Home Biznes i Ludzie JAK LIDERZY BUDUJĄ PORTFELE
JAK LIDERZY BUDUJĄ PORTFELE
0

JAK LIDERZY BUDUJĄ PORTFELE

0
0

Z jakim portfelem zamówień czołowi generalni wykonawcy budowali swoją pozycję rynkową w 2022 roku? Jak zamierzają komponować swój portfel w przyszłych latach? Gdzie zwiększą swój udział, w jakich sektorach go ograniczą? Na jakie czynniki szczególnie będą zwracać uwagę? Pytania skierowaliśmy do szefów firm, które w rankingu przygotowanym przez PwC i „Buildera” niezmiennie plasują się na wysokich pozycjach.


WOJCIECH TROJANOWSKI, Członek Zarządu, STRABAG

STRABAG jest obecny na polskim rynku budowlanym już od 35 lat. Jubileuszowy rok naszej działalności, pomimo trudności, z jaką boryka się cała branża, możemy zaliczyć do bardzo udanych – nasz portfel zamówień jest największy w historii i wynosi obecnie 8 mld PLN. Dzięki pracy zespołu 6500 naszych pracowników, jesteśmy drugą co do wielkości firmą na rynku budowlanym w Polsce i jedną z trzech największych spółek Koncernu STRABAG SE na rynku europejskim. Nasza działalność znacząco wpływa na rozwój krajowej infrastruktury drogowej i kolejowej, dróg samorządowych oraz obiektów użyteczności publicznej. STRABAG wybudował blisko 30% z ponad 4200 km dróg szybkiego ruchu – zrealizowaliśmy ponad połowę długości polskich autostrad! Jesteśmy stabilnym partnerem biznesowym dla naszych klientów i kontrahentów sektora komercyjnego i przemysłu. Rok 2022 to niepewny czas i czas dużych zmian na rynku budowlanym w Polsce i Europie, które są wynikiem wojny w Ukrainie i bardzo wysokiej inflacji. Działamy we wszystkich segmentach budownictwa w Polsce. Dywersyfikacja naszych usług pozwala na funkcjonowanie firmy w tak niepewnych czasach.

W ciągu ostatnich 18 miesięcy podpisaliśmy 10 kontraktów z GDDKiA, które obecnie wchodzą w fazę projektowania oraz pierwszych prac budowlanych. Jesteśmy na pierwszym miejscu w kolejnych dwóch dużych projektach, które mamy zamiar realizować na zlecenie zarządcy infrastruktury drogowej.

Ten rok jest bardzo dobry w segmencie regionalnego budownictwa drogowego ze względu na dostępność finansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego. Warte podkreślenia jest to, że 2/3 prowadzonych kontraktów wykonujemy na zlecenie polskich samorządów, podnosząc bezpieczeństwo i komfort życia lokalnych społeczności. Samorządy to dla nas bardzo ważny partner.

Dobrze wykorzystaliśmy ten czas, nasze regionalne struktury mają zbudowane portfele na następny rok. I choć przetargów w tym okresie były dużo, to jednak aż 40% z nich nie rozstrzygnięto ze względu na przekroczenie budżetu. Dlatego niepokoi nas kondycja samorządów, na którą wpływ ma wzrost kosztów energii oraz utrzymania infrastruktury

Budownictwo kolejowe jest obecnie w fazie wyczekiwania na kolejne projekty związane z modernizacją i budową nowych linii, tak ważnych z punktu widzenia obecnej sytuacji geopolitycznej. Mamy nadzieję na kolejne przetargi w tym zakresie, które pozwolą wykorzystać nasz potencjał. Ten rok poświeciliśmy na prace związane z budową i modernizacją ponad 70 km linii kolejowych. Powstaje zupełnie nowy 50 km odcinek dwutorowej linii E59 z Poznania do Szczecina oraz 20 km odcinek czterotorowej linii aglomeracyjnej E30 w Krakowie, gdzie zakończono prace przy budowie wszystkich trzech mostów kolejowych na Wiśle. Charakterystyczne łuki wykonane o konstrukcji łuków sieciowych network arch stały się elementem charakterystycznym przestrzeni miejskiej. Projekt ten został doceniony przez mostowców i znalazł się wśród dwóch europejskich obiektów nominowanych do nagrody głównej międzynarodowego konkursu IABSE Awards.

