Home Biznes i Ludzie Jak efektywniej zarządzać rezerwami płynności?
Jak efektywniej zarządzać rezerwami płynności?
0

Jak efektywniej zarządzać rezerwami płynności?

0
0

Przepływy pieniężne firm są jednym z najważniejszych wskaźników finansowych przy ustaleniu, czy firma stoi na solidnym fundamencie, czy polityka cenowa przedsiębiorstwa działa w sposób poprawny lub czy firma ma wystarczającą ilość klientów do jej prawidłowego funkcjonowania.

Aby twoja firma działała prawidłowo, jako jej właściciel, musisz mieć pełną kontrolę nad jej przepływami pieniężnymi. Jednakże, trzeba także powiedzieć, że nieprawidłowy przepływ gotówki w firmie nie zawsze jest oznaką złej sytuacji finansowej. Należy jednak zawsze zbadać przyczynę tego stanu. Dla przykładu: ujemny przepływ pieniężny jest dopuszczalny ale tylko we wczesnej fazie rozwoju przedsiębiorstwa, czy w sytuacji kiedy firma rozszerza swoją działalność lub jeśli rozrosła się na tyle, że budzi pełne zaufanie na rynku. 

Mówiąc dużo prościej. Dodatnie przepływy pieniężne oznaczają, że firma jest dobrze zarządzana. Innymi słowy, generuje natychmiastowy zysk i ma wystarczająco dużo środków finansowych na koncie, z których może pokryć swoje bieżące wydatki.  

 

cash flow występują trzy rodzaje przepływów.

Pierwszy i podstawowy to przepływy z działalności operacyjnej. Istotny przede wszystkim dla inwestorów. Definiowany jako podstawa działalności spółki. Rdzeń, a to oznacza że powinna generować nadwyżkę przychodu nad wydatkami. W prawidłowo prowadzonej spółce saldo z działalności operacyjnej powinno być dodatnie. Wartości ujemne świadczą o mniejszych lub większych kłopotach finansowych firmy.

Drugim rodzajem są przepływy z działalności inwestycyjnej. Wynikają ze sprzedaży lub nabycia składników trwałych. Dla przykładu: maszyn, budynków, hal, magazynów. Paradoksalnie ujemne wartości z działalności inwestycyjnej są wiadomością dobrą. Świadczą o wzroście i rozwoju firmy.

Trzecim i ostatnim są przepływy z działalności finansowej, które wynikają z obrotu np. emisjami akcji czy kredytami. Dodatnie saldo w przypadku przepływów z działalności finansowej oznacza, że firma pozyskuje kapitał na finansowanie rozwoju. Sumę tych trzech strumieni przepływu środków finansowych traktuje się jako zysk netto w gotówce. Stanowią ocenę wiarygodności finansowej firmy. 

 

Czym jest przepływ gotówki i dlaczego jest tak ważny dla twojego biznesu?

Ściśle mówiąc, przepływy pieniężne są czystą formą analizy zysków. I to w sensie dosłownym. Dla ciebie jako właściciela firmy, silny, dodatni przepływ środków pieniężnych jest ważny z kilku powodów. Najważniejszym jest to, że działa on jako bufor na niepewne czasy, takie jak recesja, długotrwały kryzys czy załamanie rynku. Wówczas pomaga kontynuować działalność nawet wtedy gdy sytuacja finansowa firmy i ta na rynku staje się naprawdę bardzo trudna. Ponad to chroni Twoja firmę przed stratami kredytowymi wynikającymi z niezapłaconych faktur i z zapewnienia środków na pokrycie również własnych długów. Prawda jest taka, że jeśli chcesz rozwijać swoją firmę, silne, dodatnie przepływy pieniężne pozwolą na zainwestowanie części dochodów z powrotem w swoja firmę bez konieczności korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania. Jak dla przykładu kredyty bankowe.   

Pieniądze wychodzące jak i przychodzące w firmie są opisane w rachunku przepływów pieniężnych, które stanową ocenę jak dobrze firma jest zarządzana swoimi kosztami ale także i przychodami. Krótko mówiąc, rachunek przepływów pieniężnych określa, czy firma ma wystarczającą ilość pieniędzy, aby utrzymać swoją bieżącą działalność finansowąPonad to, jest to pomocne narzędzie do przewidywania przyszłości firmy. Nasuwa się więc pytanie o to, czy dodatnie przepływy pieniężne są dobre, a ujemne złe? i czy od tego są wyjątki? 

WIĘCEJ NA BISNODE.PL

 

open