Home Builder Awards ARCH. STANISŁAW DEŃKO – OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2016
ARCH. STANISŁAW DEŃKO – OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2016
0

ARCH. STANISŁAW DEŃKO – OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2016

0
0

Stanisław Deńko – architekt prowadzi działalność zawodową o szerokim spektrum pól profesjonalnych aktywności. Od kilkudziesięciu lat łączy doświadczenia praktyki zawodowej z dydaktyką, którą to działalność traktuje jako ogniwo pomiędzy przeszłością a przyszłością, w imię dobrej kontynuacji. Doświadczenia jego mentorów i jego samego są przekazywane młodemu pokoleniu przyszłych profesjonalistów.

Do ważniejszych osiągnięć zawodowych zalicza realizacje takie jak: Ambasada Polski w New Delhi, Port Lotniczy Kraków-Balice ( realizacje lat 1998 – 2004), Audytorium Maxsimum Uniwersytetu Jagiellońskiego czy Centrum Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora – Muzeum CRICOTEKA.

Pełniąc w okresie trzech lat funkcje dydaktyczne w The University of Tennessee, Knoxville, U.S.A. otrzymuje nagrody za działalność dydaktyczną i twórczą.

Stanisław Deńko jest laureatem licznych konkursów architektonicznych w skali krajowej i międzynarodowej, a także sędzią konkursowym. W swojej działalności zawodowej bierze także czynny udział w strukturach Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz Izby Architektów Rzeczpospolitej Polski.

W latach 1995 – 2000 r. piastował funkcję Architekta Miasta Krakowa.

open