Wzrost kosztów materiałów budowlanych ma wpływ na budownictwo kubaturowe, w szczególności na nowe inwestycje . Jednakże klienci zaufali nam i powierzyli projekty inwestycyjne o wartości ponad 1,4 mld PLN. Jest to największy w historii Budownictwa Ogólnego STRABAG portfel zamówień. To wynik naszej wieloletniej działalności na tym rynku, gdzie STRABAG jest stabilnym partnerem dla inwestorów prywatnych, który oferuje wysoką jakość usług budowalnych. Inwestycje realizowane przez STRABAG znajdują uznanie branżowych ekspertów. Przekazany do użytku pod koniec ubiegłego roku warszawski biurowiec Central Point, otrzymał tytuł Budowy Roku 2021 PZiTB. Powierzono nam budowę obiektów medycznych, tak ważnych dla sprawnego funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej. Zakończyliśmy prace przy budowie trzech obiektów dla potrzeb Wojskowego Instytutu Medycznego oraz jednego dla samorządu m.st. Warszawy. Obecnie trwają prace przy budowie Szpitala Bielańskiego, który powstaje zgodnie z metodologią BIM – jest pierwszym tego typu projektem prowadzonym jej wykorzystaniem przez samorząd w Polsce.

Należymy do czołówki firm działających na rynku budowlanym w Polsce i niezaprzeczalnie osiągnięcie takiej pozycji na rynku, nie byłoby możliwe bez zaangażowania całego zespołu naszych pracowników.


PIOTR KLEDZIK, Prezes Zarządu, PORR

Rok 2022 możemy zaliczyć do satysfakcjonujących zarówno pod względem zrealizowanego przerobu, który po 3 kwartałach wynosi 7,2 mld pln, jak i pod względem nowych pozyskanych zleceń. Top 10 wśród projektów realizowanych przez PORR to inwestycje infrastrukturalne z obszaru dróg, kolei i energetyki, a wśród nich znajdują się takie flagowe obiekty jak: terminal LNG w Świnoujściu, S3 Bolków – Kamienna Góra, LK 131 (LOT A) Chorzów-Nakło, czy rozpoczęta w ostatnich tygodniach budowa kompleksu budynków biurowych dla PSE w Radomiu.

Konsekwentnie dążymy do tego, aby nasza oferta i portfel zamówień był zdywersyfikowany. Począwszy od infrastruktury drogowo-mostowej, kolejowej, wodnej, przez hydrotechnikę śródlądową, morską, projekty infrastruktury publicznej, po mieszkania i sferę przemysłową, wszędzie jesteśmy już obecni. W zasadzie trudno dziś wskazać branżę, w której PORR nie mógłby konkurować.

Realizujemy także mniejsze kontrakty. Nasza organizacja jest podzielona na regiony, które mają za zadanie startować także w tego typu przetargach, o ile możemy być konkurencyjni. Te najmniejsze to nie nasza nisza, bo lokalne firmy wspaniale sobie dają z nimi radę. Ale już przetargi średnie bywają trudne, wymagające technologii, i my się w tym znakomicie sprawdzamy.

U progu nowego roku oprócz podsumowań warto też zacząć mówić o ryzykach związanych z nadchodzącymi miesiącami. Po okresie optymizmu związanego z odpornością branży budowlanej na negatywne skutki pandemii mijający rok był naznaczony konfliktem za sąsiednią granicą. O ile okres epidemii mijał pod hasłem zerwanych łańcuchów dostaw, czy chwilowych problemów z rękoma do pracy, o tyle obecnie naszą rzeczywistość dominują słowa „inflacja”, ,,rosnące koszty materiałów”, czy ,,waloryzacja”.

Istotnym wyzwaniem dla branży budowlanej był bezprecedensowy wzrost cen materiałów budowlanych. Obecnie proces ten wyhamował i można nawet zaobserwować tendencje odwrotne, aczkolwiek ich poziom w porównaniu do roku 2021 jest nadal wysoki. Analiza bieżących trendów wskazuje, że jest to powiązane m.in. ze zmniejszonym popytem rynkowym. Wyhamowanie sektora budownictwa mieszkaniowego oraz opóźnienia w wydawaniu decyzji ZRID powodują większą dostępność materiałów, czy brygad roboczych. Nie można jednak na chwilę obecną uznać takiej sytuacji za trwałą – już dziś prognozujemy większe spadki w czwartym kwartale 2022.  Materiały, które nadal odnotowujemy na wysokim poziomie są w dużej mierze uzależnione od czynników kosztotwórczych takich jak: gaz, ropa, energia, kursy walut.

