Home Builder Awards Osobowość Branży 2021 LESZEK FALTYNIAK – OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2021
LESZEK FALTYNIAK – OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2021
0

LESZEK FALTYNIAK – OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2021

0
0

Prezes Zarządu Trasko Invest Sp. z o.o.

W historii rozwoju Trasko Invest mam przyjemność uczestniczyć od ponad 20 lat. Śmiało mogę stwierdzić, że sytuacja firmy niemal od początku istnienia jest stabilna, a to właśnie stabilność jest jedną z kluczowych składowych sukcesu.

Zarządzając Trasko Invest, stawiam sobie za cel prowadzenie biznesu w duchu zrównoważonego rozwoju i równocześnie podtrzymanie wysokich standardów jakości. Wypracowanie solidnej pozycji na rynku to efekt wielu lat ciężkiej pracy, dbałości o profesjonalną kadrę i sprawnej realizacji szeregu inwestycji. Połączenie profesjonalizmu załogi oraz narzędzi zarządzania jakością, którymi dysponujemy, to potencjał, z którego od lat czerpiemy korzyści. Możemy poszczycić się solidnością i fachowością, a co za tym idzie, pełnym zaufaniem inwestorów. Mijający rok kończymy zadowalającym wynikiem finansowym, pomimo trudnej sytuacji na rynku wynikającej z pandemii oraz braków dostępności materiałów budowlanych. Z konsekwencją, a także determinacją realizowaliśmy założone cele, a dzięki zaangażowaniu i maksymalnej mobilizacji kadry wszystkie inwestycje zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem. W dalszym ciągu planujemy rozwijać własne zasoby, tak aby realizować większość kontraktów własnymi siłami. Niezmiennie planujemy podnosić jakość świadczonych usług, by wyjść naprzeciw wszystkim oczekiwaniom inwestorów. Jest nam niezmiernie miło z powodu wyróżnienia otrzymanego od redakcji „Buildera”. To potwierdzenie, że nasze starania są doceniane w wymagającej branży usług generalnego wykonawstwa.


LESZEK FALTYNIAK, Prezes Zarządu Trasko Invest Sp. z o.o. Jest absolwentem Wydziału Budownictwa Politechniki Wrocławskiej specjalności budownictwo i konstrukcje budowlane. Od 1991 r. posiada uprawnienia zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Związany ze spółkami grupy Trasko od 1990 r. Od 3 lipca 2000 r. jest członkiem Zarządu Trasko Invest, a od 12 sierpnia 2003 r. z wieloma sukcesami pełni funkcje Prezesa Zarządu. Od wielu lat za pośrednictwem firmy realizuje szereg projektów społecznych we współpracy z lokalnymi władzami. Wśród takich działań należy wymienić: przebudowę placówek oświatowych, sal gimnastycznych, budowę kortów tenisowych dla lokalnej społeczności, sponsorowanie różnorakich akcji społecznych, wspieranie organizacji pożytku publicznego czy sponsorowanie lokalnych klubów sportowych.

https://www.trasko.pl/

https://www.facebook.com/TraskoInwest

open