Home Biznes i Ludzie NA DRODZE DO WZROSTU
NA DRODZE DO WZROSTU
0

NA DRODZE DO WZROSTU

0
0

Kluczowym elementem dla CEMEX Polska jest podjęcie szeregu działań w ramach naszej poszerzonej oferty wartości w celu skutecznego utrzymania odbudowanej pozycji na rynku.

Analizując globalne wyniki CEMEX opublikowane w komunikacie dla inwestorów w lutym br.*, Rafał Gajewski, Dyrektor Pionu Handlowego, Członek Zarządu CEMEX Polska, zwraca uwagę na 5% wzrost globalnej wartości sprzedaży w 2015 rok do roku, u podstaw którego istotną rolę odegrały rosnące ilości w większości krajów. Dla CEMEX w Polsce 2014 rok był najsłabszy pod względem ilości i wartości sprzedaży w całej historii CEMEX w Polsce, dlatego wzrost względem roku 2015 nie jest wymierną referencją. Drugie półrocze 2014, a w szczególności 2015 rok, to okres intensywnej odbudowy naszej pozycji rynkowej, która uległa znacznemu osłabieniu w pierwszym półroczu 2014 roku. – Wspomniane wyniki są potwierdzeniem, że ta odbudowa była skuteczna, co potwierdza również relatywnie ustabilizowany od ponad roku poziom udziałów sprzedaży CEMEX na rynku cementu w Polsce. Ubiegły rok potwierdził również silną presję cenową na bardzo konkurencyjnym rynku materiałów budowlanych w Polsce. Ten fakt skutkował niestety spadkiem cen naszych produktów, również w związku z koniecznością dopasowania się CEMEX do wspomnianych realiów rynkowych – podkreśla Rafał Gajewski.

Kluczowym elementem dla CEMEX Polska jest podjęcie szeregu działań w ramach naszej poszerzonej oferty wartości w celu skutecznego utrzymania odbudowanej pozycji na rynku. Podstawą tych działań będzie w bieżącym roku i kolejnych latach przede wszystkim koncentrowanie się na dostarczeniu klientom, z którymi już współpracujemy, wymiernych korzyści w ramach przygotowanej przez nas oferty wartości. W szczególności budowanie ich świadomej lojalności w ramach wzajemnej współpracy, w oparciu o dostarczenie tym klientom odpowiednich, skrojonych na ich miarę i potrzeby rozwiązań. Dzięki naszym rozwiązaniom będą oni mogli z powodzeniem rozwijać się wraz ze wzrostem rynku. Perspektywy tego wzrostu mają silne podstawy w postaci kolejnej puli środków unijnych, które będą motorem napędowym na najbliższe lata, dla wielu projektów m.in. rozwoju infrastruktury drogowej i kolejowej.

Na bieżący, 2016 rok Rafał Gajewski spogląda z umiarkowanym optymizmem. – Nie spodziewamy się gwałtownych zmian na rynku i zmian jego wielkości. Wspólnie z naszymi partnerami chcemy przede wszystkim dobrze przygotować się do projektów infrastrukturalnych, które powinny przełożyć się na realizację sprzedaży w 2017 i kolejnych latach. Ostatnie lata potwierdzają rosnące wymagania klientów oraz ewolucję ich oczekiwań w relacji do dostawcy. Obserwując rynek i naszych partnerów biznesowych, CEMEX, rozumiejąc te zmiany, jako jeden z priorytetów wskazuje bliską współpracę z klientem. Odzwierciedleniem działań zbliżających nas do poznania i zrozumienia potrzeb klienta jest szereg bezpośrednich spotkań, które odbywaliśmy z naszymi klientami w ubiegłym roku. Informacje zebrane w ten sposób pozwoliły nam zbudować filary naszej strategii na bieżący rok. Efektywnemu wdrożeniu naszej oferty służy również zmiana związana z segmentowym podejściem do obsługi naszych partnerów biznesowych, które zbliża nasze siły sprzedaży jeszcze bardziej do zrozumienia ich specyficznych oczekiwań – stwierdza Rafał Gajewski. Jestem przekonany, że postawienie klienta i jego potrzeb w centrum uwagi, przyniesie wymierne korzyści finansowe, tak dla naszych klientów, jak też dla CEMEX – podsumował Rafał Gajewski.


* CEMEX podaje wyniki za czwarty kwartał oraz cały rok 2015: http://www.cemex.pl/pressrelease20160209.aspx

open