W nadchodzących miesiącach kluczowe będzie pozyskiwanie kolejnych projektów finansowanych z programów inwestycji publicznych, szczególnie tych związanych z unijnym finansowaniem. To one stanowią gwarancję dalszego rozwoju branży budowlanej w Polsce, w szczególności w zakresie budownictwa kolejowego i drogowego.

Kluczowe jest dziś posiadanie strategii opartej o realną ocenę ryzyk i skuteczne zarządzanie nimi. Mój osobisty ranking czynników krytycznych dla przyszłości rodzimej branży budowlanej to: rosnące koszty zatrudnienia, koszty materiałów, adaptacja limitów waloryzacyjnych, zapewnienie dalszego wysokiego poziomu inwestycji przy adekwatnej płynności finansowej, brak planów zagospodarowania przestrzennego i niska dostępność terenów inwestycyjnych oraz szybka transformacja budownictwa w kierunku zrównoważonego rozwoju. To kluczowe wyzwania nie tylko na 2023 rok, ale na kilka następnych lat.


JERZY MIRGOS, Prezes Zarządu, Mirbud

W 2022 roku Grupa Kapitałowa MIRBUD dysponowała portfelem zamówień przekraczającym 5 mld złotych do realizacji do roku 2025. Jednym z naszych najważniejszych celów biznesowych jest utrzymanie portfela na podobnym poziomie. Dzięki temu poziom przychodów w Grupie będzie się utrzymywał na satysfakcjonującym dla nas poziomie.

Wśród najważniejszych kontraktów w portfelu znajdują się przede wszystkim umowy na budowy dróg ekspresowych i autostrad, realizowane dla GDDKiA. Portfel jest zdywersyfikowany i około połowę aktualnych przychodów Grupa osiąga poprzez realizację kontaktów budownictwa kubaturowego, w tym dużych obiektów sportowych (stadiony, hale sportowe), edukacyjnych, wojskowych oraz przemysłowych.

W kolejnym roku wyzwaniem będzie utrzymanie portfela zamówień na poziomie powyżej 5 mld złotych. Zmieni on nieco strukturę. Spodziewamy się mniejszego udziału kontraktów budownictwa przemysłowego, będziemy dalej dywersyfikować portfel w kierunku kontraktów budownictwa infrastrukturalnego oraz kontraktów kubaturowych pozyskiwanych w ramach zamówień publicznych. Jednak o tym ile nowych zamówień uda się pozyskać będzie decydowała w głównej mierze dostępność środków przeznaczonych na inwestycje w ramach rządowych i europejskich programów inwestycyjnych.


KRZYSZTOF FIGAT, Prezes Zarządu, Polimex Mostostal

Już prawie za nami 2022 rok – rok intensywnego wysiłku nad realizacją pozyskanych kontraktów, rok ciągłej pracy nad wzmacnianiem zdrowego portfela zamówień na kolejne lata we wszystkich segmentach rynku, w jakich działają nasze spółki i wypełnienia zobowiązań, jakie złożyliśmy naszym interesariuszom.

W 2022 roku nadal koncentrowaliśmy swoją działalność biznesową w kluczowych dla nas segmentach: energetyka i serwis, nafta, chemia, gaz, segment produkcja oraz segment budownictwo przemysłowe i infrastruktura, zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Po pierwszym półroczu 2022 roku, mimo niestabilnej sytuacji na rynku, ciągłych wahań cen materiałów budowlanych oraz stale pojawiających się licznych problemów z ich dostępnością, dzięki wielkiemu zaangażowaniu i ciężkiej pracy naszych pracowników zaprezentowaliśmy rekordowo dobre wyniki Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal. Grupa Kapitałowa w I półroczu 2022 wygenerowała zysk na działalności operacyjnej w wysokości 109 mln PLN, czyli o 63% więcej w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Największe przychody ze sprzedaży zostały osiągnięte w Segmentach Produkcja i Energetyka – łącznie 77% przychodów.

Warto podkreślić, że nasz portfel zamówień na koniec czerwca 2022 roku wyniósł 4,4 mld PLN, co razem z nowymi projektami zapewnia nam stabilne przychody na okres dłuższy niż dwa najbliższe lata obrotowe. Nasza elastyczność, a także dywersyfikacja oferty i otwartość na potrzeby klientów pomagają nam kontynuować działalność na pełnych obrotach.

