Home ARCHIWUM BUILDER – SIERPIEŃ 2016
BUILDER – SIERPIEŃ 2016
0

BUILDER – SIERPIEŃ 2016

0
0

Kiedy zapytałam doświadczonego kierownika budowy, co jest dla niego największym priorytetem w procesie realizacji, odpowiedział, że… BEZPIECZEŃSTWO! I choć na zapewnienie bezpiecznej budowy i wszystkich etapów realizacji inwestycji ma wpływ wiele czynników, m.in. technologie, sprzęt i maszyny budowlane, szkolenia, plan i organizacja placu budowy, to właśnie świadomość odpowiedzialności za to bezpieczeństwo kierownika budowy, kadry inżynierskiej, a następnie pracowników jest tu punktem wyjścia.

Statystyki są potwierdzeniem, że taka świadomość jest po stronie wykonawców (choć PIP wskazuje nieprawidłowości), ale jednocześnie – że wciąż brakuje jej u zarządzających obiektami. Z analiz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i Instytutu Techniki Budowlanej wynika, że najwięcej katastrof budowlanych występuje w obiektach oddanych już do użytkowania, co stanowi aż 91% ogółu przypadków. 9% zaistniało w trakcie budowy lub wykonywania robót budowlanych. To ważne wnioski z uwagi na temat bezpieczeństwa, któremu poświęcamy bieżący numer. O obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa przypominamy więc wszystkim uczestnikom procesu inwestycyjnego (nie tylko procesu budowy), również użytkownikom, których niewłaściwe działania lub zaniechania obowiązków są najczęstszym źródłem wypadków, awarii lub katastrof. Inspektorzy wskazują na brak kontroli obiektów, zły stan techniczny, zaniechanie istotnych napraw, nadmierne obciążenie stropów lub dachów i użytkowanie obiektu niezgodne z jego przeznaczeniem. Na bezpieczeństwo wpływ mają także wbudowane rozwiązania – ich trwałość i jakość. Dlatego oba te zagadnienia – bezpieczeństwa i jakości – przenikają się w sierpniowym „Builderze”.

Zapraszam do lektury!

Danuta Burzyńska
Redaktor Naczelna

SPIS TREŚCI>>

open