Home Komentarze 25 LAT WSPÓŁDZIAŁANIA
25 LAT WSPÓŁDZIAŁANIA
0

25 LAT WSPÓŁDZIAŁANIA

0
0

Stowarzyszenie Producentów Betonów to organizacja rozpoznawalna, dobrze postrzegana w branży i przynosząca korzyści swoim członkom. To powód do satysfakcji po 25 latach działalności, które obfitowały w realizację licznych zadań. Nikt inny nie przybliży tej aktywności lepiej niż Józef M. Kostrzewski, Dyrektor Biura Stowarzyszenia Producentów Betonów, sprawujący tę funkcję od początku istnienia organizacji.

Stowarzyszenie Producentów Betonów (SPB) powstało w 1994 roku jako reprezentant producentów prefabrykatów betonowych i autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK). Obydwie te branże ze względu na dość istotne różnice funkcjonują w Stowarzyszeniu jako dwie odrębne sekcje posiadające oddzielne budżety i plany działania. I choćby dlatego 25-letni okres współdziałania w ramach jednej organizacji zasługuje na szczególne podkreślenie. Z pewnością udało nam się tak ułożyć współpracę, aby uszanować różnorodne interesy, a jednocześnie zapewnić pozytywną atmosferę do działania.

W zależności od aktualnej sytuacji, w naszej działalności przykładaliśmy stosowną wagę do różnych zagadnień. W pierwszym okresie funkcjonowania szczególny nacisk położono na zagadnienia związane z unowocześnieniem i modernizacją przemysłu. Przykładem jest współfinansowanie przez grupę producentów opracowania dokumentacji, a następnie wykonania prototypu węzła krojenia betonu komórkowego, co w istotny sposób przyczyniło się do unowocześnienia oraz podniesienia jakości produkcji. Kolejnym krokiem było wspólne opracowanie dokumentacji prefabrykatów betonowych dostosowanych do wymagań norm europejskich. Dokumentacja ta, której właścicielem jest Stowarzyszenie, obejmuje ponad 1400 różnych asortymentów prefabrykatów betonowych, m.in. stropy kanałowe, belki nadprożowe, płyty drogowe, bloki ścienne, ściany oporowe, żerdzie energetyczne, rury itp. Wraz z dokumentacją opracowano poradniki dla projektantów, które stanowią istotne źródło wiedzy z zakresu projektowania i stosowania prefabrykatów betonowych. Istotnym elementem w działalności Stowarzyszenia, przekładającym się na promocję ABK oraz prefabrykacji betonowej, są wydawane przez nas od 2014 roku zeszyty promujące te wyroby. Opracowują je wybitni specjaliści z dziedziny nauki oraz prac badawczych przy współpracy z przedstawicielami producentów posiadających dużą wiedzę praktyczną w połączeniu z teorią. Zeszyty skierowane są do projektantów i konstruktorów oraz producentów ABK i prefabrykacji betonowej. W 2012 roku podjęliśmy inicjatywę organizacji seminariów na wyższych uczelniach technicznych, gdzie specjaliści reprezentujący przemysł prowadzą wykłady przybliżające osiągnięcia przemysłu. Sprzyja to również nawiązaniu bezpośredniej współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a ośrodkami akademickimi. Bardzo ważnym zadaniem jest organizacja – zarówno krajowych, jak i międzynarodowych – konferencji naukowo- -technicznych. Począwszy od 1999 roku, Stowarzyszenie jest organizatorem konferencji pt. Beton komórkowy i prefabrykacja betonowa w nowoczesnym budownictwie. W 2011 roku Polska była organizatorem V Międzynarodowej Konferencji EAACA dotyczącej ABK: Zapewnienie zrównoważonego rozwoju. Dużą wagę przywiązujemy również do organizacji szkoleń mających na celu podnoszenie kwalifikacji oraz wiedzy na temat norm i wymagań technicznych. Wkrótce po powstaniu SPB nawiązaliśmy współpracę z organizacjami będącymi odpowiednikami naszego Stowarzyszenia za granicą. Nasi przedstawiciele są aktywni w organach tych podmiotów, działając w komitetach: Strategicznym, Technicznym, Marketingu. Współpraca ta przynosi wymierne korzyści.


Józef M. Kostrzewski
Absolwent Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. Działalność zawodową w całości związał z budownictwem: zakład produkcyjny, instytut badawczy, biuro projektowe, administracja gospodarcza i samorządowa (włącznie z Ministerstwem), w których pełnił kierownicze funkcje. Dyrektor Biura Stowarzyszenia Producentów Betonów. Istotnie przyczynił się do rozwoju tej organizacji. Członek Komitetu Strategicznego Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Autoklawizowanego Betonu Komórkowego (EAACA).

Fot. arch. SPB

open