Wzmacniamy własne zasoby i specjalistyczne kompetencje w zakresie energetyki jądrowej. Od początku tego roku podpisaliśmy porozumienia o współprace przy budowie elektrowni jądrowych z największymi graczami w tym segmencie energetyki z Westinghouse, Bechtel, EDF i Korea Hydro & Nuclear Power. Jesienią otworzyliśmy nowe biuro Gliwicach dedykowane do projektowania i realizacji projektów z energetyki odnawialnej zarówno na potrzeby własne Grupy, jak i rynku.

Jesteśmy gotowi do realizacji projektów EPC niemalże w każdym segmencie rynku. Pilnujemy, jak utrzymać najwyższą pozytywną rentowność realizowanych przez nas projektów

Zbliżający się 2023 rok będzie zależał w dużej mierze od cen na rynku i koniunktury w kluczowych dla nas branżach. Wśród wyzwań dla Grupy Kapitałowej należy wymienić trudny do przewidzenia długoterminowy wpływ przedłużającej się wojny na Ukrainie na rynek pracy, dostęp do materiałów, tempo rozwoju gospodarczego kraju i decyzje inwestycyjne Klientów. Naszym celem jest skupienie się na wszystkich projektach, które mogą zapewnić Grupie Kapitałowej stabilne, satysfakcjonujące przychody i równie satysfakcjonujące marże, przy utrzymaniu wysokiej jakości usług.

Spółka aktualnie realizuje projekty strategiczne m.in.:

  • budowa dwóch bloków gazowo-parowych przy Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie koło Gryfina dla Grupy PGE
  • budowa Nowej Elektrociepłowni Czechnica w Siechnicach dla PGE Energia Ciepła
  • budowa bloku energetycznego w oparciu o paliwo węglowe w Puławach dla Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” SA
  • budowa kotłowni gazowej w PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie
  • budowa nowych jednostek wytwórczych – w tym źródła kogeneracyjnego w PGE Energia Ciepła w Elektrociepłowni Bydgoszcz II
  • budowa trzech zbiorników magazynowych o pojemności 32.000 m3 dla produktów naftowych kl. lll wraz z infrastrukturą w Bazie Paliw dla PERN SA nr 4 w Rejowcu
  • rozbudowa linii tramwajowej w Olsztynie

LESZEK MAREK GOŁĄBIECKI, Prezes Zarządu, Unibep

Unibep SA ma historyczny portfel zleceń pod względem jego zasobności – jak informowaliśmy na początku roku – w części budowlano-infrastrukturalnej mieliśmy zamówienia na kwotę ok. 3,5 mld. I przez cały rok wykonaliśmy fantastyczną pracę, gdyż – biorąc pod uwagę niekorzystne uwarunkowania gospodarcze związane z wojną w Ukrainie, ale także wysoką inflację, zahamowanie inwestycji itd. – na IV kwartał 2022 r. i lata kolejne mamy podpisane kontrakty na kwotę ok. 3,2 mld zł. Co ważne – w każdym z naszych segmentów działalności ma podpisane umowy, które pozwalają w pełni wykorzystać potencjał zasobów, które posiadamy.

Grupa Unibep po raz kolejny udowadnia, że będąc grupą zdywersyfikowaną – dla przypomnienia pracujemy w generalnym wykonawstwie, mamy segment energetyczno-przemysłowy, produkcję wielorodzinnych budynków modułowych, realizowaną przez Unihouse SA, poprzez Unidevelopment SA prowadzimy działalność deweloperską oraz działamy w szeroko pojętym segmencie infrastrukturalnym – jesteśmy firmą bardziej stabilną, bo gdy w jednym segmencie są jakieś niekorzystne tendencje, to w innym jest lepiej. Dziś jest podobnie – o ile w budownictwie mieszkaniowym widzimy zahamowanie inwestycji, to jest dużo pracy i inwestycji w segmencie budownictwa energetycznego, jest też dużo zleceń w infrastrukturze.

Wszystkie nasze inwestycje są z naszego punktu widzenia ważne i robimy wszystko, by nasi klienci byli w pełni zadowoleni z jakości prac. Pragnę jednak zwrócić uwagę na dwie wyjątkowe inwestycje: budowę Akademii Muzycznej w Bydgoszczy – największej inwestycji budowlanej w woj. kujawsko-pomorskim oraz budowę pomp cieplnych dla Viesssmann Technika Grzewcza Sp. z o.o. w Legnicy.

Budowanie portfela na przyszłość jest związane ze zmianami na rynku – będzie rozwijać się segment energetyczny, który już dziś – po roku od jego powołania w struktura Unibep SA – ma portfel na poziomie 700 mln zł. Naszym zdaniem to właśnie budownictwo skorzysta ze zmian związanych z transformacją energetyczną, która ma miejsce w Polsce. Zespół Unibep SA ma wszystkie kompetencje, by kompleksowo realizować projekty energetyczne na terenie całego kraju.

