻDEGO
PŁYTY WARSTWOWE PIRTECH ORAZ WOOLTECH, CZYLI OFERTA DLA KAŻDEGO
0

PŁYTY WARSTWOWE PIRTECH ORAZ WOOLTECH, CZYLI OFERTA DLA KAŻDEGO

0
0

Obecnie trudno sobie wyobrazić budownictwo, szczególnie halowe użyteczności publicznej, przemysłowe i specjalne, bez obudowy (ściany osłonowe, dachy) z płyt warstwowych, zwłaszcza płyt w okładzinach metalowych.

Poza ścianami osłonowymi i przekryciami dachowymi płyty warstwowe stosowane są jako: ściany działowe, sufity, ściany nośne w małych przewoźnych chłodniach, budynkach zapleczy budów, gospodarczych. Tak szeroki zakres wykorzystania wynika z ich zalet, do których należy zaliczyć: małą masę jednostkową, możliwość montażu niezależnie od warunków atmosferycznych, montaż bez ciężkiego sprzętu (dźwigi o niewielkiej nośności), łatwość demontażu i ponownego montażu, np. w przypadku zmiany technologii produkcji czy przeznaczenia obiektu.

Wykorzystanie płyt warstwowych wymaga jednak specjalistycznego przygotowania przedsiębiorstw montażowych, wyposażenia ich w odpowiednie elektronarzędzia i stosowania dobrej jakości materiałów uzupełniających, do których zalicza się materiały uszczelniające, elementy mocujące, obróbki blacharskie itp.

Budowa płyt warstwowych
Lekkie płyty warstwowe są konstrukcjami złożonymi z dobranych w sposób racjonalny i odpowiednio połączonych ze sobą materiałów konstrukcyjnych i izolacyjno-konstrukcyjnych. Składają się z warstw zewnętrznych (okładzin) o bardzo dobrych właściwościach mechanicznych w sposób ciągły połączonych z warstwą środkową (rdzeniem) o pomijalnej sztywności giętnej, lecz o korzystnej izolacyjności termicznej.

Ścienne płyty warstwowe PIRTECH

Zasadą pracy statycznej płyt warstwowych jest rozdział zadań pomiędzy poszczególne warstwy. Okładziny o bardzo dobrych właściwościach mechanicznych przejmują naprężenie normalne, natomiast rdzeń – w całości lub częściowo siły poprzeczne i wynikające z nich naprężenia styczne. Dodatkowo rdzeń utrzymuje odstęp między okładzinami, podpiera je i wpływa ustateczniająco.

Oferta firmy PRUSZYŃSKI
Firma PRUSZYŃSKI Sp. z o.o. w swojej ofercie handlowej ma dwa rodzaje płyt warstwowych, tj. płyty PIRTECH z rdzeniem poliuretanowym typu PIR (gęstość 40 ± 3 kg/m3) oraz płyty WOOLTECH z rdzeniem z wełny mineralnej o dwóch gęstościach: 115 kg/m3 ± 15% oraz 80 kg/m3 ± 15%. Produkcja tych płyt jest prowadzona na dwóch niezależnych, w pełni zautomatyzowanych liniach dostarczonych przez jednego z liderów tej branży – niemiecką firmę Hennecke. Technologia produkcji jest przyjazna dla środowiska i nie stoi w sprzeczności z obecną kulturą ochrony środowiska.

W trakcie prac związanych z opracowywaniem obu systemów płyt (PIRTECH oraz WOOLTECH) szczególną uwagę poświęcono zagadnieniom bezpieczeństwa pożarowego, izolacyjności termicznej oraz izolacyjności akustycznej.

Na rodzinę płyt PIRTECH składają się następujące pozycje:
• ścienne płyty warstwowe PWS – PIR – ST z widocznym mocowaniem; zakres grubości rdzenia: od 40 mm do 120 mm;
• ścienne płyty warstwowe PWS – PIR – PL z ukrytym mocowaniem; zakres grubości rdzenia: od 60 mm do 120 mm;
• chłodnicze płyty warstwowe PWS – PIR –CH z widocznym mocowaniem; zakres grubości rdzenia: od 120 mm do 220 mm;
• dachowe płyty warstwowe PWD – PIR; zakres grubości rdzenia: od 40 mm do 160 mm.

