Home Architecture Design 70 LAT WYDZIAŁU!
70 LAT WYDZIAŁU!
0

70 LAT WYDZIAŁU!

0
0

Wydział Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w roku akademickim 2016/2017 obchodzi jubileusz 70-lecia istnienia.

Wydział jest jednym z trzech p i e r w s z y c h w y d z i a ł ó w Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Szczecinie powołanej 1 grudnia 1946 na mocy dekretu ówczesnego Ministra Oświaty. Przez lata przechodził różne przemiany, zmieniały się nazwa i struktura organizacyjna Uczelni i Wydziału, kierunki kształcenia, specjalności, wiodąca tematyka prac naukowo-badawczych. Do 2009 roku był Wydziałem Politechniki Szczecińskiej, a dziś jest największym z 10 wydziałów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

CZYTAJ DALEJ >>

open