Spodziewamy się dużej liczby przetargów w infrastrukturze, ale także będą zamówienia z szeroko pojętego sektora obronności. Z naszego punktu widzenia cieszy rozwój budownictwa modułowego w Niemczech, gdzie Unihouse już buduje wielorodzinne budynki w tej technologii.

Generalnie jednak w branży budowlanej wiele zależeć będzie od tego, jak długo potrwa wojna w Ukrainie. Bo tu pojawia się także możliwość odbudowy tego kraju – chcę tylko dodać, że Unibep SA ma na rynku ukraińskim duże doświadczenie, pracowaliśmy tam kilka lat i zrealizowaliśmy chociażby dwie wielkie galerie handlowe, warte ok. 80 mln Euro. Jesteśmy przygotowani, by włączyć się w odbudowę Ukrainy, ale jest jeden warunek: wojna musi się zakończyć.

Dziś jednak jest wiele niewiadomych, na wiele z nich nie mamy wpływu. Dlatego obecnie skupiamy się dobrze wykonywanej pracy i elastycznym reagowaniu na dynamiczne zmiany na rynku, myśląc o przyszłości. Wszystko po to, by zapewnić bezpieczeństwo i stabilność i naszym klientom, i naszej firmie.


MIGUEL ANGEL HERAS LLORENTE, Prezes Zarządu, Mostostal Warszawa

W roku 2022 w szczególny sposób można było zweryfikować odporność spółek budowlanych na dynamiczne zmiany otoczenia rynkowego. Wojna w Ukrainie i jej gospodarcze i społeczne skutki wpłynęły na silne wzrosty cen podstawowych materiałów budowlanych, m.in. stali i produktów ropopochodnych, a także energii i paliw. W pierwszych tygodniach rosyjskiej agresji doświadczyliśmy, praktycznie z dnia na dzień, odpływu części pracowników, którzy wrócili na Ukrainę walczyć o jej wolność. Kolejne miesiące przyniosły spowolnienie wzrostu gospodarczego i kilkunastoprocentową inflację, a także niepewność związaną z realizacją planów inwestycyjnych. Ważne jest, aby docenić i pogłębić współpracę z większością naszych klientów (publicznych i prywatnych) w celu złagodzenia skutków wspomnianych powyżej okoliczności.

Ostatnie miesiące udowodniły, że Grupa Mostostal Warszawa jest dobrze przygotowana i zdolna do skutecznej odpowiedzi nawet na silne zmiany otoczenia rynkowego. Ważną rolę w tym zakresie pełni przemyślana i bezpieczna polityka ofertowania, która już w poprzednich latach pozwoliła nam zbudować zdywersyfikowany i zdrowy portfel zamówień, obejmujący wszystkie segmenty budownictwa: budownictwo kubaturowe, energetyczne, infrastrukturalne. Dywersyfikacja dotyczy nie tylko rodzajów realizowanych obiektów, ale również doboru kontrahentów (pracujemy dla publicznych: centralnych i samorządowych, a także prywatnych inwestorów), a także struktury naszej Grupy Kapitałowej, która obejmuje spółki realizujące zadania z zakresu generalnego wykonawstwa, remontów i projektowania. Działając w ramach Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa, oprócz oczywistych korzyści, takich jak wzajemne wsparcie i współpraca w Grupie, pogłębiamy naszą dywersyfikację.

Obecnie dysponujemy zdrowym, zdywersyfikowanym i bezpiecznym portfelem zamówień o wartości na poziomie 3,2 mld zł (stan na koniec września br.). W 2023 r. planujemy kontynuować prowadzoną politykę ofertowania, starając się o pogłębienie dywersyfikacji oraz korzystne zlecenia.