Ścienne płyty warstwowe PIRTECH – siedziba firmy Van Berde – Tuszów Narodowy

W przypadku WOOLTECH oferta obejmuje następujące odmiany płyt:
• ścienne płyty warstwowe PWS2 – MW – ST z widocznym mocowaniem; zakres grubości rdzenia: od 100 mm do 260 mm;
• ścienne płyty warstwowe PWS2 – MW – PL z ukrytym mocowaniem; zakres grubości rdzenia od 100 mm do 240 mm;
• dachowe płyty warstwowe PWD2 – MW; zakres grubości rdzenia: od 100 mm do 250 mm;
• ścienne płyty warstwowe PWS2 – MW – ST EKO z widocznym mocowaniem, o obniżonej gęstości wełny mineralnej; zakres grubości rdzenia: od 100 mm do 260 mm;
• ścienne płyty warstwowe PWS2 – MWA – ST z widocznym mocowaniem, z perforowaną wewnętrzną okładziną; zakres grubości rdzenia: od 100 mm do 260 mm.

Atuty płyt PIRTECH oraz WOOLTECH:
• bardzo wysoka jakość materiałów tworzących rdzeń płyty;
• bardzo dobra przyczepność rdzenia na całej powierzchni okładzin płyty, czyli zminimalizowane ryzyko utraty miejscowej stateczności okładzin;
• przy każdej nowej partii produkcyjnej uzyskiwane parametry płyt są powtarzalne i na bardzo wysokim poziomie;
• na bieżąco odbywa się kontrola parametrów wytrzymałościowych, ogniowych, termicznych w ramach zakładowej kontroli produkcji, dzięki czemu wyrób opuszczający zakład produkcyjny jest najwyższej jakości i szczegółowo zweryfikowany.

Ścienne płyty warstwowe WOOLTECH – hala InPost – Płock

Dodatkowe wyróżniki płyt PIRTECH oraz WOOLTECH:
• płyty warstwowe można stosować w pionie, jak i w poziomie;
• system płyt warstwowych posiada bardzo bogaty kształt profilowań okładzin zewnętrznych i wewnętrznych;
• bardzo bogata kolorystyka okładzin;
• bardzo bogata oferta powłok antykorozyjnych – powłoki metaliczne oraz organiczne;
• styki podłużne („zamki”) płyt ściennych mają kształt stożkowy:
– ułatwia to prowadzenie montażu (oszczędność czasu oraz minimalizacja ryzyka uszkodzenia),
– zapewnia szczelność wodną i powietrzną,
– polepsza właściwości w zakresie odporności ogniowej, reakcji na ogień,
– zwiększa sztywność wzdłużną płyt – dzięki temu lepsze są właściwości w zakresie nośności i sztywności.

W przypadku płyt ściennych z ukrytym mocowaniem styk ma unikalną geometrię dzięki zastosowaniu tzw. potrójnego piórowpustu. W ten sposób można uzyskać jeszcze lepsze właściwości w zakresie bezpieczeństwa pożarowego czy właściwości mechanicznych.

Ścienne płyty warstwowe WOOLTECH – hala DPD – Włocławek

Jeżeli zaś chodzi o płyty dachowe, okładzina zewnętrzna została ukształtowana tak (fałda główna: 40 mm wysokości), że nośność jest porównywalna z płytami dachowymi o wysokości fałdy głównej 45 mm. Dzięki takiemu zabiegowi zyskuje się:
• oszczędność na materiale wsadowym;
• oszczędność na długości łączników mocujących;
• oszczędność na koszcie transportu.

Dla płyt warstwowych PIRTECH oraz WOOLTECH wykonano pełny pakiet wstępnych badań typu na zgodność z normą zharmonizowaną PN-EN 14509. Uzyskane wyniki potwierdziły bardzo dobre właściwości w zakresie izolacyjności termicznej, bezpieczeństwa pożarowego, izolacyjności akustycznej oraz właściwości mechanicznych. W związku z tym dla płyt PIRTECH oraz WOOLTECH wystawiane są DEKLARACJE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH oraz są one znakowane CE, dzięki czemu mogą być wprowadzone do zastosowania w budownictwie na całym obszarze Unii Europejskiej. Przedstawione właściwości świadczą o tym, że płyty warstwowe PIRTECH oraz WOOLTECH są wyrobami budowlanymi wysokiej jakości, spełniającymi wyszukane wymagania inwestorów, architektów oraz wykonawców zwłaszcza w obiektach, gdzie są szczególnie ostre wymagania odnośnie do izolacyjności termicznej, bezpieczeństwa pożarowego oraz izolacyjności akustycznej. Bogata paleta kolorystyczna i różnorodna gama profilowań blach okładzinowych umożliwiają stosowanie płyt w budownictwie halowym, przemysłowym i użyteczności publicznej. W związku z tym firma PRUSZYŃSKI Sp. z o.o. jest przekonana, że płyty warstwowe PIRTECH oraz WOOLTECH – jako w pełni opracowane i przebadane systemy lekkich ścian osłonowych oraz przekryć dachowych – na stałe zagoszczą na polskim i europejskim rynku budowlanym.

open