Home IT&BIM SZYBCIEJ I ŁATWIEJ Z Promis.e®
SZYBCIEJ I ŁATWIEJ Z Promis.e®
0

SZYBCIEJ I ŁATWIEJ Z Promis.e®

0
0

Hatch Mott MacDonald, globalna firma inżyniersko-konsultingowa, korzystała z konwencjonalnego, opartego na CAD systemu do projektowania sygnalizacji kolejowej dla swoich klientów na całym świecie. Wiązało się to jednak z poważnymi ograniczeniami w branży, w której BIM oraz procesy i standardy stają się najważniejszymi czynnikami decydującymi o sukcesie. Firma postanowiła więc zainwestować w system oparty na oprogramowaniu Bentley, dzięki któremu współpraca stała się znacznie
łatwiejsza, a wykonywana praca była szybciej kończona.

Korzystanie z tradycyjnych metod oznacza, że projekty nie zawierają dodatkowych informacji ani połączeń z powiązanymi dokumentami. Projektanci nie mają możliwości modelowania swoich
prac w 3D czy współpracowania przy projektach, co powoduje niepotrzebne spowolnienie prac i znacznie utrudnia przestrzeganie wymaganych standardów. W ramach szeroko zakrojonej inicjatywy BIM zarząd Hatch Mott MacDonald postanowił zainwestować w nowy system oparty na oprogramowaniu firmy Bentley, który włączył wymagane informacje do procesu projektowania
sygnalizacji kolejowej, znacznie zmniejszając ilość potrzebnego czasu i wysiłku, poprawiając dokładność, umożliwiając współpracę i wprowadzając jednolite standardy.

Ograniczenia tradycyjnych procesów projektowania
Projektanci sygnalizacji w firmie Hatch Mott MacDonald korzystali wcześniej z wewnętrznego przepływu prac projektowych. Procedury te, choć zaufane i sprawdzone, oparte są na czynnościach wykonywanych ręcznie, a przez to stają się żmudne i czasochłonne. Nie obejmują one żadnych zautomatyzowanych środków kontroli gwarantujących korzystanie z najnowszych wersji elementów
CAD. – Automatyzacja projektowania 3D i użycie inteligentnych metadanych w procesie projektowania staje się normą w wielu branżach, w tym w kolejnictwie – wyjaśnił inż. Robert Henderson, projektant sygnalizacji i administrator Promis.e® z firmy Hatch Mott MacDonald – Zrozumieliśmy, że aby utrzymać swoją przewagę, musimy wykorzystać najlepsze praktyki branży i najnowszą technologię. Chcąc wyprzedzić konkurencję i spełnić normy wymagane przez Instytut Inżynierów Elektryków i Elektroników oraz Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną, firma Hatch Mott MacDonald poświęciła czas, aby stworzyć jedną bazę danych dla projektów i katalogów właścicieli. Handreson podczas rozmowy podkreślił fakt, że oprogramowanie Promis.e® zawiera obszerną bazę danych i system katalogu klientów w dziedzinie elektrotechniki, jednak baza danych sygnalizacji kolejowej firmy musiała być dostosowana do określonych niezależnie przez każdą linię kolejową norm dotyczących CAD i projektu.

Wykorzystanie najnowszych technologii
Dzięki użyciu zestawu rozwiązań firmy Bentley firma Hatch Mott MacDonald pracuje z inteligentnymi modelami 3D połączonymi bezpośrednio ze schematami elektrycznymi wymaganymi podczas projektowania sygnalizacji, sporządzania kosztorysów i budowy. Nowy system uwzględnia funkcje automatyzowania przepływów pracy nad projektami za pomocą szablonów, które będą również przyspieszać podstawowe procesy kontrolne.
Wykorzystanie wymienionych poniżej połączonych możliwości programów Promis.e®, Bentley Navigator i ProjectWise® pozwoli firmie Hatch Mott MacDonald na wdrożenie inteligentnego systemu projektowania sygnalizacji kolejowej.
• Tworzenie treści – używając oprogramowania Promis.e® do stworzenia bazy danych dla sygnalizacji kolejowej, zespoły projektujące będą mogły tworzyć symbole schematyczne bezpośrednio połączone z bazami danych projektów i układami 3D.
• Tworzenie projektu – dzięki zastosowaniu interfejsu programowania aplikacji niestandardowe skrypty szablonów będą kierować indywidualnymi normami wytyczonymi przez klienta, wyborem wyposażenia, generowaniem etykiet i układów oraz tworzeniem schematów. W rezultacie wystarczy, że projektanci wprowadzą podstawowe informacje o kliencie i lokalizacji, aby otrzymać dokładny wstępny projekt, gotowy w ok. 75%. Rozwiązanie gwarantuje również, że treści określone na początku dla danego użytkownika zostaną powielone i będą prawidłowo używane
na każdym etapie procesu.
• Specyfika projektu inżynierskiego – oprogramowanie Promis.e® zawiera zautomatyzowane narzędzia kontroli, które uruchamiane są na polecenie projektanta. System wykona serię kontroli obwodów elektrycznych, sprawdzając, czy użytkownicy nie przydzielili zbyt dużej liczby kontaktów elektrycznych wyposażenia, i upewniając się, czy wygenerowano wszystkie etykiety. Zasady, na których opiera się specyfika projektu inżynierskiego, są zintegrowane z istniejącymi normami w zakresie jakości, bezpieczeństwa i ochrony środowiskowa stosowanymi w firmie
Hatch Mott MacDonald.
• Integracja i rozbudowa serwera SQL i ProjectWise – istotnym elementem systemu jest integracja z ProjectWise, która umożliwia udostępnianie rysunków projektowych. Wielu użytkowników może łączyć się z bazą danych projektu w programie Promis.e® za pośrednictwem serwera SQL mieszczącego się w siedzibie firmy Hatch Mott MacDonald.