MARCIN HUTYRA, Wiceprezes wykonawczy, Skanska Central Europe

W Skanska Central Europe zabezpieczyliśmy portfel zamówień, aby zrealizować przychody roku 2022 i większość na rok 2023. Daje nam to zarówno solidny fundament, jak i pozwala na kontynuowanie szczegółowej selekcji projektów do oferowania. Zysk przed sprzedażą to nasza długoterminowa strategia, dlatego koncentrujemy się na starannym kalkulowaniu kosztów i ocenie ryzyka. Realizacja naszych strategicznych priorytetów, doprowadziła nas do osiągnięcia dobrych i stabilnych wyników po 3 kwartałach 2022 roku. Ma to miejsce, mimo że rynek budowlany w Europie Środkowej mocno odczuwa skutki rosyjskiej inwazji na Ukrainę, a wspólnym mianownikiem wydarzeń w branży budowlanej jest niepewność i ograniczona przewidywalność. Pomimo wyzwań na rynku, nasze przychody w Europie wzrosły, a rentowność poprawiła się. Posiadanie silnej i zrównoważonej pozycji finansowej jest w obecnych czasach atutem. Dzięki niej jesteśmy wiarygodnym partnerem dla klientów, dostawców i innych partnerów biznesowych. Solidne zaplecze finansowe, mimo wyzwań rynkowych, pozwoli nam również na maksymalne wykorzystanie możliwości biznesowych, gdy tylko się one pojawiają.

Jeśli chodzi o przewidywania na przyszły rok, to uważnie monitorujemy sytuację. Z jednej strony na rynek silnie oddziaływać będzie inflacja, presja na podwyżki, wyższe ceny energii. Z drugiej strony będziemy obserwować mniejszą liczbę ogłaszanych przetargów. Na ten moment widzimy, że dostępność materiałów budowlanych nieco się poprawiła, ale dominującym ryzykiem są obecnie ceny materiałów powiązane z cenami energii i paliw oraz ceny energii w ogóle. Mają one wpływ na koszty budowy, ale głównie ograniczają możliwości inwestorów. W tych warunkach bardzo trudno jest planować budżety dla projektów długoterminowych. Ściśle współpracujmy z naszymi klientami w obliczu takich wyzwań jak rosnące koszty i zakłócenia w łańcuchu dostaw. Wspólnie z inwestorami i podwykonawcami szukamy rozwiązań projekt po projekcie. Doceniamy konstruktywne podejście inwestorów i aktywnie współpracujemy w celu znalezienia modelu uwzględniającego realne koszty.


MICHAŁ SKOWRON, Prezes Zarządu, Dekpol Budownictwo

Budowa pozycji rynkowej Dekpol Budownictwo jest wynikiem przyjętych strategii rozwoju. Opieramy je na trzech filarach – kapitale ludzkim, ekspertyzie technicznej i menedżerskiej oraz atrakcyjnej i szeroko dostępnej ofercie. Od początku istnienia głównymi architektami sukcesów firmy byli zaangażowani pracownicy. Ten kapitał w ostatnich latach znacząco zyskał na wartości, gdyż wraz z rozwojem dołączyło do nas wiele nowych osób oferujących swoje cenne doświadczenia zawodowe. Czerpiemy z fenomenalnego siedliska zróżnicowanej wiedzy, wydobywając elementy pożądane dla naszej wizji rozwoju. Chcemy wyróżniać się kreatywnością, krytycznym spojrzeniem, zdolnością kompleksowego rozwiązywania problemów oraz umiejętnością zaangażowania ludzi w pracę. Zachowaliśmy walor firmy inżynieryjno-budowlanej z dużym spectrum własnych możliwości w różnorodnych projektach. Charakterystyka naszych realizacji jest zróżnicowana – hale logistyczne, obiekty przemysłowe, salony aut, MOPy, duże obiekty handlowe. Wykonujemy obiekty mieszkalne i hotelowe dla firmy Dekpol Deweloper. Uruchomiliśmy dział B+R odpowiadający za kreowanie nowych modeli technicznych, współpracując ściśle z naszymi czterema zakładami prefabrykacji żelbetowej oraz konstrukcji stalowych. Mocnym argumentem w zakresie budowy portfela zamówień jest atrakcyjność i szeroka dostępność oferty. Po zbudowaniu silnej pozycji na terenie Pomorza firma rozwijała działalność w całym kraju, powstało 30 lokalnych zespołów realizacyjnych. Dotarliśmy do nowych Klientów, dywersyfikując portfel realizacji. Jestem zadowolony ze startu biura regionalnego w Poznaniu, tworzymy struktury handlowe na Śląsku. Mamy wiele ciekawych projektów. Wymieniając tylko kilka, wspomnę o fabrykach BTS Panattoni dla Borg Warner, Flex czy Ontex, dużych obiektach magazynowych dla CTP i Panattoni, projektach Raben, Morat Swoboda, Marathon, Solaris, Balex, Sol Marina, Press Glass na Litwie. Budujemy obiekty stacji antarktycznej IBB PAN na wyspie Króla Jerzego. To nasza wielka duma. Plany na przyszłość opieramy o dalszą dywersyfikację portfela w kierunku obiektów skomplikowanych, eksport usług oraz budowanie oferty w sposób, który doprowadzi nas do pozycji generalnego wykonawcy pierwszego wyboru.


