Home Biznes i Ludzie ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW
0

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW

0
0

Każdy przedsiębiorca musi samodzielnie podjąć decyzję dotyczącą wyboru źródła finansowania. Na co zwrócić uwagę, dokonując tego wyboru, i w jakim zakresie można pozyskać finansowanie? Sektor MSP odgrywa bardzo ważną rolę w gospodarce narodowej z uwagi na to, że tworzy nowe miejsca pracy i wytwarza znaczną część PKB.

Niestety sektor ten napotyka na swojej drodze liczne bariery, pomimo tego, że tak dużo daje społeczności. Jedną z nich jest niedobór kapitałów własnych, a co za tym idzie, niekiedy trudności w pozyskiwaniu finansowania zewnętrznego. Źródła finansowania działalności przedsiębiorstw można podzielić na dwie grupy: finansowanie wewnętrzne, czyli wkład własny właścicieli, zysk oraz finansowanie zewnętrzne, czyli kapitał obcy – dług, zobowiązanie.
Źródłem finansowania zewnętrznego mogą być kredyty i pożyczki, factoring lub leasing.
Każdy przedsiębiorca działający w dobrej wierze musi samodzielnie podjąć decyzję dotyczącą wyboru źródła finansowania. Dokonując wyboru, powinno się zwrócić uwagę przede wszystkim na korzyści płynące z dodatkowych źródeł finansowania, ale także na niebezpieczeństwa wynikające z pozyskanej formy finansowania, na ich elastyczność w obsłudze, na koszt wynikający z dodatkowych kapitałów, wielkość otrzymanego finansowania, a także na czas spłaty.
Ważny jest cel, na jaki mają zostać przeznaczone środki; jest to kapitał obcy, więc środki te nie są bezzwrotne, dlatego też cel przeznaczenia finansowania obcego musi być świadomy. Rozwiązania kredytowe mają pomóc sfinansować rodzaj potrzeby, a nie spowodować kłopoty w przedsiębiorstwie.

Wybór źródła finansowania
W zależności od celu przeznaczenia – od poprawy płynności finansowej, poprzez bieżące działanie, do dużych inwestycji deweloperskich – możemy sklasyfikować źródło finansowania.

Kredyt na działalność bieżącą
Finansowanie w tym zakresie można uzyskać w następujących formach:
• kredyt obrotowy i kredyt w rachunku bieżącym – bieżące potrzeby spłata, zadłużenia w innym banku,
• kredyt w rachunku bieżącym – elastyczny dostęp do gotówki i możliwość jej wykorzystania w miarę potrzeb płatniczych, co pozwoli zagwarantować płynność finansową firmy,
• kredyt płatniczy – pokrycie przejściowego niedoboru środków finansowych, dla posiadaczy czynnych rachunków bieżących,
• karta kredytowa – bieżąca działalność firmy (odroczony termin płatności do 56 dni).

Kredyt na działalność inwestycyjną
Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego lub trwałe zwiększenie majątku klienta, np. zakup maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości itd., a także na spłatę zadłużenia (kredytu inwestycyjnego) w innym banku. Finansowanie Biedronek, inwestycje od tzw. zera.

Przetargi JST, JSP
Usługa ta w łatwy i szybki sposób umożliwia uzyskiwanie środków pieniężnych pod wierzytelności, których płatnikiem są Jednostki Samorządu Terytorialnego. Wyznacznikiem oceny zdolności jest zawarty kontrakt.

Profesjonaliści
Oferta dla profesjonalistów przedstawia się następująco:
• kredyt obrotowy i kredyt w rachunku bieżącym – bieżące potrzeby, spłata zadłużenia w innym banku,
• produkt dla profesjonalistów, czyli przedstawicieli zawodów zaufania publicznego prowadzących działalność gospodarczą,
• w ramach oferty dla profesjonalistów klienci mogą otrzymać pożyczkę w kwocie od 10 tys. zł do 500 tys. zł bez zabezpieczenia. Proponujemy oferty z atrakcyjną marżą w wysokości od 1,95%. Maksymalny okres kredytowania wynosi 10 lat. Oferta skierowana jest do przedstawicieli zawodów zaufania publicznego prowadzących działalność gospodarczą.

Konsolidacje kredytowe
Są trzy możliwości:
• kredyt obrotowy i kredyt w rachunku bieżącym – bieżące potrzeby, spłata zadłużenia w innym banku,
• profesjonaliści – do 500 tys. zł bez zabezpieczenia; okres kredytowania do 10 lat; procentowanie od 3,5% Plus WIBOR (istnieje możliwość połączenia zobowiązań firmowych i prywatnych),
• przedsiębiorcy z linii mikro i małych przedsiębiorstw – do 10 mln zł z zabezpieczeniem, okres kredytowania do 20 lat.

Refinansowanie zobowiązań firmowych
Możliwe formy refinansowania:
• kredyt obrotowy i kredyt w rachunku bieżącym – bieżące potrzeby spłata, zadłużenia w innym banku,
• szybkie/uproszczone refinansowanie zobowiązań bez zabezpieczenia / z zabezpieczeniem bez dokumentów dochodowych – analiza na obecnej obsłudze zobowiązania. Warunek – zobowiązanie musi być w obecnym banku od 18 miesięcy,
• standardowe refinansowanie zobowiązań firmowych na dokumentach dochodowych z zabezpieczeniem i bez zabezpieczenia do wysokości zdolności kredytowej.

Leasing – decyzja w 15 minut (uproszczona do 30 tys. zł)
Korzyści w przypadku tej formy finansowania to niewielkie zaangażowanie własnego kapitału, optymalizacja obciążeń podatkowych (tarcza podatkowa) i możliwość rozliczenia podatku VAT.

Faktoring
Faktoring jest usługą finansową polegająca na nabywaniu od przedsiębiorców, za określoną cenę, wierzytelności przysługujących im w stosunku do ich kontrahentów oraz świadczeniu na rzecz przedsiębiorcy wielu innych usług. To redukcja ryzyka i poprawa skuteczności działania bez wzrostu zadłużenia!

Pozyskiwanie dotacji unijnych
Współpracujemy z zespołem ekspertów, którzy od 10 lat zarządzają projektami z zakresu rozwoju i modernizacji przedsiębiorstw. Specjalizują się w funduszach europejskich, pożyczkach unijnych, finansach, prawie oraz handlu zagranicznym. Zajmują się kompleksowym doradztwem biznesowym w zakresie pozyskiwania, koordynacji oraz rozliczania dotacji unijnych. Przeprowadzają audyty dotacyjne oraz sporządzają dokumentację biznesplanu unijnego.

 


O autorce:
MONIKA MOJZESOWICZ – z wykształcenia ekonomista, z zamiłowania finansistka, spełniona mama dwóch synów, szczęśliwa żona. Doświadczenie zdobywała w m.in. w Kredyt Banku, Millennium, Polbanku, Raiffeisenie i DnB Nord. Teoretyk i praktyk, dzięki czemu rozumie potrzeby klientów i jest jej łatwiej rozwiązywać problemy i dobierać rozwiązania. Kariera: zaczynała od stanowiska kasowego, następnie Doradcy Hipotecznego, Doradcy Firmowego, obecnie jest Dyrektorem Departamentu Firmowego w Expanderze. W finansach od 17 lat – cel osiągnięty dzięki ciężkiej pracy, charyzmie i pasji do finansów firmowych. Jak mówi: pracuje ze wspaniałymi osobami, spełnia się jako szef, doradca i koleżanka.

open