ALU LAMELLA MAT
0

ALU LAMELLA MAT

0
0

Maty produkowane ze skalnej wełny ROCKWOOL przeznaczone są do izolacji cieplnej wszelkich komponentów instalacji ogrzewania powietrznego.

Stanowią one również izolację akustyczną i przeciwkondensacyjną kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o dowolnym przekroju, np. prostokątnym lub kołowym, a także izolację rur, rurociągów i małych zbiorników o temperaturze 250°C. Dzięki prostopadłemu do płaszczyzny podłoża układowi włókien są one mocne i sprężyste oraz nie zmieniają swojej pierwotnej grubości na zagięciach i w narożnikach. Właściwie zwymiarowana i fachowo zamontowana izolacja z wełny skalnej ALU LAMELLA MAT zabezpiecza instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne przed kondesacją pary wodnej oraz zapełnia minimalne straty ciepła i temperaturę przepływającego powietrza odpowiadającą wartości przewidzianej w projekcie.

open