Home Builder Awards ANDRZEJ GOŁAWSKI – OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2016
ANDRZEJ GOŁAWSKI – OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2016
0

ANDRZEJ GOŁAWSKI – OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2016

0
0

Andrzej Goławski Prezes Zarządu Mostostal Warszawa SA Mostostal Warszawa to Spółka o ponad 70-letniej historii, należąca do grona największych firm budowlanych w Polsce.

Występując w roli generalnego wykonawcy, realizuje inwestycje we wszystkich kluczowych sektorach rynku budowlanego w kraju i za granicą. Przez lata aktywności firma zdobyła szerokie doświadczenie w tworzeniu konstrukcji stalowych i instalacji technologicznych dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego. Stale współpracuje z jednostkami naukowo- -badawczymi, co zaowocowało w 2016 roku opracowaniem innowacyjnej w skali światowej technologii budowy mostów z kompozytów. Spółka jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych niemal od początku istnienia krajowego rynku kapitałowego. Główny akcjonariusz Mostostal Warszawa, Acciona Construcción S.A., należy do światowego koncernu Acciona. Mostostal Warszawa S.A. jest głównym udziałowcem kilku przedsiębiorstw tworzących Grupę Kapitałową Mostostal Warszawa.
Andrzej Goławski jest absolwentem Politechniki Poznańskiej oraz Technical University of Aalborg w Danii. W 2007 roku uzyskał tytuł MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, przy współpracy z Georgia State University z Atlanty. W 2010 roku ukończył program Strategic Leadership Academy, organizowany przez ICAN INSTITUTE. Od początku pracy zawodowej jest związany z branżą budowlaną. Przez 18 lat pracował dla Grupy Budimex, w której pełnił m.in. funkcje Dyrektora Rejonu, Dyrektora Oddziału Budownictwa Ogólnego Zachód. Był odpowiedzialny za rozwój nowych obszarów biznesowych. Realizując strategię dywersyfikacji portfela tej grupy, utworzył Dywizję Budownictwa Energetycznego i Przemysłowego, którą potem zarządzał jako Dyrektor Budownictwa.
Od dnia objęcia funkcji Prezesa Zarządu Mostostal Warszawa w listopadzie 2015 r. Andrzej Goławski skutecznie realizuje działania na rzecz synergii Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa oraz Grupy Acciona. Efektywnie dywersyfikuje działalność Spółki na polskim rynku. Wprowadza na rynek innowacyjne rozwiązania, które w trwały sposób budują przewagę konkurencyjną firmy. Jednocześnie sprawuje funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Mostostal Power Development Sp. z o.o. Mostostal Kielce, AMK Kraków i Mostostal Płock S.A.

open