MAŁGORZATA WINIAREK-GAJEWSKA, Prezes Zarządu, Grupa NDI

Kończący się 2022 rok postawił przed nami kolejne wyzwania, których nikt nie mógł się spodziewać. Wojna w Ukrainie w oczywisty sposób wpłynęła na nasze funkcjonowanie – wszystkich w tym samym stopniu dotyka wzrost cen materiałów budowlanych, usług, paliwa czy energii elektrycznej.

Jednocześnie patrząc na efekty naszej pracy w mijającym roku, mamy powody do zadowolenia. Zakończyliśmy jeden z naszych kluczowych projektów, jakim był Przekop Mierzei Wiślanej. To skomplikowane, wielobranżowe zadanie zamknęliśmy w terminie kontraktowym, choć na czas jego realizacji przypadła najpierw pandemia COVID-19, a następnie wspomniany już wybuch wojny w Ukrainie.

Sfinalizowaliśmy także prace przy przebudowie węzła dróg krajowych 81/86 w Katowicach oraz budowę kluczowego, 77-kilometrowego odcinka gazociągu Polska-Litwa (Konopki-Kuków). Te i wiele innych pomyślnie zrealizowanych projektów to efekt i zasługa ciężkiej pracy i determinacji całej naszej Załogi.

Największy wolumen w naszym portfelu zamówień stanowiły projekty infrastrukturalne,
i z całą pewnością w nadchodzącym roku ta proporcja zostanie zachowana. Pozyskaliśmy kontrakty w obszarze infrastruktury drogowej, realizujemy projekty hydrotechniczne, energetyczne oraz projekty w obszarze infrastruktury miejskiej. Przed nami także realizacja ciekawego technologicznie zadania, jakim niewątpliwie jest budowa Zakładu Recyklingu Tworzyw Sztucznych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Krakowie.

Stale rozwijamy również naszą działalność deweloperską. Aktualnie realizujemy dwa własne projekty mieszkaniowe w segmencie premium na terenie Trójmiasta. Intensywnie pracujemy także nad koncepcją zagospodarowania terenów Cukrowni w Pruszczu Gdańskim – inwestycji, której efektem ma być powstanie nowoczesnego i atrakcyjnego śródmieścia.

Podstawą naszej strategii od zawsze jest dywersyfikacja i wykorzystywanie szans i możliwości jakie pojawią się na rynku. Z takim nastawieniem patrzymy także na nadchodzący 2023 rok.


BRUNO LAMBRECHT, Prezes Zarządu, CFE Polska

Rok 2022 był dla CFE kolejnym udanym rokiem z rekordowo wysokimi obrotami. Prace są pełne wyzwań społecznych, ekologicznych i uważam, że branża budowlana musi sprostać tym wyzwaniom. Jestem dumny, że wraz z naszymi partnerami biznesowymi podjęliśmy wiele inicjatyw wspierających Naród Ukrainy. W CFE chcemy tworzyć lepsze życie dla ludzi, a zwłaszcza dla naszych pracowników i wierzę, że nam się to udaje. W 2022 roku było to możliwe dzięki zróżnicowanemu portfolio projektów, partnerstwu z naszymi klientami i podwykonawcami oraz dzięki ludziom z CFE. Jesteśmy zdeterminowani, aby budować w sposób zrównoważony i wybieramy projekty mające pozytywny wpływ na przyszłe pokolenia. Nasze flagowe projekty przemysłowe dotyczą sektora baterii i recyklingu. Ponieważ Covid przyspieszył cyfrową transformację, wierzymy, że wojna na Ukrainie przyspieszy zieloną transformację lokalnej energii. W 2023 roku będziemy dalej koncentrować się na innowacjach, zrównoważonym rozwoju i dekarbonizacji naszej branży, inwestować w konstrukcje drewniane, inwestować w naszych ludzi i dalej dywersyfikować nasze portfolio, rozpoczynając działalność w Berlinie.


