Home Architecture Design FINANSOWE WSPARCIE REWITALIZACJI CZ.3
FINANSOWE WSPARCIE REWITALIZACJI CZ.3
0

FINANSOWE WSPARCIE REWITALIZACJI CZ.3

0
0

Szczegółowe analizy wskazują, że poszczególne województwa w Polsce są zróżnicowane pod względem potrzeb w zakresie rewitalizacji obszarów zdegradowanych.

Rewitalizacja jest pojęciem stosowanym najczęściej w odniesieniu do części miasta lub zespołu obiektów budowlanych, które w wyniku przemian gospodarczych, społecznych, ekonomicznych i innych, utraciły częściowo swoje pierwotne funkcje i przeznaczenie. Rewitalizacja jest w tym znaczeniu zespołem działań z zakresu budownictwa, planowania przestrzennego, ekonomii i polityki społecznej, których celem jest doprowadzenie do ożywienia, poprawy funkcjonalności, estetyki, wygody użytkowania i jakości życia w rewitalizowanym zespole.

CZYTAJ DALEJ >>
met

open