Home News PREMIERA ZODIC – NOWOCZESNYCH SYSTEMÓW ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH
PREMIERA ZODIC – NOWOCZESNYCH SYSTEMÓW ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH
0

PREMIERA ZODIC – NOWOCZESNYCH SYSTEMÓW ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH

0
0

12 stycznia 2017 roku w hotelu InterContinental w Warszawie odbyła się premiera nowoczesnych systemów oddymiania klatek schodowych typu ZODIC. To pierwsze systemy w Polsce, które spełniają nowe wytyczne CNBOP-PIB w zakresie zabezpieczenia klatek schodowych. Dlatego też podczas premiery systemów ZODIC nie tylko zaprezentowano podsumowanie wyników projektu badawczego „Bezpieczna ewakuacja”, ale również po raz pierwszy przedstawiono najważniejsze aspekty wytycznych CNBOP-PIB. 

ZODIC – wyższy standard zabezpieczenia budynku
ZODIC marki SMAY to systemy oddymiania klatek schodowych, które powstały w oparciu o badania obiektowe prowadzone w ramach projektu „Bezpieczna ewakuacja”. Podstawowymi funkcjami systemów są wykrywanie i sygnalizacja pożaru, oddymianie oraz (opcjonalnie) przewietrzanie klatki schodowej. Nazwą ZODIC zostały objęte dwa zestawy:

  • ZODIC-M – zestaw wyrobów ze zmiennym mechanicznym nawiewem kompensacyjnym,
  • ZODIC-G – zestaw wyrobów do grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepła.

Systemy ZODIC są przeznaczone do klatek schodowych budynków niskich (N) i średniowysokich (SW), a pod pewnymi warunkami również budynków wysokich (W). Mogą obsługiwać także inne przestrzenie, np. szyby windowe. Zwiększają poziom bezpieczeństwa ludzi m.in. przez znaczną poprawę warunków ewakuacji, akcji gaśniczej i działań ratowniczych. Dzięki wykorzystaniu systemów ZODIC w obiekcie nie trzeba montować pomocniczych elementów instalacji ani ponosić dodatkowych kosztów finansowych. Dzięki zastosowaniu systemów ZODIC inwestorzy mogą (po spełnieniu określonych warunków) wydłużyć drogi ewakuacyjne nawet o 50%, co może się znacznie przyczynić do zwiększenia efektywności inwestycji takich jak hotele, pensjonaty czy budynki mieszkalne. Systemy ZODIC stanowią alternatywę dla nadciśnieniowych metod zapobiegających zadymieniu klatek schodowych.

Zgodność z nowymi wytycznymi CNBOP-PIB
W trakcie premiery nowego systemu po raz pierwszy publicznie zaprezentowano nowe wytyczne dotyczące oddymiania klatek schodowych opracowane przez CNBOP-PIB. Szerzej zostały omówione zagadnienia związane ze strategią uruchamiania systemów oddymiania, zmiennym nawiewem powietrza kompensacyjnego i procedurami obliczeniowymi, z powierzchniami obliczeniowymi klatki schodowej, celem i metodyką prowadzenia analiz CFD oraz procedurami odbiorowymi systemów oddymiania.

Projekt „Bezpieczna ewakuacja”
Jest to pierwsze tego typu przedsięwzięcie w Polsce i jedno z nielicznych w Europie, w którym brali udział wybitni polscy naukowcy, rzeczoznawcy, eksperci z dziedziny wentylacji pożarowej oraz ekipy ratowniczo-gaśnicze. W ramach projektu „Bezpieczna ewakuacja” przeprowadzono 6 pożarów w skali rzeczywistej, ok. 80 prób dymowych i setki symulacji komputerowych CFD. Badania pozwoliły określić, czy stosowane powszechnie w Polsce systemy zabezpieczania klatek schodowych są skuteczne i czy zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa ludzi w budynkach oraz warunki do prowadzenia ewakuacji i akcji gaśniczej. Celem projektu było zaproponowanie skutecznych rozwiązań oddymiania pionowych dróg ewakuacyjnych (klatek schodowych) na wypadek pożaru. Efektem tych badań jest powstanie nowych systemów ZODIC, zabezpieczających obiekty na wypadek pożaru.

Więcej informacji na stronie www.bezpiecznaewakuacja.pl

 

open