MARCIN ANTCZAK, CEO, Grupa Antczak

Od samego początku budowania firmy, jej nadrzędną wartością była jakość. Dokładaliśmy ogromnych starań do wykonywanych przez nas usług, a tym samym do budowania długoterminowych relacji z naszymi klientami. Z każdym rokiem ufała nam coraz większa liczba deweloperów, a wraz z nią rósł nasz portfel zamówień. Przełomowym okresem był rok 2017, kiedy do naszego zespołu dołączył m.in. Mieszko Kałowski. Nastąpił wówczas dynamiczny rozwój działu realizacji  powierzchni magazynowych, wskutek czego w krótkim czasie zanotowaliśmy duży wzrost obrotów oraz liczby realizacji. Tylko w tym roku przekażemy do użytkowania hale magazynowe o powierzchni ponad 430 tys. metrów kwadratowych. Równie ważny był dla nas rozwój oddziałów w poszczególnych regionach Polski. Możemy tu wyróżnić Dominika Wróbla, odpowiedzialnego za Małopolskę, czy Krzysztofa Trzaskę z gdańskiego oddziału naszej grupy. Cały czas dynamicznie poszerzaliśmy wpływy w regionie warszawskim i na Dolnym Śląsku.

Mijający 2022 rok oceniamy  jako bardzo efektywny dla poszerzania naszej obecności na całym obszarze kraju, szczególnie w atrakcyjnych lokalizacjach. Ponad 620 mieszkań oddamy do użytku w tym roku, z czego znacząca część to właśnie inwestycje w regionach. Nasza niemiecka spółka realizuje pierwszą inwestycję deweloperską w Berlinie. Ten rok to okres aktywnego doskonalenia struktur Grupy Antczak w wymagających i zmiennych warunkach rynkowych.  Daje to nam uzasadnione powody do satysfakcji.


ARTUR GASZEWSKI, Dyrektor Naczelny Regionu Europy Północno-Wschodniej, Członek Zarządu, Keller Polska

Keller Polska na większości kontraktów pracuje jako podwykonawca. Dzięki współpracy i zaufaniu naszych Klientów jesteśmy obecni we wszystkich sektorach rynku budowlanego. Ponad 50% całej produkcji budowlanej w Polsce generowane jest przez sektor infrastruktury. Ma to odzwierciedlenie również w naszej strukturze przychodów, gdzie ponad połowa obrotów w ostatnich latach pochodzi z infrastruktury. Jeśli chodzi o rok 2022 to zaczynaliśmy go z optymizmem i rekordowo dużym portfelem zamówień. Pod koniec roku 2021 podpisaliśmy, a w pierwszej połowie 2022 zrealizowaliśmy niebagatelny bo stanowiący około 20% rocznych przychodów kontrakt na wykonanie palowania i wzmocnienia gruntu pod fundamenty instalacji Olefiny III dla PKN Orlen w Płocku. Zawarliśmy umowy na kilka dużych kontraktów związanych z budową infrastruktury transportowej. Między innymi wykonanie ścian szczelinowych na stacji Koziny w ramach budowy Tunelu LWK w Łodzi oraz budowę portali tunelu, który ma być drążony w ramach budowy drogi S19. W rok 2022 wchodziliśmy z mocno rozgrzanym sektorem budownictwa mieszkaniowego. Obecnie już mało kto pamięta, że w styczniu i lutym głównym ryzykiem identyfikowanym przez firmy budowlane była epidemia Covid i brak zasobów ludzkich. Wojna w Ukrainie zupełnie zmieniła sytuację geopolityczną i ma trudny do przecenienia wpływ na sytuację rynku budowlanego. Gwałtowny wzrost cen oraz wysoka inflacja sprawiły, że duże kontrakty pozyskane przed atakiem Rosji na Ukrainę stały się problemem dla wykonawców w tym również i dla nas ze względu na brak efektywnych mechanizmów waloryzacji.

Rok 2022 pomimo kryzysu w budownictwie mieszkaniowym oraz spowolnienia w III kwartale zakończymy z rekordowo dużym obrotem. Głównie dzięki realizacji dużych kontraktów ale po części wynikającym również z rekordowo dużej inflacji i osłabienia złotówki. 

Przyglądamy się otoczeniu gospodarczemu i rozważamy kilka obszarów, które pozwoliłyby nam na dywersyfikację źródeł przychodu. Jednak głównym obszarem naszej aktywności pozostanie geotechnika. W obecnej sytuacji geopolitycznej, trudno jest prognozować rozwój rynku, a tym bardziej budować kilkuletnie strategie. Swoich szans upatrujemy w dużych, skomplikowanych projektach, gdzie potrzeba znacznych zasobów sprzętowych, ludzkich, ale również wysokich umiejętności inżynieryjnych niezależnie od sektora rynku.

open