Home Architecture Design HUMANIZACJA I PREFABRYKACJA CZ.2
0

HUMANIZACJA I PREFABRYKACJA CZ.2

0
0

Ursynów Północny. Mimo że nie udało się w pełni uniknąć wrażenia monotonii architektury wynikającej z monokultury technologii budowania na początku potęgowanego niewykończeniem osiedla, współczesny obraz Ursynowa pokazuje, że stanowi on nową jakość w stosunku do mieszkaniowej architektury prefabrykowanej.

Koncepcja programowo- -przestrzenna Ursynowa Północnego opracowana w skali 1:1000 w swoich podstawowych założeniach wykraczała poza opisane (w cz. 1/nr 12 „Builder”) wstępne technologiczne warunki realizacji budynków mieszkalnych. Do podstawowych założeń następnej fazy projektu, założeń techniczno- -ekonomicznych, w których projektowano obiekty z konkretnych produkcyjnych elementów, musiała więc należeć modyfikacja systemu prefabrykacji.

CZYTAJ DALEJ >>

open