Home Komentarze KAROL HEIDRICH – STAL W PIERWSZEJ TRÓJCE
KAROL HEIDRICH – STAL W PIERWSZEJ TRÓJCE
0

KAROL HEIDRICH – STAL W PIERWSZEJ TRÓJCE

0
0

Stal, jako materiał bardzo szeroko stosowany, odgrywa rolę nie do przecenienia. Jakie miejsce zajmuje Polska w produkcji konstrukcji stalowych? Czy branża rozwija się pomyślnie? Komentuje Karol Heidrich, Dyrektor Generalny Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych, obchodzącej w tym roku jubileusz 20-lecia działalności.

Dla Mostostalu Warszawa konstrukcje stalowe i urządzenia przemysłowe były absolutnie podstawowym sensem istnienia, konstruowania i budowania wspaniałych obiektów, potwierdzających to, o czym powiedziałem na wstępie. Firmy „mostostalowskie” rozpoczęły swoją historię tuż po wojnie, a przez 70 lat istnienia ugruntowały niepodważalną wartość tej dziedziny gospodarki. Po latach powstały dziesiątki i setki kolejnych podmiotów w branży – nowoczesnych, znakomitych i budzących podziw w kraju i za granicą poziomem realizacji, doskonałymi technologiami i wynikami. Od wielu lat produkcja konstrukcji stalowych w Polsce przekracza znacznie milion ton rocznie, plasując się niezmiennie w pierwszej trójce europejskich producentów. Ogromny udział mają tu mosty drogowe i kolejowe, wysokie budownictwo kubaturowe, kominy, elektrownie, hale czy stadiony. Bardzo charakterystyczne dla tej branży jest to, że nawet w trudnych latach kryzysowych uzyskuje ona dobre wyniki ekonomiczne.

W 1996 roku powstała Polska Izba Konstrukcji Stalowych, podmiot samorządu gospodarczego wspomagający działalność przemysłu konstrukcji stalowych. Organizacja ta, pracująca „non-profit”, odgrywa znaczącą rolę w kształtowaniu coraz nowocześniejszego oblicza tej branży. Zrzesza ona zdecydowaną większość najbardziej znaczących firm tej specjalności. 20-lecie Izby w bieżącym roku potwierdza potrzebę i ważność istnienia tego podmiotu. Jestem, jako Dyrektor Generalny PIKS, ogromnie rad z faktu dążenia Izby do pogłębiania integracji firm, stosowania nowoczesnych metod produkcji, wzrostu wydajności i jakości pracy, przestrzegania zasad etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu, a także troski o bezpieczną pracę. W roku jubileuszowym organizujemy stoisko PIKS na Targach „Budma” i „Innowacje – Technologie – Maszyny” w Poznaniu oraz „Autostrada Polska” w Kielcach. Targom tym towarzyszą konferencje tematyczne „Stal w nowoczesnej architekturze” i „Mosty stalowe czy betonowe”. W sierpniu w Cedzynie k. Kielc odbędzie się konferencja pt. „Innowacje technologiczne i organizacyjne w branży konstrukcji stalowych”. W październiku będzie zaś miało miejsce bardzo ważne spotkanie pt. „Ekspansja eksportowa polskich firm konstrukcji stalowych i budownictwa”. Mamy zapewnienie wsparcia tej inicjatywy patronatem Ministerstwa Rozwoju.

Budownictwo i branża konstrukcji stalowych oczekują także znacznego postępu w zmniejszeniu więzów biurokratycznych, hamujących realizację postępowych rozwiązań organizacyjnych. Pamiętajmy, że dzisiejszy rozwój standardów konstruowania i wytwarzania wyrobów absolutnie nie odbiega od poziomu wykonawstwa w krajach najbardziej rozwiniętych.

Związawszy praktycznie całe życie zawodowe z branżą stalową, odczuwam głęboką osobistą satysfakcję, widząc jej rozwój. Wzrasta poziom projektowania i realizacji najbardziej skomplikowanych technologicznie i organizacyjnie projektów. Spektakularny sukces odbudowy mostu Łazienkowskiego w Warszawie w ciągu zaledwie sześciu miesięcy dowodzi, jak duże są dzisiaj nasze możliwości. Nie obawiamy się żadnych wyzwań w tej dziedzinie. Powinniśmy rozwijać nasz potencjał realizacyjny, zachowując jego polski charakter, gwarantując najlepszą projektowo, konstrukcyjnie, terminowo i jakościowo realizację.


Karol Heidrich
Od rozpoczęcia pracy zawodowej w Mostostalu Warszawa, po ukończeniu Wydziału Budownictwa Lądowego, nieprzerwanie związany z budownictwem stalowym. 1973-1976 – Naczelny Inżynier firmy, 1977-2000 – na stanowisku Dyrektora Naczelnego, a potem Prezesa Mostostalu Warszawa S.A. Od 1996 r. Prezes Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych, a od 2014 r. – Dyrektor Generalny Izby.

open