Nowy wymiar pracy
Oprogramowanie Promis.e® firmy Bentley włącza informacje do procesu projektowania firmy Hatch Mott MacDonald przy użyciu schematów 2D i modeli 3D, dzięki czemu projekty pozostają zgodne z normami określonymi przez klienta w toku realizacji. – W miarę jak użytkownicy programu Promis.e® rysują przewody, bazy danych automatycznie gromadzą informacje, które oprogramowanie wykorzystuje na dalszych etapach projektowania. Użytkownicy tworzą etykiety przewodów i plany kabli, nie zdając sobie nawet z tego sprawy – podsumował administrator Promis.e®.
System pozwala projektantom na wykorzystywanie mobilności informacji do opracowania wszystkich elementów wymaganych przez klienta ta. W rezultacie projekty firmy Hatch Mott MacDonald zawierają liczbę informacji niespotykaną wcześniej w projektach sygnalizacji kolejowej. Wraz z każdym elementem umieszczonym na rysunku program automatycznie tworzy wykaz materiałów
oraz dokonuje niezbędnych zmian w kosztorysach i budżecie. Rozwiązanie to znacznie skraca czas projektowania, poprawia dokładność i umożliwia zarówno współpracę, jak i ujednolicenie standardów we wszystkich projektach.

Korzystny BIM
Dzięki metodologii BIM informacje zgromadzone w trakcie fazy planowania i projektowania mogą zostać użyte i połączone z dodatkowymi danymi o projekcie i aktywach zgromadzonych w trakcie budowy, przynosząc większe korzyści w końcowej części procesu. Informacje przestrzenne i kontekstowe, które mogą zawierać stosowane kody projektowe i aktualne przepisy prawne, mogą być wykorzystane podczas budowy do dokładnego zdefiniowania i zarejestrowania tego, co zostało stworzone i co będzie wymagać konserwacji w przyszłości. Dla zarządców infrastruktury dostęp
do informacji, które mogą zawierać wszystko – od wielkości i lokalizacji do producenta, wydajności i zapotrzebowania energetycznego danego elementu wyposażenia – jest niezwykle ważny.– Ostatecznie wszelkie wyposażenie będzie wymagało modernizacji lub wymiany. Nowe elementy muszą być zgodne z pierwotnymi wymaganiami i aktualnym ustawodawstwem. Bez dostępu do zaufanych informacji – niezależnie od tego, gdzie i kiedy się ich potrzebuje – skuteczne i wydajne obsługiwanie oraz konserwowanie elementów infrastruktury staje się bardzo trudne – komentuje inż. Robert Handerson.

Zwrot na dużą skalę
Hatch Mott MacDonald zaczęła dostrzegać zwrot z inwestycji w formie jakości, elastyczności i funkcjonalności międzydyscyplinarnej. Firma spodziewa się zmniejszenia o 50% czasu spędzonego na pierwszym poziomie przepływu prac projektowych, co przełoży się na zniwelowanie o 20% kosztów lokalizacji projektowania modułowego. Projekty modułowe składają się na około 80% wszystkich zestawów planów projektowych. System zintegrowanych aplikacji promujących innowacyjne oferty w firmie Hatch Mott MacDonald badał również kwestię wykorzystania programów Bentley Navigator, Navigator Mobile i ProjectWise Worksite w obrębie zespołu w celu weryfikacji, analizy i przekazywania projektów za pomocą i-modeli. Osoby zainteresowane projektem mogą wykorzystać i-modele do bezpiecznego i dokładnego udostępniania informacji w obrębie zespołu. Poza umożliwieniem większego wglądu w projekt wykorzystanie zintegrowanych aplikacji pozwala firmie Hatch Mott MacDonald na prezentowanie istniejącym i potencjalnym klientom korzyści płynących z oferty przy użyciu iPadów, a także możliwości realizacji nowych, niestandardowych
usług. – Oprogramowanie Promis.e® firmy Bentley umożliwiło firmie Hatch Mott MacDonald dokonanie zmiany modelu metodologii projektowania, oszczędzając czas i pieniądze właścicieli przy jednoczesnym dostarczaniu innowacyjnych usług i zapewnianiu jakości – powiedział Inżynier Nathan Higgins, Lider ds. Kolejnictwa i Transportu w firmie Hatch Mott MacDonald. Ponadto dzięki integracji projektów sygnalizacji kolejowej z modelami projektowymi 3D budownictwa lądowego firma może osiągnąć swój cel polegający na przejściu do międzydyscyplinarnego procesu projektowania w strukturze 3D – a ostatecznie w strukturze 5D, która uwzględnia czas i koszty.

Steve Cockerell Industry Marketing Director, Rail, Bentley Systems

 

open