Home Firmy ZMIANY W AKCJONARIACIE MOSTOSTALU WARSZAWA
ZMIANY W AKCJONARIACIE MOSTOSTALU WARSZAWA
0

ZMIANY W AKCJONARIACIE MOSTOSTALU WARSZAWA

0
0

Zamieszczamy komentarz Prezesa Zarządu Andrzeja Goławskiego dotyczący przeniesienia akcji Mostostalu Warszawa między spółkami grupy Acciona.

W dniu wczorajszym Acciona SA oraz jej w 100% zależna spółka Acciona Infraestructuras SA dokonały przeniesienia akcji Mostostal Warszawa SA między stronami. Z chwilą przeniesienia  bezpośrednim właścicielem 10.018.733 akcji Spółki, stanowiących 50,09% ogólnej liczby akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu jest Acciona Infraestructuras.

Jestem przekonany, że ta zmiana przełoży się na większą synergię między naszymi podmiotami, a w obliczu planowanych przedsięwzięć infrastrukturalnych w Polsce wzmocni i pozytywnie wpłynie na zdolności kontraktacyjne naszej spółki. W wyniku transakcji Mostostal Warszawa SA nie tylko biznesowo, ale także kapitałowo należy bezpośrednio do dywizji Infrastruktura Grupy Acciona, która swoją działalność koncentruje w sektorach budownictwa, przemysłu, inżynierii wodnej i usług. 

Acciona Infraestructuras – jest wiodącą firmą budowlaną na świecie w wykorzystywaniu zaawansowanych technologii przy realizacji projektów budowlanych. Prowadzi działalność innowacyjną i oferuje kompleksowy zakres usług, począwszy od projektowania przez inżynierię, budowę obiektów, montaż oraz rozruch. Ponadto spółka zajmuje się eksploatacją i utrzymaniem majątku w zakresie infrastruktury przemysłu i miast, które obejmują m.in. usługi lotniskowe, eksploatacji i konserwacji energii odnawialnej, efektywności energetycznej, usług logistycznych i transportowych, usług komunalnych i ochrony środowiska. Spółka rozwija i zarządza wieloma projektami infrastrukturalnymi w Europie, Stanach Zjednoczonych i Oceanii.

Acciona SA – od 1999 roku strategiczny partner i główny udziałowiec Mostostal Warszawa. Potentat na światowym rynku budowlanym. Hiszpański koncern o zasięgu międzynarodowym, notowany na madryckiej giełdzie i działający w ponad 30 krajach na 5 kontynentach – w Europie, obu Amerykach, Azji, Afryce i Australii. Główne sektory branżowe, które stanowią działalność operacyjną hiszpańskiej firmy to: budownictwo infrastrukturalne, mieszkaniowe i przemysłowe, wytwarzanie energii z wykorzystaniem czystych technologii, usługi transportowe i logistyczne, a także usługi komunalne. Acciona należy do czołówki światowych liderów promujących i realizujących założenia filozofii harmonijnego i zrównoważonego rozwoju, której naczelną zasadą jest orientacja na przyszłe pokolenia oraz troska o środowisko. Spółka zaangażowana jest w liczne przedsięwzięcia związane z czystymi technologiami oraz pozyskiwaniem i eksploatacją energii ze źródeł odnawialnych i nieustannie podejmuje działania zapobiegające degradacji środowiska naturalnego.

Mostostal Warszawa SA – należy do grona największych firm budowlanych w Polsce. Ponad siedem dekad obecności  na rynku budowlanym zaowocowało realizacją inwestycji we wszystkich kluczowych segmentach rynku budowlanego w kraju i Europie. W swoim działaniu spółka łączy wieloletnią tradycję polskiej myśli inżynierskiej z profesjonalną organizacją i szerokim wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii. Mostostal Warszawa jest notowany na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych niemal od początku istnienia krajowego rynku kapitałowego. Głównym akcjonariuszem spółki jest Acciona  Infraestructuras – hiszpańska firma działająca w sektorze infrastruktury, energetyki odnawialnej oraz gospodarki wodnej. Mostostal Warszawa SA jest głównym udziałowcem kilku przedsiębiorstw tworzących Grupę Kapitałową Mostostal Warszawa.

open